Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Tirsdag denne uken tok en gruppe lærlinger under kyndig veiledning del i arbeidet med å legge heller på Grefsenplatået holdeplass.


Lærlingene Emilie Dalevoll og Tobias Jacobsen var glad for å komme ut i felten og lære steinlegging i praksis.

– Bruk av lærlinger i utbyggingsprosjektene er noe Sporveien har et stort fokus på. Sporveien bruker lærlinger i alle våre prosjekter, så også i arbeidet med oppgraderingen av trikketraseen på Grefsenplatået og Kjelsås, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien. 

Se bilder fra steinleggingen av Grefsenplatået holdeplass lenger ned i artikkelen.

Steinar Braaten er byggeleder for prosjektet som oppgraderer trikketraseen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av oppgraderingen, som er et av flere infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Braaten understreker viktigheten av å bruke lærlinger i prosjektene.

– Bruken av lærlinger er en del av kriteriene som Sporveien bruker når vi velger entreprenør til prosjektene våre. Bruken av lærlinger er altså noe som er kontraktfestet med den enkelte entreprenør, og vi avpasser antall lærlinger etter hva som er hensiktsmessig i det enkelte prosjekt. Det er viktig for oss som ansvarlig byggherre å påse at lærlingeordningen blir fulgt opp på en god måte, sier Steinar Braaten i Sporveien.

Les mer: Alt om oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset

Variert arbeidshverdag 
I alt fire lærlinger deltok i arbeidet med å legge betongheller på Grefsenplatået holdeplass tirsdag denne uken. De var i alderen 18–29 år og hadde alle som mål å ta fagbrev som anleggsgartnere.

29-årige Emilie Dalevoll bor på St. Hanshaugen i Oslo og er inne i sitt første år som lærling. Hun liker at yrket er så allsidig.

– Som anleggsgartner får jeg være ute og arbeide med mye forskjellig. Det å få arbeidserfaring og prøve meg i praksis i dette prosjektet er kjempegøy, sier hun.

Lærling Jon Meinert (23) bor på Kjelsås og er dermed lokalkjent på Grefsenplatået. Han har om lag ett år igjen av den fireårige læretiden sin og satser på å ta fagbrev som anleggsgartner i løpet av neste år.

– Jeg har valgt å utdanne meg til anleggsgartner fordi jeg synes yrket gir en spennende og variert hverdag. Som anleggsgartner gjør jeg alt fra å plante trær og busker, til å legge stein og betongheller, som her på Grefsenplatået holdeplass. Det er fint å være med og bygge noe som betyr mye for så mange, sier Meinert.

Fra venstre lærlingene Tobias Jacobsen, Jon Meinert og Emilie Dalevoll.

Viktig å bruke lærlinger 
I prosjektet på Grefsenplatået og Kjelsås har entreprenøren Braathen Landskapsentreprenør hatt en lærling ansatt på fulltid gjennom hele anleggsperioden. Tirsdag denne uken var en såkalt fagdag der det ble tatt inn et ekstra antall lærlinger som fikk opplæring i praktisk steinarbeid og hellelegging.

– Bruk av lærlinger er viktig for å sikre rekruttering til bygg- og anleggsbransjen. Det er viktig å ta seg tid til å lære bort fagkunnskap til yngre krefter, slik at vi hele tiden fornyer oss og blir bedre. Her har Sporveien og vi et felles mål, sier anleggsleder Tommy Lintho i Braathen Landskapsentreprenør.

Lærlingene fulgte godt med på instruksjonene fra anleggsleder Tommy Lintho fra Braathen Landskapsentreprenør da det ble lagt betongheller på Grefsenplatået holdeplass.

En del av gjengen som sørger for steinarbeidene på Grefsenplatået holdeplass, fra venstre lærling Emilie Dalevoll, anleggsleder Tommy Lintho fra Braathen Landskapsentreprenør, lærling Tobias Jacobsen og byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

Snart trafikk i begge retninger 
Arbeidet med å steinlegge Grefsenplatået holdeplass pågår i de nærmeste dagene, frem til holdeplassen står ferdig om en ukes tid. Fra og med mandag 9. desember vil Grefsenplatået holdeplass fullt ut tas i bruk, i forbindelse med omleggingen av kjøremønsteret i den øvre delen av Grefsenveien. Da er alle nye trikkespor sveiset sammen og lagt riktig på plass mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, enveiskjøringen opphører og Grefsenveien åpner for trafikk i begge retninger.

Les også: Siste sveis på Grefsenplatået

– For Sporveien er det viktig at alle detaljer er på plass før enveiskjøringen avsluttes. Det vil bli gjennomført befaringer av trikkesporene på strekningen i denne og kommende uke, og resterende asfaltarbeider blir gjennomført fortløpende. Hvis mulig åpner vi opp for noe biltrafikk på strekningen før den 9. desember, så vi henstiller til alle om å følge skilting i området, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

Trikken tilbake våren 2020 
Det som gjenstår i prosjektet på Grefsen og Kjelsås etter nyttår er å skifte ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass, samt montering av strømledninger på hele strekningen, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Går alt etter planen vil trikken være tilbake på Grefsen i løpet av våren 2020.

Reise- og trafikantinformasjon  
Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og endringene som skjer på Grefsen og Kjelsås fra og med 9. desember. Det vurderes fra prosjekt til prosjekt hvilke løsninger som best løser trafikkavviklingen.

  • Se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen
  • Ruters kundesenter: Tlf. 22 05 70 70 (vanlig takst) eller tlf. 177 (egne takster)

Spørsmål om prosjektet?
Mer informasjon om oppgraderingene av trikkesporene på Grefsen og Kjelsås får du på informasjonssiden om prosjektet. Du kan også registrere deg her for å få tilsendt nyhetsbrev direkte til din e-postadresse.

Flere bilder fra steinleggingen av Grefsenplatået holdeplass ser du her:

 Underlaget er viktig, her er det finmasse som blir fordelt og deretter avrettet.

Steinlegging av betongheller krever nøyaktighet og presisjon. Et godt forarbeid gir grunnlaget for at resultatet blir bra til slutt.

Anleggsleder Tommy Lintho hos Braaten Landskapsentreprenør studerer tegninger av holdeplassen sammen med en av lærlingene.

Mandag 9. desember opphører enveiskjøringen ved Grefsenplatået holdeplass og bussene skal ta i bruk de oppgraderte holdeplassene. 


Les også: Full fart i Trikkeprogrammet
Les også: 87 nye, moderne trikker til Oslo 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter