Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Det planlagte anleggsarbeidet ved Konows gate er ferdig i henhold til tidsplan og budsjett. Noen tilleggsarbeider skal gjennomføres til våren.


Sporveien har vært byggherre og melder at de nå er ferdig med det planlagte oppgraderingsarbeidet ved Konows gate i Gamlebyen. Prosjektet var beregnet gjennomført før årsskiftet og tidsplanen har holdt.
Enkeltsporet som trikken kjørte på i anleggsperioden, ble avviklet 29. november. Trikken er med dette tilbake i normal drift i området. Utførende entreprenør har vært firmaet Trasé AS.

Les mer: Alt om prosjekt Konows gate

Arbeidet ved Konows gate har dreid seg om å forskyve og oppgradere det inngående trikkesporet i retning sentrum, for å tilfredsstille nye krav til avstand mellom trikkesporene slik at to trikker kan møte hverandre uten problemer. Gamle og slitte trikkeskinner er skiftet.

Noe av det som er gjennomført:

  • Nytt dobbeltspor over cirka 40 meter.
  • Forskyvet inngående spor over en strekning på cirka 70 meter. 
  • Flyttet kantstein over en strekning på cirka 40 meter.
  • Gjennomført breddeutvidelse av eksisterende betongfundamentplate over cirka 35 meter.
  • Opprydding av området utenfor en såkalt likeretter med ny støttemur inkludert rekkverk, ny asfalt på fortau og kantstein for bedre atkomst.
  • Dekketiltak i form av reetablering av gatestein og asfalt på kjøreareal.
  • Asfaltering fortau og tilpassing mot torget mot Konows gate 1

Til våren er det planlagt å utføre følgende tilleggsarbeider ved Konows gate:

  • Noe asfaltering
  • Tilbakesetting av gatestein
  • Seksjonering av et gjerde ved Oslo Hospital 

Arbeidene er ferdigstilt og trikken er nå i vanlig drift på trikkesporet ved Konows gate.

Nye skinner på plass i traseen ved Konows gate 1 og Oslo Hospital.

Ved trikketraseen oppover Kongsveien er det istandsatt et nytt område bak en av kontaktledningsmastene.

Nye trikkeskinner ligger klar til bruk ved Konows gate i Gamlebyen.

Les også: Arbeidene ved Konows gate i rute
Les også:
Alt om Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter