Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


For å sikre bedre flyt i busstrafikken og fremdrift i byggearbeidene, skjer det endringer i kjøremønsteret for privatbiler mellom Disen og Storo fra 6. januar 2020.


Endringer fra 6. januar 2020:

  • Lettvintveien mellom Kjelsåsveien og Grefsenveien stenges for privatbiler.
  • Grefsenveien stenges for gjennomkjøring for privatbiler på strekningen fra krysset Doktor Smiths vei til Kapellveien. Dette gjelder i begge kjøreretninger. Unntak er altså kjøring til eiendommer.
  • Det blir mulig å kjøre ut i Storokrysset, fra Kapellveien. I motsatt retning, fra Storokrysset og til Kapellveien, gjelder kjøreforbudet for privatbiler fortsatt. Unntak er kjøring til eiendommer.  
  • Det blir ingen endringer i busstilbudet eller nåværende busstrasé mellom Storo og Disen – men linje 11B, buss for trikk, får en omkjøring på dagtid frem til 17. januar lenger opp ved Midtoddveien og trikkesløyfa på Kjelsås. Omkjøringen skjer fordi det skal strekkes ny kontaktledning for trikken ved Midtoddveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Les mer om endringene for linje 11B på Ruter.no

Mye gjennomgangstrafikk og høy anleggsaktivitet skaper fremkommelighetsproblemer forbi anleggsområdet som er konsentrert rundt Disen. For å gi bedre vilkår for busstrafikken og sørge for god fremdrift i byggearbeidene, vil Grefsenveien i en periode fra 6. januar stenges for gjennomkjøring forbi Disen. Grepet tas nå slik at Grefsenveien mellom Storo og Disen kan stå ferdig til våren, som planlagt.

Les mer: Alt om oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset

Hit, til krysset Doktor Smiths vei/Grefsenveien og ned til Kapellveien blir det stengt for privatbiler fra 6. januar 2020 (unntak for kjøring til eiendommer).

Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av to infrastrukturprosjekter i Grefsenveien ovenfor Storokrysset: Mellom Storo og Disen, og mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass litt lenger nord. I sistnevnte prosjekt er trikkeinfrastrukturen ferdigstilt, noe som betyr at kjøremønsteret på Grefsenplatået og Kjelsås er tilbake til det opprinnelige, med trafikk i begge kjøreretninger i denne delen av Grefsenveien.

Les mer: Buss og bil i begge kjøreretninger på Grefsenplatået

Blant arbeidene som skal gjennomføres i Grefsenveien mellom Storo og Disen er bygging av kummer og trikkespor i krysset Grefsenveien/Lettvintveien. Det krever at krysset der stenges for privatbiler.

– Vi har tidligere uttalt at vi fra Sporveiens side ønsker å ha et forholdsvis åpent anleggsområde. Nå er vi ved et punkt der det visse steder er nødvendig å stramme noe inn på privatbiltrafikken. Vi gjør dette for å bedre vilkårene for bussen og sikre anleggsaktiviteten, slik at prosjektet mellom Storo og Disen holder planlagt fremdrift, sier kommunikasjonsansvarlig Sven Øvergaard i Sporveien, og legger til:

– Trafikkendringene som blir gjennomført 6.1.2020 gjelder for privatbiler. For gående, syklende og kollektivreisende blir det ingen store endringer, bortsett fra at kollektivtrafikktilbudet til sistnevnte gruppe blir bedre ved at veivedlikeholdet vil gå raskere. Helt øverst i Grefsenveien, ved trikkesløyfa på Kjelsås, får linje 11B en omkjøring på dagtid frem til 17. januar. Sporveien henstiller til alle om å følge skiltingen i området og bruke RuterReise-appen og se Ruter.no for mer informasjon, sier Sven Øvergaard.


For å opprettholde fremdriften i prosjektet er det viktig å komme i gang med vann- og avløpsarbeidene i krysset Lettvintveien/Grefsenveien. Her stenges det for vann- og avløpsarbeid fra 6. januar.

Les også: Refleksvestaksjon i gang på Grefsen


Knapt noe «vindu» for veiutbedring i dag
 
Spesielt viktig er det å holde busstraseen i bedre stand med skraping flere ganger om dagen. Både Ruter og Sporveien har mottatt klager fra busspassasjerer som melder om dårlig kjørevei og forsinkelser som følge av at bussen har blitt stående og vente på grunn av bilkø og anleggsmaskiner. Hyppig vedlikehold av veien er spesielt viktig når det regner mye. Da må veien skrapes minst 3–4 ganger daglig, og denne operasjonen medfører at biler og busser blir stående å vente.

– Når det blir kø, opplever vi dessverre at noen utålmodige bilister velger å presse seg forbi ventende busser og det skaper fare for fotgjengerne, sier Sven Øvergaard.

Rom for nye løsninger
​​De kommende trafikkendringene gir rom for å sikre fremdriften i anleggsarbeidene og fremkommeligheten til bussen, samtidig som det gir muligheter for en bedre avvikling av annen trafikk inn til ring 3.

– Sporveien har forståelse for at enkelte vil føle frustrasjon og bekymring. Det tar tid å innarbeide nye rutiner for transport og fremkommelighet og vi beklager ulempen det er å sette seg inn i et nytt kjøremønster. Vi har imidlertid troen på at de kommende trafikkendringene vil forbedre dagens situasjon, sier Sven Øvergaard.

Det er beregnet at trafikkomleggingen fra 6. januar 2020 vil gjelde i 5–6 uker.

Fra mandag 6. januar 2020 gjelder følgende:

  • Bilister kan kjøre Grefsenveien sørover i retning Storo, men ikke lenger enn til Doktor Smiths vei. Herfra og ned til Kapellveien blir Grefsenveien stengt for gjennomkjøring for privatbiler.
  • Det blir mulig å kjøre til eiendommer mellom Doktor Smiths vei og Kapellveien.
  • Bilister som skal nedover Grefsenveien må velge alternative veier før de kommer ned til Doktor Smiths vei. Her er det flere muligheter. 

  • For å sikre fremkommelighet, bedre sikt og trafikksikkerhet blir gateparkeringen i enkelte veier fjernet i en periode. Beboere som parkerer i gater bes følge ekstra med på skiltingen i ukene fremover. 

  • Kapellveien blir åpen for kjøring i begge retninger. Her kan bilister også kjøre ned Grefsenveien og ut i Storokrysset. I motsatt retning, fra Storokrysset til Kapellveien, er det fortsatt kjøreforbud for privatbiler. Unntak for kjøring til eiendommer.  

  • Buss-tilbudet blir som i dag mellom Storo og Disen, og det forventes færre forsinkelser. Det blir dog en omkjøring for linje 11B, buss for trikk, på dagtid frem til 17. januar. Omkjøringen berører holdeplassene Kjelsåsalléen og Kjelsås, og endringen skjer fordi det skal strekkes ny kontaktledning for trikken ved Midtoddveien og trikkesløyfa på Kjelsås. Les mer om endringene for linje 11B på Ruter.no


Les også: Sporveien satser på lærlinger i prosjektene
Les også: Lærte barna om trafikksikkerhet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter