Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ny fase i byggearbeidene mellom Åsengata og Vitaminveien medfører nattarbeider i uke 4.


Kommende nattarbeider skjer på strekningen mellom Grefsenveien 15 og Sandakerveien 67.


Oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien og Sandakerveien mellom Åsengata og Vitaminveien pågår for fullt. Nå innledes en ny fase i arbeidene, som medfører nattarbeider natt til 21. og 23. januar.

Sporveien er byggherre for prosjektet Grefsenveien nedre, som har til hensikt å ruste opp gammel og slitt infrastruktur.

I uke 4 skjer følgende på strekningen mellom Grefsenveien 15 og Sandakerveien 67:

  • Natt til tirsdag 21. januar kl 01–06: Periodevis støyende nattarbeider
  • Onsdag kveld 22. januar kl 20–23: Forberedende arbeider. Det kjøres buss for trikk fra kl 20 og ut driftsdøgnet
  • Natt til torsdag 23. januar kl 01–06: Periodevis støyende nattarbeider

Trikken kjører i dag i begge retninger gjennom anleggsområdet, men på ett trikkespor fordi det arbeides på det andre sporet. Det legges inn såkalte klatreveksler i hver ende av sporet der trikken kjører, slik at trikken kan kjøre frem og tilbake på ett spor, i begge retninger.

Oppgraderingen av trikkesporet i retning sentrum mellom Grefsenveien 15 og Sandakerveien 67 er ferdig. For å oppgradere sporet i retning Storo på samme strekning, må klatrevekslene legges om. I den kommende fasen skal det altså arbeides på samme strekning som før, men på trikkesporet i nordgående retning Storo.

Arbeidene med klatrevekslene skjer om natten når trikken er ute av drift, slik at kollektivtilbudet på best mulig måte kan opprettholdes på dag- og kveldstid. Merk at mens det arbeides i tidsrommet kl 20 til 23 onsdag 22. januar blir det kjørt avvikstrafikk med buss for trikk ut hele dette driftsdøgnet. 

Les også: Spørsmål & svar om Grefsenveien nedre-prosjektet

– Vi beklager ulempene som arbeidene måtte medføre, men forsøker på best mulig måte å ta hensyn til beboerne i området. Vi holder oss innenfor gjeldende støykrav og unngår å arbeide med støyende arbeider i innsovningsperioden mellom kl 23–01, sier Tone S. Tuhus i Sporveien, som er kommunikasjonsansvarlig i Grefsenveien nedre-prosjektet.

Krevende arbeider
Trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien og Sandakerveien på strekningen fra Åsengata til Vitaminveien skal oppgraderes i sin helhet. Gamle og slitte trikkeskinner skal skiftes ut, noe som medfører fjerning av asfalt, legging av nye trikkeskinner, mindre gravearbeider, pigging og reasfaltering. Som del av Grefsenveien nedre-prosjektet skal det også skiftes fem kontaktledningsmaster og utføres nødvendige elektroarbeider.

Trikkesporene blir oppgradert i egen, eksisterende trasé. Under trikkeskinnene ligger det en fundamentplate, og denne blir skiftet og støpt på nytt dersom den er i dårlig forfatning.

Bildet viser nye trikkeskinner som er lagt i nedre del av Grefsenveien og krysset ved Hans Nielsens Hauges gate.


– En utfordring når vi skal oppgradere gamle og slitte trikkeskinner er å vite eksakt hvilken tilstand fundamentplaten er i. Fundamentplaten under de gamle trikkeskinnene i Grefsenveien og Sandakerveien har så langt vist seg å være såpass dårlig at vi er nødt til å støpe ny fundamentplate. Vi har også oppdaget gamle kabler og rør under bakken som ikke er registrert på eksisterende kart og tegninger. Dette gjør at arbeidene alt i alt er krevende, sier Tone S. Tuhus.

God fremdrift i prosjektet
Anleggsarbeidene i Grefsenveien nedre-prosjektet startet i fjor høst, med arbeider ovenfor og nedenfor krysset Grefsenveien/Sandakerveien og Hans Nielsens Hauges gate. Byggearbeidene er delt opp i faser slik at prosjektet unngår å berøre hele strekningen samtidig. 

– Sporveien har stor forståelse for at det er krevende å bo i et område der det arbeides i gaten. Vi arbeider derfor for fullt for å sikre god fremdrift i prosjektet, og for å holde tidsplanen som er satt om ferdigstilling av hele strekningen i 2021. Vi minner om at det vil være endringer i trafikk- og kjøremønsteret mens arbeidene pågår i de ulike fasene, og henstiller til alle om å følge skilting i området, sier kommunikasjonsansvarlig Tone S. Tuhus.

Les også: Alt om prosjektet Grefsenveien nedre

I løpet av høsten 2021 er det planlagt at trikkeinfrastrukturen på hele strekningen mellom Åsengata og Vitaminveien skal være ferdig oppgradert.

Les også: Oppgradering nedenfor Storokrysset
Les også: Kontrakt signert i dag


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter