Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


En snøfattig og varm vinter gjør at oppgraderingen av Thorvald Meyers gate går raskere enn planlagt.


Det er gor progresjon i Thorvald Meyers gate-prosjektet. Fra Schleppegrells gate til Hesselbergs gate skal det legges brostein.

Der ikke alle i Oslo som savner snø og kulde. Det gjelder blant annet entrepenørene som arbeider med oppgraderingsprosjektene i Trikkeprogrammet. Entreprenøren i Thorvald Meyers gate-prosjektet takker blant annet mildværet for at de får arbeidet unnagjort på langt kortere tid enn planlagt. Bymiljøetaten som er byggherre for prosjektet, melder at de er godt i gang med deler av fase 3, samtidig som det er god fremdrift i fase 2.

Les mer: Alt om prosjekt Thorvald Meyers gate

Nye master skal monteres
Nylig er det kommet en stor borerigg til anlegget. Boreriggen skal brukes til å bore nye fundamenter til kontaktledningsmastene ved Birkelunden som holder trikkens kjøreledning på plass.

Boreriggen er omfangsrik og tar mye plass. For at den skal komme til der mastene skal stå, er anleggets lager i Thorvald Meyers gate mot Birkelunden midlertidig flyttet lenger ned til mellom Seilduksgata og Helgesensgate. Noe er også midlertidig plassert øverst mot Sannergata.

Siden det skal bores i et område der det er mye vegetasjon, vil det være en arborist tilstede for å ivareta trær, busker og grøntarealer. Det blir lagt ut matter for å skåne underlaget der boreriggen skal stå. Går alt etter planen er borearbeidene ferdige i løpet av en ukes tid.

Bildet viser den store boreriggen som skal tilbringe en drøy uke på anleggsområdet.

Hva skjer videre i Thorvald Meyers gate? 
Det har i det siste vært god progresjon i anleggsarbeidene, noe som har gjort det mulig å tyvstarte arbeidet i deler av fase 3. Fra Schleppegrells gate og opp til Hesselbergs gate (den delen av gaten som ikke har trikk) jobbes det videre med å skifte gatedekke. Her skal veibanen steinsettes med storgatestein (brostein) før prosjektet tar fatt på fortauene, som skal steinsettes med granitt. Det skal etableres en vareleveringslomme og en sykkelparkering på østsiden av veien.

Når dette arbeidet er avsluttet, er det strekningen mellom Hesselbergs gate opp til Sannergata som står for tur. Her blir det en liten innsnevring fra Hesselbergs gate og nord mot Sannergata med sykkelparkering. Det er ikke besluttet hva slags gatedekke denne strekningen skal få.

Fra Hesselbergs gate ned til Schleppegrells gate blir det brostein i veibanen og granitt på fortauene. På østsiden av veien kommer det vareleveringslomme og sykkelparkering.

 

Kart som viser anleggsområdet og de tre anleggsfasene:

Kartet er markert med farger som viser henholdsvis fase 1 (blå strek), fase 2 (grønn strek) og fase 3 (oransje strek).

 

Status arbeider i fase 1

Det meste er ferdigstilt og det jobbes jevnt og trutt med å få klart det som gjenstår. Blant annet skal det anlegges nytt regnbed inn mot parken på Olaf Ryes plass.

Status arbeider i fase 2

Fase 2 gjelder strekningen fra midt mellom Sofienberggata og Nordre gate ned til Søndre gate. Bymiljøetaten har siden nyttår jobbet videre med fjerning av asfalt og skinner. Når dette arbeidet er ferdig, skal gaten bygges opp på nytt med forskaling, påfyll av betong og støping av ny fundamentplate, asfaltering, fresing og fuging og legging av nye skinner. Det blir enkelte steder arbeidet både i veibanen og på fortauene.

Alle butikker, serveringssteder og annen næringsvirksomhet holder åpent i hele anleggsperioden, men merk at atkomsten kan bli endret i kortere perioder hos flere, på grunn av stengte fortau.

Arbeidet med å sette kantstein mot fortauene startet i uke 4. Gaten skal asfalteres og fortau steinsettes med granitt. Går alt etter planen er arbeidet med fase 2 ferdig til sommeren.

Status arbeider i fase 3

De resterende arbeidene i fase 3 på strekningen fra midt mellom Helgesens gate og Seilduksgata og opp til Schleppegrells gate, starter når fase 2 er ferdig. Da skal trikken legges om på ett spor på denne strekningen.

 

Bilder fra Thorvald Meyers gate:

Bildene viser hvordan det ser ut i og omkring Thorvald Meyers gate akkurat nå.


Arbeidstid
Ordinær arbeidstid i anleggsområdet er hverdager klokken 06.45–19.15, lørdager klokken 06.45–18.15 på lørdager. Det er pauser i arbeidet mellom klokken 11.00–11.30 og klokken 16.00–16.30.

Kan bli endringer

Vær oppmerksom på det kan bli endringer i tidspunkter og planer. Større endringer vil bli varslet så snart de foreligger.

Les også: Arbeider for fullt på Løkka 
Les også: Full fart i Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter