Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Det blir pause i anleggsarbeidene frem til mai. 19-trikken er tilbake på Majorstuen fra søndag 2. februar.


Første fase av oppgraderingsarbeidene på Majorstuen er i ferd med å ferdigstilles.

Sporveien er byggherre og ansvarlig for trikkeprosjektet på Majorstuen, som blant annet omfatter oppgradering av trikkeskinner og holdeplasser, og utskifting av vann- og avløpsrør flere meter under bakken.
Det er nå støpt nytt trikkefundament og lagt trikkeskinner i Bogstadveien på strekningen mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata. På samme strekning er det lagt kantstein og det er laget et provisorisk fortau med grusdekke. Det er byttet ut over 100 år gamle vannrør i Bogstadveien og det er lagt ned et 70 meter langt overvannsmagasin under bakken som vil håndtere flomvann.

Les mer: Alt om prosjekt Majorstuen

Trikk 19 er tilbake
19-trikken vil igjen kjøre over Majorstuen fra søndag 2. februar og frem til første helgen i mai 2020. Trikk 19 vil kjøre opp Valkyriegata og tilbake på sporet i Bogstadveien i retning sentrum. I perioden fra 2. februar til mai vil 19-trikken som tidligere stoppe på Majorstuen holdeplass i Kirkeveien ved Majorstuhuset.

Reise- og kundeinformasjon: Se Ruter.no eller bruk Ruter-appen

Gult område på kartet viser den delen av Bogstadveien som skal oppgraderes i fase 1, med varighet fra februar til fjerde kvartal 2019. Fase 2 er markert med blå farge og grønt felt viser hvor byggearbeidene foregår i fase 3 frem til fjerde kvartal 2020.


Buss for trikk på Majorstuen fra mai
Når fase to starter i mai fortsetter arbeidet med å skifte ut over 100 år gamle vannrør på Majorstuen. Det skal legges om kabler og ferdigstilles nye fortau med holdeplasser i Bogstadveien. Prosjektet starter opp fase to med større vann- og avløpsarbeider i kryssene Bogstadveien/Kirkeveien og Bogstadveien/Sorgenfrigata. Det skal blant annet bygges nye, store vannkummer i krysset Bogstadveien/Kirkeveien. Derfor kan ikke trikketrafikken opprettholdes mens arbeidet pågår.

Det blir satt inn buss for trikk over Majorstuen fra 3. mai til august/september, som erstatning for trikkelinjene 11, 12 og 19.

Ruter informerer om endringene i kollektivtrafikken på Majorstuen i perioden. Følg med på reise- og trafikkinformasjon på Ruter.no eller bruk RuterReise-appen.

Hva skjer med trikken når fase to er ferdig i midten av august?
Når fase to er ferdig, vil trikkedriften legges om fra Valkyriegata til Bogstadveien, slik at trikkelinjene 11 og 12 vil kjøre i Bogstadveien istedenfor Valkyriegata. 19-trikken vil ikke kjøre igjen før prosjektet er ferdigstilt i fjerde kvartal 2020.

Les også: Visjon om en grønnere by
Les også: Full fart i Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter