Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Fra midten av februar starter arbeidet med å skifte ut master og strømledning i Grefsenveien mellom Disen og Kjelsås holdeplass.


Den blå streken på kartet viser hvor i Grefsenveien arbeidet med master og strømledning vil foregå.


Trikkesporene i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass var ferdig oppgradert før jul. Nå skal Sporveien skifte ut enkelte master mellom Disen og Kjelsås holdeplass som holder strømledningen til trikken på plass. Trikkens strømledning skal byttes i sin helhet og arbeidene starter i februar.

 • Februar: Test av nåværende kontaktledningsmaster og montering av ny strømledning til trikken
 • Mars: Testresultatene analyseres og berørte grunneiere blir kontaktet
 • April: Montering av nye master der dette er nødvendig og planlagt prøvekjøring med trikk på Grefsen og Kjelsås
 • Mai: Etterarbeider
 • Våren 2020: Trikken er planlagt å være tilbake på Grefsen og Kjelsås

Les mer: Alt om oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset

Hva skal gjøres mellom Disen og Kjelsås holdeplass? 
Fra midten av februar og et par uker fremover skal det utføres tester av de nåværende kontaktledningsmastene som holder strømledningen til trikken på plass. Det blir brukt en liten gravemaskin til dette arbeidet, som bråker lite. Testen og den påfølgende analysen avgjør hvor mange av dagens kontaktledningsmaster som må skiftes. 

Vil arbeidene påvirke dagens kjøremønster? 
Arbeidet med testing og utskifting av master og strømledning vil pågå på dagtid og skape liten eller ingen endringer i trafikken. Ved eventuelle endringer i trafikkbildet, vil prosjektet sørge for at det er personer tilstede som dirigerer trafikken.

Hvordan blir arbeidene gjennomført? 
Arbeidene utføres i nærheten av der hvor kontaktledningsmastene står i dag. Arbeidene vil i liten grad være til hinder for myke trafikanter. 

Hvorfor må mastene testes? 
Det er nødvendig å teste alle de nåværende kontaktledningsmastene av sikkerhetsmessige hensyn, for å sikre at alle mastene tåler den belastningen som kreves. 

Skal alle kontaktledningsmastene skiftes ut? 
Nei, i denne omgang er det kun de mastene som ut ifra analysen kreves skiftet, som vil bli byttet ut. 

Hvor skal de nye kontaktledningsmastene stå? 
En ny mast blir plassert så nær den nåværende masten som mulig. Deretter vil den gamle masten bli fjernet. Det betyr at det i en kort periode vil stå oppført to kontaktledningsmaster ved siden av hverandre, inntil den gamle masten blir fjernet.

Les også: Siste sveis på Grefsenplatået

Hvordan påvirker arbeidene deg som nabo?

 • Alle som har en kontaktledningsmast på sin eiendom som må byttes, vil bli kontaktet av Sporveien.
 • Det er ikke alle master som blir skiftet. For å avgjøre hvilke master som må byttes, blir det foretatt en test av mastene i februar.
 • Testen avgjør hvilke master som skal skiftes ut med nye. Alle grunneiere som blir berørt, blir kontaktet for å avklare ny plassering.
 • Test og utskifting av kontaktledningsmaster og strømledning blir utført på dagtid og skaper liten eller minimalt med støy. 

Her ses noen av kontaktledningsmastene i Grefsenveien som skal testes i februar. Testen avgjør hvor mange av mastene som må skiftes ut.

Hvorfor blir Grefsenveien oppgradert?

 • Hensikten er å ruste opp trikkeinfrastrukturen der denne er gammel og slitt, og tilfredsstille nye krav til avstand mellom trikkesporene slik at to trikker kan møte hverandre uten problemer.
 • Prosjektet utføres parallelt med at 87 nye, moderne trikker til Oslo blir faset inn fra og med 2020/2021.
 • Grefsenveien er et prosjekt i Trikkeprogrammet som skal bidra til en mer miljøvennlig kollektivtrafikk i hovedstaden med plass til flere reisende.

Slik ser den nye trikken til Oslo ut:


Skissen viser den nye SL18-trikken som er planlagt levert til Oslo for testkjøring sommeren 2020. Trikken blir universelt utformet og skal gjennom omfattende testing, før den etter planen settes i trafikk i 2021.

Se bildene og les mer om den nye trikker her!

Les også: Sporveien med refleksvestaksjon på Grefsen
Les også: Produksjonen av Oslos nye trikker er startet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter