Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


For å sikre at trikkeholdeplassene blir tilgjengelige for alle typer reisende og de nye trikkene til Oslo, må holdeplassene enten tilpasses, oppgraderes eller bygges på nytt. Dette arbeidet er nå i gang.I løpet av 2024 skal etter planen alle de 87 nye, moderne trikkene være levert til Oslo. Prosjektet Holdeplasstiltak trikk er godt i gang med å kartlegge hva som må gjøres på de ulike trikkeholdeplassene, slik at disse fullt ut blir tilpasset de nye trikkene.

Sporveien er ansvarlig for gjennomføringen av holdeplasstiltakene og oppfølgingen av prosjektet.

– Vi har en god oppstart i prosjekteringen, og har til nå kartlagt behovet for ulike tiltak for over halvparten av holdeplassene. Den milde vinteren har gjort arbeidet vårt enklere, sier Yngve Ruud i Sporveien, som er prosjektleder for Holdeplasstiltak trikk.

Les også: Alt om prosjektet Holdeplasstiltak trikk  


Ulike tiltak på ulike holdeplasser
I Oslo er det totalt nesten 100 holdeplasser for trikk – med to plattformer hver – som prosjektet skal ruste opp. For å forstyrre minst mulig av trikkedriften vil det bygges på én plattform av gangen.

De nye SL18-trikkene er noe lengre enn de nåværende trikkene. Det innebærer at plattformene må tilpasses etter den nye lengden.

– Vi vil gjøre ulike typer tiltak på ulike holdeplasser. Tiltakene inndeles i tre hovedkategorier: tilpasninger, oppgraderinger og bygging av ny holdeplass. Den første fasen, som vi nettopp har startet med, består av å gjennomføre mindre tiltak på holdeplassene, sier Ruud.

Alle trikkeholdeplassser har i dag såkalte ledelinjer på plattformen. Ledelinjer er både taktile – følbare – og visuelt godt synlige, som gjør det enklere for blinde og svaksynte å finne frem på holdeplassene. I forbindelse med tilpasningen av holdeplassene, må ledelinjene justeres for å stemme overens med døråpningene på de nye trikkene.


– Enkelt sagt tilpasser vi lengde og høyde på plattform, samtidig som vi endrer plasseringen av de taktile ledelinjene på holdeplassene. Vi forsøker i tillegg å sikre at det er tilstrekkelig kontrast i dekket, slik at folk skal se at de er på en holdeplass, sier prosjektleder Ruud.

Les også: Nye trikker tilgjengelig for alle

Holdeplasser for alle
Samtidig som holdeplassene skal være universelt utformet og tilgjengelige for publikum, stilles det krav for fremtidig effektiv drift og vedlikehold, fra ulike parter med hver sine ansvarsområder i byen.

 
– Et sentralt spørsmål vi hele tiden stiller oss er: «Forstår alle at de er på en holdeplass?» Vi må tenke på alle brukergrupper og typer reisende, som for eksempel svaksynte, barn, eldre og andre med spesielle behov. De nye holdeplassene skal være sikre og tilgjengelige for alle, sier Yngve Ruud.


Den neste milepælen i prosjektet Holdeplasstiltak trikk blir å ferdigstille grunnlaget for den første avtalen med entreprenør. I tillegg skal prosjektet utarbeide grunnlaget for nødvendige reguleringer ved å verifisere behovet for areal med kartgrunnlaget. 

– Så snart vi har grunnlaget for å oppgradere, begynner vi på arbeidet. De nye holdeplassene er det mest tidskrevende i prosjektet, på grunn av reguleringsplanen. Derfor har det vært viktig for oss å komme i gang med prosjekteringen for oppgradering og bygging av ny holdeplass. Vi planlegger å bli ferdige i løpet av 2021, sier prosjektlederen. Arbeidet med trikkeholdeplassene vil pågå parallelt med innfasing av de nye trikkene. Prosjektet arbeider kontinuerlig med å koordinere med andre byggearbeider rundt omkring i byen.

– Vi forsøker å justere planer etter der hvor det allerede pågår byggearbeider, slik at det kun blir små tilpasninger i etterkant, avslutter Yngve Ruud.

Les ogsåNye, moderne trikker til Oslo
Les ogsåAlt om Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter