Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Det er drift og aktivitet i alle deler av Trikkeprogrammet, til tross for koronasituasjonen. Det pågår arbeider i alle delprosjekter, sjekk status her.


Det er drift i anleggsarbeidene i Grefsenveien ovenfor Storokrysset mellom Storo og Disen. Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen.

Koronasituasjonen og myndighetenes tiltak for å begrense smitte skaper naturlig nok utfordringer for prosjektene i Trikkeprogrammet. Det er krevende å holde planlagt fremdrift med så vidt mange usikkerheter og ansatte i karantene. Til tross for koronasituasjonen er det pr. i dag drift i alle prosjekter, og prosjektene arbeider kontinuerlig med å planlegge for en best mulig fremdrift.

Les mer: Alt om Trikkeprogrammet


Følger råd om smittevern
Felles for alle prosjektene i Trikkeprogrammet er at man følger myndighetenes råd om smittevern, både i prosjektadministrasjonen og hos entreprenørene. Det betyr blant annet at ansatte i prosjektene bruker pc, telefon og hjemmekontor i størst mulig grad, og at befaringer på anleggsområdene kun blir gjennomført når det er helt nødvendig.

Trikkeanskaffelsen
– 87 nye trikker til Oslo

Skissebilde av den nye SL18-trikken til Oslo.

Inntil videre arbeider anskaffelsesprosjektet med gjeldende fremdriftsplan, som betyr at den første SL18-trikken planlegges levert for testing og testkjøring i Oslo i løpet av sommeren 2020. Følg med her på Fremtidensbyreise.no for løpende informasjon om fremdriften.

Les mer:
87 nye trikker til Oslo
Les også: Produksjonen av Oslos nye trikker er startet


Baseprosjektet
– Grefsen verksted og Holtet base

Inne på Grefsen base er det full aktivitet for å gjøre alt klart til de nye trikkene kommer.

Det er drift i prosjektene både på Grefsen og Holtet baser. På Holtet jobbes det blant annet med reetablering av Steinhammerveien, som sammen med Holtet base vil ferdigstilles i løpet av våren 2020. Grefsen base er planlagt ferdig i løpet av den kommende høsten.

Les mer: Om prosjekt Holtet base
Les mer: Om prosjekt Grefsen verksted


Oppgradering infrastruktur
– opprustning av gater, byrom og skinnegang

I prosjektet Grefsenveien nedre pågår det i disse dager arbeider like ovenfor Sandaker senter.

Det er drift i alle infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet, og prosjektene følger føringer og smitteverntiltak gitt av nasjonale helsemyndigheter. Enkelte arbeider blir muligens noe forskjøvet i tid på grunn av anleggsarbeidere som har vært i karantene, men pr. i dag arbeides det etter gjeldende fremdriftsplaner.

Prosjektene fokuserer til enhver tid på å ha nødvendig personell tilgjengelig, og det vurderes fortløpende om det er behov for nye tiltak, basert på råd og føringer fra helsemyndighetene.

Oppgraderingen av Storgata omfatter blant annet store vann- og avløpsarbeider mange meter under bakken.

Oppdatert informasjon
På dette nettstedet Fremtidensbyreise.no, får du til enhver tid oppdatert informasjon om de ulike prosjektene i Trikkeprogrammet. Hver av prosjektene har sin egen informasjonsside der du kan lese mer om status og fremdrift i det enkelte prosjekt. Se øverst på nettsiden og gå inn på siden som heter «Prosjekter». Skroll deretter nedover til du finner det eller de prosjektene du vil lese mer om:


Les mer:
Om prosjekt Bispegata
Les mer:
Om prosjekt Frognerveien
Les mer:
Om prosjekt Grefsenveien 
Les mer:
Om prosjekt Grefsenveien nedre
Les mer:
Om prosjekt Konows gate
Les mer:
Om prosjekt Majorstuen
Les mer:
Om prosjekt Storgata
Les mer:
Om prosjekt Thorvald Meyers gate


Nyheter fra prosjektene på e-post
Du kan få tilsendt nyhetsbrev fra prosjektene til din egen e-postadresse. Nyhetsbrevene blir sendt ut med jevne mellomrom og inneholder mer spesifikk informasjon om det enkelte prosjekt. For å motta elektroniske nyhetsbrev på e-post, krever det at du registrerer din e-postadresse – les mer her: Slik mottar du nyheter fra Trikkeprogrammet på e-post

Les også: Holdeplassene for trikk rustes opp

I Thorvald Meyers gate-prosjektet pågår arbeidene i den nedre delen av gaten akkurat nå.

Forbehold om endringer
Koronasituasjonen gjør naturlig nok at gjennomføringen av prosjektene i Trikkeprogrammet medfører stor usikkerhet. Prosjektenes fremdriftsplaner baserer seg på forutsetninger og informasjon som prosjektene til enhver tid besitter. Det tas forbehold om at tidsangivelser og fremdrift kan bli justert.

Reise- og trafikantinformasjon
Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet i Oslo. Se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen.

Les også: Reiseråd for kollektivtrafikken

Les mer: Slik vil den nye SL18-trikken se ut
Les mer:
Visjon om en grønnere by


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter