Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Denne uken startet arbeider med de siste tiltakene i trikketraseen på strekningen mellom Konows gate og Oslo Hospital holdeplass.


Tillleggsarbeidene som skal gjennomføres ved Konows gate, er planlagt ferdigstilt i midten av mai.

Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av arbeid på trikkeinfrastrukturen ved Konows gate i Gamlebyen. Prosjektet hadde oppstart i oktoger i fjor, og ble for det meste ferdigstilt før jul. Det har imidlertid stått igjen noen tilleggsarbeider, som blir gjennomført i de nærmeste ukene. 

Les også: Aktivitet i hele Trikkeprogrammet

Tiltakene omfatter reetablering av storgatestein og kantstein. Det vil samtidig bli utført noen mindre asfaltarbeider, samt skinnefuging.

Arbeidene skal hovedsakelig utføres på dagtid, men det vil bli behov for noe nattarbeid. Det vil være normal trikkedrift i byggeperioden og støyende nattarbeid blir varslet naboer på forhånd.

Tilleggsarbeidene er beregnet å være ferdige i midten av mai.

Les mer: Om Prosjekt Konows gate


Bildet viser hvor tilleggsarbeidene skal foregå:

Anleggsområdet der tilleggsarbeidene skal foregå er markert i rødt.

Forbehold om endringer
I disse koronatider innebærer gjennomføring av byggearbeider stor usikkerhet. Prosjektets fremdriftsplan baserer seg på forutsetninger og informasjon som prosjektledelsen til enhver tid besitter. Vi tar forbehold om at tidsangivelser og fremdrift må justeres og vil varsle naboer.

Les også: Visjon om en grønnere by
Les også: Alt om Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter