Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien er klar for neste fase i anleggsarbeidet. Fra 4. mai starter de de første arbeidene.Sporveien er byggherre for trikkeprosjektet på Majorstuen, der det den siste tiden har vært vinterpause og ingen anleggsarbeider. 

Les mer: Vinterpause på Majorstuen

Fra og med mandag 4. mai er vinterpausen over. Det første som vil skje er at Bogstadveien stenges for gjennomkjøring mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata. Dette skjer i forbindelse med etablering av nye holdeplasser for trikken, samt fordi fortauene skal oppgraderes. 

Samtidig skal det utføres forberedende arbeider for å oppgradere trikkeinfrastrukturen, og skifte ut 100 år gamle vann- og avløpsrør i kryssene Kirkeveien /Bogstadveien og Bogstadveien/Sorgenfrigata. 

Oppstarten av vann- og avløpsarbeidene vil for alvor starte opp mandag 18. mai. Det vil bli satt opp buss for trikk på Majorstuen fra og med 18. mai til september 2020.

Dette skal gjøres i perioden mai til september

  • Fortauene i Bogstadveien mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata skal få nye og universelt utformede holdeplasser
  • Omfattende vann- og avløpsarbeider gjennomføres i kryssene Kirkeveien /Bogstadveien og Bogstadveien/Sorgenfrigata. Det skal skiftes over 100 år gamle vannrør og sikre vanntilførselen på Majorstuen for fremtiden
  • Gamle kabler skal legges om
  • Oppgraderinger av trikkespor og etablering av sporveksler
  • Etablering av kjøreledningsmaster på fortau

Les mer: Alt om prosjekt Majorstuen

Farget merking i kartet viser hvor arbeidene pågår i Majorstuen-prosjektet gjennom tre ulike faser.

Redusert fremkommelighet i Majorstukrysset
Anleggsarbeidene er planlagt gjennomført i sommermånedene for å redusere påvirkningen på trafikkbildet. Det vil fra 18. mai til september være betydelig redusert fremkommelighet i Majorstukrysset med ett kjørefelt i hver retning

Endringer for trikken i perioden mai til september
Fra 4. mai til 18. mai vil linje 19 skilte om til linje 15 på Majorstuen og kjøre mot Frogner, snu på Jernbanetorget og kjøre tilbake til Majorstuen som linje 12x, før den tar avgang som linje 19 mot Ljabru.

Fra 18. mai vil det ikke kjøres trikk for linje 19 før prosjektet er ferdig i fjerde kvartal 2020.

Fordi kryssene i Bogstadveien/Kirkeveien og Bogstadveien/Sorgenfrigata påvirkes, vil det bli satt inn buss for trikkens linjer 11 og 12 på Majorstuen fra 18. mai til september.

For oppdatert og nøyaktig reiseinformasjon, se Ruter.no eller sjekk RuterReise-appen. Ruters kundesenter: telefon 22 05 70 70.

Planlagt ferdig før jul i år
I september 2020 planlegges oppstart av Majorstuen-prosjektets siste fase. Valkyriegata vil i denne fasen bli stengt når dobbeltsporet lages om til ett spor. I denne siste fasen etableres også en vendesløyfe via Jacob Aalls gate. Hele trikkeprosjektet på Majorstuen er planlagt ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2020.

Anleggsarbeider og korona
Mange av de nødvendige arbeidene på infrastrutruren til trikken har vært planlagt over lang tid. Gjennomføringen av anleggsarbeidene er nødvendig for å sikre et pålitelig trikketilbud i Oslo.

Sporveien som byggherre er klar over at gjennomføringen av arbeidene i perioden hvor mange beboere i Oslo befinner seg hjemme, vil være utfordrende. Arbeidene kan være til dels støyende og medføre støv og redusert fremkommelighet i bybildet. Oslos befolkning bes være tålmodige og Sporveien håper på forståelse for at det må gjennomføres tidskritiske og nødvendige byggeprosjekter. 

Les mer: Aktivitet i hele Trikkeprogrammet

Tar hensyn til beboerne
Arbeidene vil bli gjennomført så effektivt som mulig, for å komme i mål så raskt vi klarer. Sporveien vil gjøre det de kan for å gjøre situasjonen så lite belastende som mulig for naboer og publikum.

Merk at koronasituasjonen kan medføre usikkerhet for fremdriften i prosjektene. Sporveiens gjennomføring av byggearbeider mens koronapandemien pågår, medfører stor usikkerhet, og fremdriftsplaner baserer seg på det prosjektene til enhver tid har av informasjon. Fremdriften kan derfor bli endret. 

Vit at Sporveien og prosjektorganisasjonene vil gjøre sitt ytterste for å informere om eventuelle endringer som dukker opp.

Elektronisk nyhetsbrev
Klikk her for å melde deg på nyhetsbrev på e-post om Majorstuen-prosjektet.  

Innspill eller spørsmål? 
Har du innspill eller spørsmål til prosjektet, send gjerne en e-post til nabokontakt@sporveien.com. Vit at mange spørsmål om trikkeprosjektet på Majorstuen allerede er besvart på prosjektsiden, som du finner her.

Les også: 87 nye, moderne trikker til Oslo
Les også: Visjon for en grønnere by 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter