Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Søndag morgen 3. mai er trikken tilbake i ordinær trafikk fra Storo til Grefsen og Kjelsås.Halvannet år er gått siden første spadetak ble tatt for oppgraderingen av to strekninger i Grefsenveien ovenfor Storokrysset. Det gjenstår fortsatt noen arbeider før alt er endelig ferdig, men søndag 3. mai er trikken tilbake. 

– Det at trikken er tilbake er en stor milepæl i Trikkeprogrammet og vi gleder oss til å kjøre trikk til Grefsen og Kjelsås igjen, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Sporveien leder gjennomføringen av Trikkeprogrammet i Oslo og er blant annet byggherre for arbeidene i Grefsenveien på strekningene Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass og Storo–Disen. Førstnevnte strekning har fått en omfattende oppgradering med blant annet nye trikkeskinner, nystøpt fundamentplate under trikkeskinnene, nye føringsveier, moderne koblingskummer i betong, samt oppgraderte holdeplasser. 

Det samme er gjort på strekningen mellom Storo og Disen, i tillegg til at det er utført omfattende og krevende vann- og avløpsarbeider med utskifting av en nesten 100 år gammel vannledning og etablering av et overvannsanlegg på Gransjordet.

Les mer: Alt om oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset

Den blå streken i kartet viser hvilke strekninger i Grefsenveien ovenfor Storokrysset som er blitt oppgradert som del av Trikkeprogrammet.

Nå er altså trikken tilbake på Grefsen og Kjelsås, etter halvannet år med avvikstrafikk med buss for trikk.

– Dette er en stor dag for Oslo og Trikkeprogrammet. Oslo kommune gjennomfører tidenes satsing på trikk i Norge ved innkjøp av nye, moderne trikker og oppgradering av trikkebaser og infrastruktur. Vi vet at trikken betyr mye for innbyggerne i Oslo, og det er derfor en stor glede å ønske den tilbake til Grefsen og Kjelsås. Vi håper alle vil sette pris på oppgraderingene, som er viktige å få på plass for å sikre et godt og robust trikketilbud i hovedstaden, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Gledelig for mange trafikantgrupper
Arbeidene i Grefsenveien ovenfor Storokrysset startet høsten 2018. Strekningene som er oppgradert, var slitte og trengte en oppgradering. Kjøremønsteret fra Grefsen og ned til Storokrysset var tidligere preget av lange bilkøer foran trikken, noe som ofte medførte forsinkelser. Målet er at arbeidene som nå er utført, vil gi raskere reisetid, bedre komfort på trikken og mindre kø ned til Storokrysset.

Fokus på samarbeid
Sporveien har som byggherre samarbeidet tett med Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten om gjennomføringen av oppgraderingsarbeidene. Trikkeprogrammet er Oslo kommunes kollektivsatsing på trikk og innebærer at kommunale aktører samhandler tett om gjennomføringen av de ulike prosjektene.

– Grefsenveien er et godt eksempel på hvordan flere kommunale virksomheter har jobbet tett og godt sammen. Det å samarbeide med andre kommunale aktører og samkjøre oppgaver er både praktisk og kostnadseffektivt, og noe som sparer områdets innbyggere for ekstra anleggsarbeid. Resultatet av denne koordineringen er blant annet at begge oppgraderingsprosjektene i Grefsenveien er gjennomført i henhold til planlagt fremdrift, sier konsernsjef Cato Hellesjø.

Selv om trikken nå er tilbake i Grefsenveien ovenfor Storokrysset, har både Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten flere prosjekter som vil pågå i Grefsen-området i tiden fremover. Mye skjer og vil skje i kommunal regi, også etter at trikketraseen i Grefsenveien er endelig ferdigstilt.

– Fra Bymiljøetatens side anser vi at oppgraderingen av Grefsenveien er et godt eksempel på kommunalt samarbeid. Her har vi sammen arbeidet målrettet over tid for å løse våre ulike behov, noe som har gitt et godt resultat til glede for byens innbyggere. Det er positivt for beboerne og andre berørte parter å redusere periodene med anleggsarbeid. Vi er glade for resultatet og ser frem til å ferdiggjøre arbeidet med etablering av sykkelfelt fra Storokrysset og videre oppover Grefsenveien, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

Bred byggherrekompetanse
Gjenåpningen av trikketraseen fra Storo til Kjelsås viser hvordan Sporveien som utbygger gjennomfører store og kompliserte prosjekter. Med årene har Sporveien fått en bred, anleggsteknisk kompetanse.

– De fleste av våre prosjekter utføres i tettbebygde boligstrøk eller bygater. Kun i få tilfeller kan anleggsområdene stenges helt for publikum. I Grefsen- og Kjelsås-området bor det rundt 20 000 innbyggere og målinger før anleggsarbeidene startet, viste at det daglig kjørte rundt 11 000 biler i Grefsenveien. Det å begrense tilgangen til deler av denne hovedpulsåren over såpass lang tid, herunder inn- og utkjøringsmuligheten til Storokrysset, har vært krevende for både beboere og prosjektene. Vi vil takke alle berørte parter for samarbeidet og rette en spesiell takk til beboerne for tålmodigheten i anleggsperioden, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Del av Trikkeprogrammet
Oppgraderingen av Grefsenveien på strekningene Storo–Disen og Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass er del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning i Oslo. Flere prosjekter i Trikkeprogrammet foregår samtidig, deriblant en rekke store og små infrastrukturoppgraderinger.

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019. Bispegata, Thorvald Meyers gate og Majorstuen er planlagt ferdigstilt i 2020, og Storgata er planlagt ferdig oppgradert i 2021.
Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer: Om Trikkeprogrammet

Reise- og trafikantinformasjon
Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og eventuelle endringer og forsinkelser. Det vurderes fra prosjekt til prosjekt hvilke løsninger som best løser trafikkavviklingen.

Se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen for informasjon om rutetider og planlegging av hvor du vil reise.

Les også: Aktivitet i hele Trikkeprogrammet
Les også: Fremtidens byreise på 1-2-3


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter