Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Etter drøye to års intensivt arbeid er ombyggingen av Sporveiens trikkebase på Holtet ferdigstilt og klar for nye trikker.


 

Mandag 11. mai ble Holtet base gjenåpnet av byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad. Nå står den klar til å ta imot 43 av de 87 nye trikkene som er bestilt til Oslo.

Se film: Bli med på en digital omvisning og se film fra Holtet base her!

Sporveien har vært byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av baseprosjektet på Holtet, som er en del av Trikkeprogrammet.

Les mer:
 Alt om baseprosjektet på Holtet

Markering i koronaens tid
Rett før påske fikk Sporveien overlevert prosjektet av entreprenør NRC Group, og nå har Sporveien overtatt ansvaret for basen. Den offisielle åpningen mandag 11. mai ble gjennomført med byråd Arild Hermstad, sporveissjef Cato Hellesjø og et fåtall personer til stede. Arrangementet var nedtonet av hensyn til smittevernregler i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

Byråd Arild Hermstad (t.h.) gjenåpner Sporveiens trikkebase på Holtet sammen med konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Byråd Arild Hermstad hadde den gledelige jobben med å klippe snoren og offisielt åpne basen. I talen sin fremhevet han nødvendigheten av å drive med vedlikehold av trikk for at trikkedriften i byen skal gå rundt. Byråden sa videre at han heier på trikken og ønsket lykke til med et flott og nyoppusset anlegg på Holtet.

– Det er med stor glede at vi nå har fått en moderne og oppgradert trikkebase som del av kollektivløftet i Oslo. Vi skal få 87 flunkende nye trikker til hovedstaden og derfor er det helt grunnleggende at vi har baser der alle trikker får gjennomført nødvendig vedlikehold og parkert for natten. Ferdigstilling av basen på Holtet er en stor milepæl i arbeidet med å utvikle et mer moderne, robust og effektivt trikketilbud for Oslo, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Inne fra verkstedet på nye Holtet trikkebase, fra venstre konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen, adm.dir. Birte Sjule i Sporveien Trikken, sporveissjef Cato Hellesjø og byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Arild Hermstad.

Oppgraderingsarbeidet på Holtet har bestått i å utvikle strukturen på basen for mottak og drift av nye trikker, i tillegg til oppgradering av anlegg for vedlikehold av trikkens infrastruktur. Det har blant annet blitt etablert nye og flere spor på baseområdet, noe som betyr at Holtet nå er dimensjonert for å gi plass til 43 av de 87 nye trikkene som blir levert til Oslo fra 2020. Prosjektet på Holtet base har hatt en kostnadsverdi på 600 MNOK, i tillegg til 145 MNOK for Ekebergbanen.

– Dette er en milepæl for oss i Trikken og Trikkeprogrammet. Med oppgraderte trikkebaser er vi klare til å ta i mot de 87 nye trikkene fram mot 2024. Denne ferdigstillelsen er et betydelig steg på veien til å frakte 100 millioner reisende med trikken i 2030 og tilby enda mer kollektivtrafikk for pengene, sier administrerende direktør Birte Sjule i Sporveien Trikken.

NRC Group har vært hovedentreprenør for prosjektet på Holtet, og arbeidene som har blitt gjennomført er innen grunn, baneteknikk, kjøreledning og byggrehabilitering.

Sikrer moderne drift og vedlikehold av trikkene
Konserndirektør for Infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen, er godt fornøyd med prosjektgjennomføring- og samarbeid og roser det endelige resultatet.

– Det er gledelig å kunne overta en base som nå sikrer en mer effektiv og moderne drift og vedlikehold av trikkene våre. I tillegg har vi fått fine lokaler, tekniske anlegg og arealer til administrasjon og vedlikehold av infrastrukturen. Det er gjennomført et solid arbeid av prosjektet, og vi er fornøyde med at overleveringen er utført på tid. Samarbeidet med NRC har vært godt og vi er svært tilfredse med leveransen. Nå har vi sikret at basedriften på Holtet blir både effektiv og moderne i tiden fremover, sier Mathisen.

Prosjektleder i NRC Group Geir Nordbø fremhever også samarbeidet med Sporveien.

– Godt samarbeid er en viktig faktor for å nå et felles mål innenfor avtalt tid, og det er med stor tilfredshet at vi overlever prosjektet på Holtet. Måloppnåelsen skyldes først og fremst en kjempeinnsats av yrkesarbeidere og prosjektorganisasjonen hos oss, i godt samarbeid med Sporveien som byggherre og en rekke underentreprenører og leverandører, sier Nordbø.

– Det er verdt å rette en takk til alle naboer på Holtet for tålmodigheten de har vist oss i de to årene arbeidene har pågått. Vi erkjenner at det kan være krevende å være nærmeste nabo til anleggsprosjekter, men vi håper at også naboene kan glede seg over både ferdigstillelsen og resultatet, sier prosjektleder for oppgraderingsprosjektet Arnt Jørstad i Sporveien.

Prosjektleder Arnt Jørstad i Sporveien (t.v.) orienterer om baseprosjektet til sporveissjef Cato Hellesjø og byråd Arild Hermstad.

Arbeid som er utført på Holtet base:

  • Nye og flere spor på baseområdet.
  • Fornyelse av de eksisterende og vernede bygningene på Holtet. Bygningene har fått en større renovering på innsiden, mens arkitekturen er uforandret.
  • Etablering av fordrøyningsmagasin på basen.
  • Flytting av skinnelager og slambehandling fra Holtet til Skullerud.
  • Flytting av vedlikeholdet av SL79-trikkene fra Grefsen til Holtet.
  • Utbedret grøntarealer på basen
  • Oppgradering av Ekebergbanen.
  • Oppgradering av Holtet holdeplass.
  • Etablering av støyskjerm mot Holtets naboer i Holteveien og Steinhammerveien.
  • Sikring av effektiv og moderne basedrift på Holtet. Den står nå klar for å ta imot 43 av 87 nye trikker.

Del av Trikkeprogrammet  
Utvikling av trikkebasen på Holtet til parkering og vedlikehold er en del av Trikkeprogrammet. Det samme gjelder utvikling av trikkebasen på Grefsen, samt anskaffelsen av nye, moderne trikker til Oslo. Programmet omfatter også oppgradering av gater og infrastruktur flere steder i hovedstaden.

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019. Bispegata, Thorvald Meyers gate, Majorstuen og Grefsenveien ovenfor Storokrysset er planlagt ferdigstilt i 2020, og Storgata er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les også: Aktivitet i hele Trikkeprogrammet
Les også: Visjon om en grønnere by


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter