Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgraderingsarbeidene fortsetter gjennom alle sommerukene. Fra mandag 18. mai blir det kjørt buss for trikk på Majorstuen og over Grünerløkka.


Buss for trikk gjør at arbeidene i flere av infrastrukturprosjektene kan gjennomføres raskere enn opprinnelig planlagt, som her i Thorvald Meyers gate.

Det er fortsatt full fart og høyt tempo i gjennomføringen av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet. Arbeidene fortsetter med full kraft gjennom alle sommerukene.

Les også Aktivitet i hele Trikkeprogrammet

Fra mandag 18. mai og over sommeren medfører dette buss for trikk 11, 12 og 13 på Grünerløkka og Majorstuen, samt endringer for trikk 19 og enkelte nattbusser.

Bakgrunnen for endringene med buss for trikk er oppgraderinger av infrastruktur og holdeplasser som er del av Trikkeprogrammet. Trikkeskinner og infrastruktur skal rustes opp, og i enkelte prosjekter er det planlagt oppgraderingsarbeider med full gateopprustning og omfattende vann- og avløpsarbeider flere meter under bakken. Buss for trikk gjør at arbeidene i flere av prosjektene kan gjennomføres raskere enn opprinnelig planlagt. 

Majorstukrysset er et av områdene i Oslo der det skal arbeides i sommer.

Oslo kommune gjennomfører tidenes satsing på trikk i Norge ved innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og utvikling av trikkebasene på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold. Som del av Trikkeprogrammet pågår det gateopprustning og infrastrukturoppgraderinger flere steder i Oslo. Trikkeprogrammet ledes av Sporveien, og målet med programmet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

Ny fase i arbeidene
Når flere av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet går over i en ny og intensiv fase fra og med mandag 18. mai, medfører dette buss for trikk i enkelte områder av Oslo frem til over sommeren.

Buss for trikk berører følgende infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet:

Thorvald Meyers gate
Majorstuen
Frognerveien
Grefsenveien nedre

I Storgata-prosjektet skal det i juli utføres arbeider ved Nybrua som gjør at trikken slutter å kjøre også der, nærmere bestemt fra natt til 4. juli og frem til natt til 27. juli. I denne perioden vil det ikke kjøres trikk på strekningen Storgata–Hausmanns gate og på det midlertidige trikkesporet i Christian Krohgs gate og Stenersgata.

Samlet plan for oppgraderinger
Oppgraderingen av Storgata, Thorvald Meyers gate, Majorstuen, Frognerveien og Grefsenveien nedenfor Storokrysset er noen av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning i Oslo. Bymiljøetaten er byggherre for prosjektene Storgata og Thorvald Meyers gate, mens Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av prosjektene Majorstuen, Frognerveien og Grefsenveien nedre.

Les mer: Om alle prosjektene i Trikkeprogrammet

Retningslinjer for kollektivtrafikken
Fra søndag 18. mai og gjennom sommeren kjøres buss for trikk 11, 12 og 13 på Grünerløkka og Majorstuen. Det blir også endringer for trikk 19 og nattbussene 1N, 2N, 11N og 12N.

En konsekvens av arbeidene som starter 18. mai er redusert fremkommelighet på Majorstuen, samt over Grünerløkka og oppover til Storo. Husk at T-banen er et godt alternativ for reiser til/fra Storo, Majorstuen og sentrum.

Retningslinjene for kollektivtrafikken gjelder fortsatt. Hold en meters avstand og ikke reis om du ikke må. Gå eller sykle hvis du har mulighet. Les mer om retningslinjene for kollektivtrafikken her.

Hvis du må reise kollektivt, se ruter.no/avvik eller bruk Ruters reiseplanlegger for informasjon om nye tider og midlertidige stoppesteder. Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og eventuelle endringer og forsinkelser.


Kartet fra Ruter er gjeldende fra og med 18. mai.

Koordinering og samarbeid
Trikkeprogrammet innebærer at Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samhandler tett om planlegging og gjennomføring av de ulike prosjektene. Det er laget en plan for infrastrukturoppgraderingene i Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

Takk for tålmodigheten

Det er krevende å bo og ferdes i hovedstaden der det pågår anleggsarbeider. Samarbeidspartnerne i Trikkeprogrammet vil derfor takke alle for tålmodigheten som blir vist i anleggsperioden. Samtidig ber vi om forståelse for at løsningene som er valgt for trafikkavviklingen og fremkommeligheten er de som pr. i dag er ansett å være de beste.

Undersøkelser viser at Oslos befolkning liker trikken svært godt, og de første nye trikkene er planlagt levert til Oslo for testkjøring i løpet av 2020. Det gleder vi oss til!

I Thorvald Meyers gate går arbeidene raskere enn opprinnelig planlagt, og prosjektet legger opp til å være ferdig i løpet av 2020.

Bakgrunnen for oppgraderingen på Majorstuen er blant annet et stort vedlikeholdsetterslep og behov for utskifting av over 100 år gamle vann- og avløpsrør.

Les også: 87 nye trikker til Oslo
Les også: Visjon om en grønnere by


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter