Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Arbeidene intensiveres for å bli ferdig så raskt som mulig. Alle sommerukene tas i bruk.


I sommer skal det utføres omfattende arbeider i kryssene fra Bogstadveien mot Kirkeveien og Sorgenfrigata.

Arbeidet med oppgradering og fornyelse av eksisterende trikkeinfrastrultur på Majorstuen har pågått siden 2019, i regi av Sporveien som byggherre og ansvarlig for gjennomføringen. Arbeidene i fase 2 godt i gang og oppstarten etter vinterpausen i mai har resultert i intensive og lange arbeidsdager.

I løpet av 2020 skal det blant annet etableres nye trikkeskinner, holdeplasser, et nytt vendespor i Jacob Aalls gate og nytt kontaktledningsanlegg. Arbeidene samkjøres med behovet for utskifting av et mer enn 100 år gammelt vann- og avløpssystem i Bogstadveien og kryssene mot Kirkeveien og Sorgenfrigata. Samlet legger dette grunnlaget for en mer robust og moderne trikkedrift i årene som kommer.

Les mer:
Alt om prosjekt Majorstuen 

Intensiv fase i sommermånedene

I sommer fortsetter oppgraderingen for fullt, noe som vil medføre trafikkomlegging og svært redusert fremkommenlighet. Tanken er å utnytte skoleferien til å minimere påvirkningen på trafikkbildet i området, og det jobbes lange og intensive arbeidsuker for å bli ferdig så raskt som mulig. 

Hovedsakelig blir det arbeidet i anleggsområdet mellom klokken 07.00 og 19.30 fra mandag til lørdag. Det vil i tillegg forekomme kvelds- og nattarbeid ved behov utover planlagt arbeidstid. Frem til 18. september kjøres det buss for trikk på Majorstuen. 

Les mer: Ny fase i Trikkeprogrammet med buss for trikk fra 18. mai

Nytt vendespor etableres i Jacob Aalls gate.

Hva skjer fremover?
I Majorstukrysset skal gamle trikkeskinner og fundament fjernes slik at ny infrastruktur for trikken kan etableres, deriblant nye kjøreledningsmaster på fortauene. I uke 26 skal entreprenøren også i gang med omfattende vann- og avløpsarbeider. Gamle vannkummer og rør skiftes ut for å gi plass til et nytt vannsystem. Arbeidet medfører en større trafikkomlegging og betydelig redusert fremkommelighet. Selve trafikkomleggingen er planlagt natt til mandag 22. juni.

Videre skal det utføres arbeider natt til torsdag 25. juni og natt til fredag 26. juni på grunn av nødvendig arbeid på vannledningene i krysset. I uke 27 er det planlagt spunting på dagtid, noe som innebærer sikring av arbeidsområdet med stålplater som slås ned i bakken.
   

Fortausarbeidene fortsetter i Bogstadveien.

Gamle vann- og avløpsrør byttes ut. 

I Bogstadveien ved krysset til Sorgenfrigata skal det også skiftes ut gamle vann- og avløpsrør og nye kummer skal etableres. Samtidig jobbes det med å klargjøre for tilkobling av de nye trikkeskinnene i Bogstadveien, som skal gå ned til krysset med Kirkeveien. I tillegg fortsetter arbeidene med å legge nye fortau og etter hvert etablering av nye holdeplasser.

Fase 2 omfatter blant annet arbeider i krysset mellom Bogstadveien, Sorgenfrigata og Valkyriegata.

Nye trikkeskinner skal etter hver kobles på de eksistrende i Valkyriegata.

Nytt trikkespor i Valkyriegata
I prosjektets tredje fase, med planlagt oppstart i september, skal Valkyriegata stenges mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata. Her skal gamle trikkeskinner rives og et nytt enkeltspor anlegges. Arbeidet med fjerning av trikkeskinner har allerede påbegynt i strekket nærmest Sorgenfrigata.

Les også: Mye skal skje på Majorstuen fra mai 2020
Les også: Trikkeprogrammet og korona – drift i alle prosjekter


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter