Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgraderingen av Storgata pågår for fullt i hele sommer. Fra 4. juli starter det opp arbeider ved Nybrua som påvirker trikken.


I likhet med andre infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet, er det full aktivitet i Storgata-prosjektet. Oppgraderingen skrider frem, og i sommer skal et relativt kort tidsvindu i ferieukene brukes til å utføre omfattende arbeider. Bymiljøetaten er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen og legger opp til lange og intensive arbeidsdager. Fremkommeligheten vil flere steder bli noe redusert. 

Arbeider ved Nybrua påvirker trikken
Lørdag 4. juli starter arbeidet med flytting av skinnegangen ved nye Nybrua holdeplass. Det betyr at Storgata og det midlertidige trikkesporet i Christian Krohgs gate stenges for trikkekjøring frem til 27. juli.

Stengingen av Storgata skjer samtidig som det kjøres buss for trikk over Grünerløkka og til Majorstuen.

Les mer: Ny fase og buss for trikk i Oslos Trikkeprogram 

Arbeidene ved Nybrua påvirker blant annet trikken i Trondheimsveien. Det er planlagt stans for trikken mellom Heimdalsgata og Jernbanetorget. For mer informasjon om kollektivtrafikken og konsekvensene for deg som reiser kollektivt, bruk Ruter-appen og les mer om hvordan trikken kjører fra 4. juli på Ruter.no 

Les også: Alt om prosjektet i Storgata

Hausmanns gate – Nybrua
I løpet av juni skal det legges kantstein fra Nybrua holdeplass til Hausmanns gate, og fundamentene til lehus og trapper opp sidevollene skal støpes. Overvannsanlegget som skal krysse Christian Krohgs gate forventes også fullført i juni. Ved nye Nybrua holdeplass skal det legges ny skinnegang og den gamle må fjernes. Arbeidet gjennomføres fra 4. til 27. juli og i denne perioden stenges trikkentraseen fordi anleggsområdet.

I sommer skal det legges nye trikkeskinner mellom de nylagte kantsteinene.


Pløens gate – Hammersborggata/Ring 1
Hver uke støpes det 20 meter nytt trikkefundament og i løpet av juni er det planlagt å ha komplett fundament frem til Ring 1. Parallelt jobbes det i fortauene på begge sider av gaten, og montering av trikkeskinner og fire nye sporveksler på Stjerneplassen er godt i rute.

Fire nye sporveksler monteres på Stjerneplassen. 

Det jobbes med å klargjøre området utenfor Gunerius så det kan bygges nytt trikkefundament.

Fortauet langs deler av Storgata er snart gjenoppbygget. Det skal legges asfalt og vannrør til gatevarme. Bymiljøetaten som er byggherre, forventer at fotgjengere snart kan ta fortauet i bruk.

Påvirkning av Covid-19 
Entreprenøren har så langt hatt tilnærmet normal bemanning, og så lenge anleggsarbeidet pågår ute og arbeiderne kan jobbe med god avstand, medfører det liten smittefare. 

Hovedutfordringen er levering av granittheller til bruk på fortau og i byrom. All granitt i prosjektet kommer fra en produsent i India, et land som er hardt rammet av viruset. Strenge smitteverntiltak gjør at mange arbeidere ikke har mulighet til å komme seg på jobb. Denne situasjonen har ført til minimal produksjon og forsinkelse på leveranser. Prosjektet jobber med å finne alternative løsninger og leverandører.

Les også: – Storgata blir grønnere og tryggere

 
Hausmanns gate – Hammersborggata/Ring 1
Alle elementene i ytterkonstruksjonen av tunnelen er ferdig montert. Nå begynner monteringsarbeider inne i tunnelen og tilkobling av alle kabler og rør fra sidegatene. Før tunnelen kan fylles igjen og overflatearbeidene starte opp, skal den graves fri i hele lengden og tekkes med membran. Det skal også legges dreneringsrør langs sidene. Mellom Storgata og Osterhaus gate skal deti tillegg monteres 15 nye kummer, noe som vil medføre flere uker med dype grunnarbeider.

Før gatefundamentet kan bygges opp igjen må tunnelen tettes for hull og tekkes med membran.


Prosjektet krysser Ring 1
I juli krysser prosjektet over Ring 1 og det skal bygges nytt trikkefundament og skinnegang, samt legges nye rør og kabler. Mens arbeidet pågår må ett kjørefelt stenges og flyttes over til alternativ trasé. Fra 28. juni til 23. august vil det kun gå trafikk fra nord mot sør over Storgata, og trafikale forsinkelser må påregnes.

Nordgående trafikk, det vil si fra Oslo City mot Storgata, henvises til alternativ rute rundt anleggsområdet – Stenersgata, Christian Krohgs gate, Hausmanns gate og Calmeyers gate – og tilbake på Ring 1. Trafikk fra sør/Oslo City benytter motsatt kjørefelt. Mange av bussene som trafikkerer Ring 1 vil også få nye traseer i perioden.

Den mørkeoransje linjen på kartet viser anleggsområdet i Storgata-prosjektet. Gul farge viser hvor den midlertidige trikketraseen går. Storgata og Nybrua er navnet på de nye holdeplassene som skal etableres.

Etter en lang og våt vinter gjør sommertemperaturer hverdagen i anleggsområdet langt triveligere. Men støv og støy må man leve med.

Les også:
Storgata tar form
Les også: Fremtidens byreise på 1-2-3


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter