Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Trikken var tilbake 3. mai og nå er siste arbeider unnagjort. Se film om arbeidene som er gjennomført mellom Storo og Kjelsås.


Halvannet år etter oppstarten er Sporveiens to prosjekter i Grefsenveien ovenfor Storokrysset ferdige i sin helhet. Oppgraderingsarbeidene har pågått mellom Storo og Disen og mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.   Oppstart i august 2018 Mye har skjedd i Grefsenveien ovenfor Storokrysset siden de første spadetakene ble tatt i august 2018. Etter flere forberedende arbeider ble Kjelsåstrikken erstattet med buss 3. desember 2018. Samtidig ble inn- og utkjøringen til Storokrysset stengt for privatbiler.

Etter den tid har det nærmest uten stopp pågått oppgraderingsarbeider mellom Storo og Disen og mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass – inntil avvikstrafikken med buss for trikk ble avviklet og trikken var tilbake 3. mai i år.

Se film: Trikken tilbake på Kjelsås!

Med kommentarer fra adm.dir. Birte Sjule i Sporveien Trikken og prosjektlederne Maria Suhr og Laila Nilssen.


Samhandling er viktig suksessfaktor Et omfattende anleggsarbeid ligger bak oppgraderingen av infrastrukturen i Grefsenveien ovenfor Storokrysset. Sporveien som ansvarlig byggherre roser det gode samarbeidet med interne og eksterne aktører. Fremdriftsplanen er overholdt og arbeidene er ferdig til planlagt tid, til tross for en krevende korona-situasjon med byggearbeidere som tidvis har vært i karantene.

Les også: Alt om oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset

– De fleste av Sporveiens prosjekter utføres i tettbebygde boligstrøk eller bygater. Det betyr utfordringer knyttet til trafikkavvikling og tilgjengelighet for publikum mens vi arbeider. Kun i få tilfeller kan anleggsområdene stenges helt for publikum. I Grefsen- og Kjelsås-området bor det rundt 20 000 innbyggere og for Sporveien er det viktig å være en god nabo når vi utfører anleggsarbeider i nærheten av der folk bor. Det betyr tett dialog med naboer og andre berørte parter gjennom hele anleggsperioden, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.


Arbeider over og under bakken Strekningene i Grefsenveien har fått en omfattende oppgradering med nye trikkeskinner, nystøpt fundamentplate under trikkeskinnene, nye føringsveier for kabler, rør og ledninger, moderne koblingskummer i betong og oppgraderte holdeplasser. Mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass er det i alt byttet trikkespor på en 1,2 kilometer lang strekning. Det er foretatt utskifting av masse, lagt ned en permanent rørgate under bakken, og fortauet på deler av strekningen er utvidet.

– Vi har arbeidet på flere deler av strekningen samtidig for å gjennomføre anleggsarbeidet så hurtig og effektivt som mulig. Det har vært utfordrende å utføre anleggsarbeid på en strekning med mye busstrafikk og annen trafikkavvikling, samtidig som alle private beboere til enhver skal ha tilgang til egen eiendom. Mange naboer nær Grefsenveien har hatt atkomst til egen eiendom direkte ut i veibanen der vi har arbeidet, sier Laila Nilssen i Sporveien, som har vært prosjektleder for oppgraderingen av strekningen mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.

Les også: Markering av at Kjelsåstrikken er tilbake


Omfattende VA-arbeid

Mellom Storo og Disen er det utført omfattende arbeider med utskifting av en nærmere 100 år gammel vannledning med en diameter på 0,9 meter. Denne er blitt erstattet med en ledning på 1,2 meter i diameter, og resultatet er en forbedring av leveringssikkerheten og økt vannforsyningskapasitet til Oslos befolkning.

– Ledningen fra 1920-tallet lå under trikkesporene midt i Grefsenveien og hadde lav kapasitet. Nå er kapasiteten bedret, og vi har fått en ny ledning. På det meste har vi gjennomført gravearbeider ned til 5,5 meter under bakken, forteller Sporveiens Maria Suhr, som har vært prosjektleder for arbeidene mellom Storo og Disen.

– Utfordringene med overvann i boligområdet på Disen er med Sporveiens oppgraderingsarbeider redusert betydelig. Etter oppgraderingen er tidligere fellesledninger for overvann og avløpsvann delt i to separate ledninger – én for overvann og én for avløpsvann. Det nye overvannsanlegget på Gransjordet reduserer risikoen for uønsket kloakkvann i kjellere, og sørger for mindre forurenset vann i Akerselva og Oslofjorden ved store nedbørsmengder. Dette er viktig, i og med at vi opplever et stadig våtere klima, sier Sporveiens Maria Suhr.


De blå markeringene i kartet viser hvor i Grefsenveien det har pågått oppgraderingsarbeider som del av Trikkeprogrammet.

Takk for tålmodigheten! Oppgraderingen av Grefsenveien på strekningene Storo–Disen og Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning i Oslo. Trikkeprogrammet er Oslo kommunes kollektivsatsing på trikk og innebærer at kommunale virksomheter samhandler godt om gjennomføringen av de ulike prosjektene.

Les også: Ny fase og buss for trikk i Trikkeprogrammet

Sporveien som byggherre har gjennom det halvannet året som anleggsarbeidene har pågått i Grefsenveien, hatt tett dialog med Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Ruter, samt de utførende entreprenørene: Braathen Landskapsentreprenør AS (Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass) og Implenia Norge (strekningen Storo–Disen).

– Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for god prosjektgjennomføring. Ansatte internt i Sporveien har vært fleksible og løsningsorientert i alle deler av virksomheten og stilt opp for hverandre, for et best mulig resultat. Dette gjelder ikke minst for å få på plass viktige arbeider i sluttfasen. Samhandlingen totalt sett med alle involverte aktører har vært viktig for å sikre at alle deler av prosjektet er blitt gjennomført på en best mulig måte, sier utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien.

 

Les også: Motta nyhetsbrev om Trikkeprogrammet på e-post
Les også: Alt om Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter