Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Etter en tre uker lang stengeperiode kan trikken på ny kjøre over Nybrua og i Storgata forbi Oslo Legevakt. Endringen skjer fra og med mandag 27. juli.


Fra 27. juli kjører trikken over Nybrua og videre forbi Oslo Legevakt i retning sentrum. Trikken kjører over Nybrua til/fra Trondheimsveien. Over Grünerløkka blir det kjørt buss for trikk til over sommeren.

Som del av oppgraderingsarbeidene i Storgata ble det lørdag 4. juli igangsatt arbeider ved nye Nybrua holdeplass som påvirket trikkedriften. Skinnegangen skulle skiftes ut, noe som medførte en stengeperiode for trikken mellom Heimdalsgata og Jernbanetorget.

Stengingen av Storgata skjedde samtidig som det er blitt kjørt buss for trikk over Grünerløkka og Majorstuen.

Les mer: Ny fase og buss for trikk i Trikkeprogrammet

Nå er arbeidene ved Nybrua ferdigstilt, og fra og med mandag 27. juli er trikken tilbake. 

Fortsatt trikk på midlertidig trikkespor
Bymiljøetaten er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av Storgata-prosjektet. Arbeidene i Storgata vil pågå noen måneder inn i 2021 og trikken vil derfor fortsatt kjøre på det midlertidige trikkesporet i Christian Krohgs gate og Stenersgata. Avvikstrafikken med buss for trikk på Grünerløkka og Majorstuen fortsetter til over sommeren.

Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og eventuelle endringer og forsinkelser.

Les mer: Slik kjører trikken fra 27. juli

Hvis du må reise kollektivt, se Ruter.no eller bruk Ruters reiseplanlegger for informasjon om din reisevei. 

Les også: Alt om prosjekt Storgata

Bilder fra Storgata-prosjektet

Skinnegangen i Storgata ved nye Nybrua holdeplass er justert og tilpasset den nye holdeplassen som skal komme.

I inngående retning Hausmanns gate er det lagt kantstein langs deler av trikketraseen.

I retning Hausmanns gate er det lagt en del granitt. Det planlegges å fullføre granittarbeidet og asfaltere den øvrige delen av dette arealet i august.

Arbeidene med skinnegangen på Stjerneplassen er så godt som komplett. Nå pågår armering og støp av platen som skal bli det nye kjøredekket i Storgata.

Det nye kjøredekket blir slipt. I bakgrunnen arbeides det med armeringen.

Arbeider pågår i nærheten av krysset ved Pløens gate.

Det planlegges å legge granitt i store deler av dette området i august.

Som del av Storgata-prosjektet pågår det omfattende vann- og avløpsarbeider mange meter under bakken.

Deler av Storgata i nærheten av Kirkeristen er tilnærmet ferdigstilt.

Den røde streken på kartet viser hvor oppgraderingesarbeidene foregår, samt hvor de nye holdeplassene vil ligge. Oransje markering viser hvor den midlertidige trikketraseen går.

Les også: Slik får du siste nytt om Trikkeprogrammet på e-post
Les også: – Storgata blir grønnere og tryggere


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter