Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


På Grünerløkka vil det i periodene 4.–11. august og 1.–11. september pågå nattarbeider for å montere strømledning til trikken.


Bymiljøetaten er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av oppgraderingsarbeidene i Thorvald Meyers gate, som er et av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet.

I periodene fra 4.–11. august og 1.–11. september vil det bli arbeidet med montering og justering av kjøreledningen for trikken i Thorvald Meyers gate, på strekningen fra Ruth Reeses plass til Schleppegrells gate og Toftes gate, markert med blå linje i kartet:

Les mer: Alt om prosjekt Thorvald Meyers gate

Hva skal gjøres? 
Siden midten mai er det blitt kjørt buss for trikk over Grünerløkka og Majorstuen. Før trikken igjen kan settes i drift over Grünerløkka, må det henges opp ny kjøreledning. Kjøreledningen henges opp i fester på husfasadene og i master langs trikketraseen.

Alle veggfestene og mastene er ferdig montert, det gjenstår kun å rulle ut den strømførende kabelen og feste denne til festepunktene. Dette arbeidet må skje på natten når det ikke er strøm i anlegget.

Hva slags type støy kan forventes? 
Arbeidet med kjøreledningen gjøres med lastebiler, personellheiser, kabelbil og håndholdt verktøy, og medfører normal anleggsstøy. Arbeidet vil forflytte seg kontinuerlig, så det er vanskelig å anslå hvor bilene og montørene til enhver tid befinner seg. Det vil ikke være støyende arbeider i innsovningsperioden mellom kl 23.00–01.00.

Krevende arbeider
Montering av ny kjøreledning til trikken er en omfattende prosess. Alle veggfester og master må koples på og tilpasses. Når man kobler på kjøreledningen, må man inntil fasadene. I denne prosessen kan beboere oppleve det påtrengende med montører tett på vinduer i andre etasje. Arbeidene er imidlertid ikke langvarige og vil forflytte seg raskt oppover gaten.

Trikken snart tilbake på Løkka
Går alt etter planen er trikken tilbake i trafikk over Grünerløkka fra mandag 14. september. Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate er som helhet planlagt ferdigstilt i løpet av 2020.

Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider med Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten om gjennomføringen. Les mer om Trikkeprogrammet og alle delprosjektene på Fremtidensbyreise.no

Les også: Foran skjema i Thorvald Meyers gate
Les også: Siste nytt om Trikkeprogrammet på e-post


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter