Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


En ny milepæl i Oslos trikkeprogram er nådd når Sporveien fra mandag 14. september starter kjøring med trikk over Grünerløkka, Torshov og Sandaker, etter fire måneder med buss for trikk.


Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, heier på trikken i Oslo. Hun er strålende fornøyd med at det snart kommer nye, moderne trikker, og til at trikken er tilbake i en av byens travleste trikketraseer mellom Jernbanetorget, Grünerløkka og Storo.

– Et effektivt trikketilbud er viktig for Oslo, det binder folk og bydeler sammen og gjør at vi kan redusere bilbruk og kutte utslipp. De nye trikkene er universelt utformet og tilgjengelig for alle. Akkurat nå gleder vi oss over at trikken er tilbake over Grünerløkka, Torshov og Sandaker, og om få uker skal vi få se den nye trikken på ekte. Alle som er glad i trikk og et godt kollektivtilbud går spennende tider i møte, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg.

Administrerende direktør Birte Sjule i Sporveien Trikken understreker trikkens betydning for å skape attraktive og levende bysentrum.

– Oslo er ikke det samme uten trikken, den hører helt klart hjemme i gatene våre. Etter en lang periode med buss for trikk ser Sporveien frem til å kjøre trikk over Grünerløkka til Storo igjen. Vi gleder oss samtidig over nye trikkespor på deler av strekningen. Perioden uten trikk siden midten av mai har vært krevende for både reisende og trikkedriften i Sporveien, og det er mange som har stått på ekstra i denne perioden, sier administrerende direktør Birte Sjule i Sporveien Trikken.

Oppgradering av gater og byrom
Løsningen med buss for trikk gjennom sommermånedene har bidratt til å forsere gateopprustningen på Grünerløkka, i kombinasjon med tilsvarende arbeider som pågår på Majorstuen. Oppgraderingen av infrastruktur og holdeplasser er en del av Trikkeprogrammet og Oslo kommunes omfattende satsing på trikk i hovedstaden. Trikken er først tilbake på Grünerløkka, Torshov og Sandaker, før den om et par ukers tid igjen vil være i trafikk på Majorstuen. Senere i høst vil en helt ny trikketrasé være klar til bruk mellom Gamlebyen og Dronning Eufemias gate i Bjørvika.

Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, er glad for at trikken er tilbake over Grünerløkka, Torshov og Sandaker, men understreker at det er flere oppgraderingsarbeider som fortsatt pågår i Oslos gater.

– I begynnelsen av mai tok trikken i bruk nye trikkespor i Grefsenveien ovenfor Storokrysset. Oppgraderingen av Grefsenveien opp til Kjelsås ble med dette ferdigstilt, etter halvannet år med buss for trikk i dette området. Når det nå er klart for trikk over Grünerløkka og videre opp til Storokrysset, kan trikken kjøre fra Jernbanetorget og helt opp til Kjelsås – over Grünerløkka. Samtidig gjenstår det oppgraderingsarbeider av trikkeinfrastrukturen mellom Åsengata og Vitaminveien, like nedenfor Storokrysset. Disse arbeidene er planlagt å være ferdige høsten 2021. Vi har kommet langt og er godt i rute, noe som også gjelder oppgraderingsarbeidene på Majorstuen og i Storgata og Bispegata, sier Per Magne Mathisen i Sporveien.

Koordinering og samarbeid
Trikkeprogrammet ledes av Sporveien, og målet med programmet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Det er laget en plan for infrastrukturoppgraderingene i Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner. Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019. Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate på Grünerløkka, Majorstuen og Bispegata er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020, mens Storgata er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Nye, moderne trikker til Oslo
I tillegg til gateopprustning og oppgradering av infrastruktur, består Trikkeprogrammet av fornyelse og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold, og anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo.

– Undersøkelser viser at Oslos befolkning liker trikken svært godt. Trikken er utslippsfri, etterspurt av de reisende og har plass til svært mange om bord. Trikken passer utmerket inn i et bilfritt byliv, sier administrerende direktør Birte Sjule i Sporveien Trikken – og legger til:

– Erfaringer fra andre trikkebyer viser at trikken gjør det attraktivt å bo og drive næringsvirksomhet i områder der det satses på trikk. Den første nye trikken er nå på vei til Oslo, og Sporveien starter testkjøringen allerede i oktober. Vi ser frem til dette med stor forventning og gleder oss til å presentere de nye trikkene for byen vår, sier Birte Sjule.

Les mer: Alt om Trikkeprogrammet

Reise- og trafikantinformasjon Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og eventuelle endringer og forsinkelser. Det vurderes fra prosjekt til prosjekt hvilke løsninger som best løser trafikkavviklingen.

Retningslinjene for kollektivtrafikken gjelder fortsatt. Hold avstand, vis hensyn til de rundt deg og ikke reis med mindre du må.
Les mer: Retningslinjer for kollektivtrafikken

Se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen for informasjon om rutetider og planlegging av hvor du vil reise.

Les også: Nå kommer de nye trikkene
Les også: Om alle prosjektene i Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter