Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


De siste fasene av anleggsarbeidet i Frognerveien ved Frogner plass og Solli plass er nå gjennomført. Sporveien er dermed ferdig med anleggsarbeidet i Frognerveien og trikken er tilbake.


Anleggsarbeidet i Frognerveien har pågått for fullt gjennom sommeren med arbeider ved Frogner plass og Solli plass, med Sporveien som byggherre og ansvarlig for gjennomføringen.

I denne fasen av prosjektet er det gjennomført arbeid i Frognerveien fra Nordraaks gate til Frogner plass, og i Frognerveien fra cirka Oscars gate til Solli plass. 

Prosjektet har byttet cirka 10 meter fundamentplate i rundkjøringsområdet ved Frogner plass og har blant annet gjennomført skinnebytte og justering, asfaltering og arbeid med kantstein.

Les mer: Alt om prosjekt Frognerveien

Arbeider som er gjennomført ved Frogner plass:

 • Utskiftning av skinner på begge spor og justering av spor.
 • Utskiftning av cirka 10 meter betongfundament for trikk.
 • Arbeid med kummer.
 • Etablering av nye føringsveier.
 • Elektroarbeider.
 • Nytt asfaltdekke i kjøreareal.
 • Justering av kantstein og reetablering av gatestein.
 • Asfaltering av fortau der kantstein er justert.

Prosjektet har også byttet betongfundament under trikken i Frognerveien på strekningen fra cirka Oscars gate og ned til rundkjøringen ved Solli plass.

Arbeider som er gjennomført ved Solli plass:

 • Utskiftning av skinner på sporet mot sentrum og justering av spor.
 • Bytte av sporveksel
 • Nytt betongfundament.
 • Nye føringsveier.
 • Arbeid med kummer
 • Elektroarbeider.
 • Nytt asfaltdekke i kjøreareal i området vi har skiftet skinner og sporveksel.
 • Justering av kantstein.
 • Asfaltering på fortau der kantstein er justert.

Prosjektet hadde opprinnelig oppstart av første fase i oktober 2018 og gjennomførte da arbeider i Frognerveien mellom Balders gate og Nordraaks gate. Her er infrastrukturen for trikk utbedret, Elisenberg holdeplass oppgradert, asfalten stedvis utbedret og fortausbredden utvidet.

Nå er altså hele Frognerveien ferdig og i bruk, se bilder fra strekningen:

Ferdig trasé ved Frogner plass.

Bilde fra juni 2020 da arbeidet pågikk i Frognerveien mellom Thomas Heftyes gate og Nordraaks gate.

Ny Elisenberg holdeplass sto klar i 2019.

Trikken på vei fra Frogner plass nedover ferdig trasé i Frognerveien.

Ny trasé i Frognerveien mot Solli plass.

 

Sporene ligger klare slik at trikken igjen kan kjøre over Solli plass på nyoppusset trasé.

Les også: Arbeid i Frognerveien fra mai
Les også: Alt om Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter