Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Infrastrukturarbeidene ved Skarpsno trikkeholdeplass er ferdige og trikken er tilbake. Her ser du resultatet!


Som del av Trikkeprogrammet har det i løpet av oktober pågått anleggsarbeider ved Skarpsno trikkeholdeplass, med Sporveien som byggherre og ansvarlig for gjennomføringen.
En strekning på om lag 40 meter har fått nye trikkespor. Det er utført arbeider med kantstein langs fortau og holdeplass, i tillegg til asfalteringsarbeider på holdeplassen og langs sporområdet.

Anleggsperioden startet i begynnelsen av oktober, og trikken var på plass 27. oktober.

Les mer: Alt om prosjekt Skarpsno

Kort og krevende anleggsperiode Arbeidene ved Skarpsno holdeplass har vært av kort varighet, men anleggsperioden har vært krevende, blant annet grunnet støyende nattarbeider i deler av byggeperioden og erstatningstrafikk med buss for trikk.

– I forkant av anleggsstart gjorde vi et grundig arbeid med byggeplan og plan for stengeperioden til trikken, noe som resulterte i en god beskrivelse til entreprenøren. Arbeidene er utført i henhold til oppsatte milepæler, og den formelle overtakelsen ble gjennomført 2. november, sier prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien.

– Vi har blant annet hatt god dialog med Ruter og Vann- og avløpsetaten, hvorav sistnevnte gjennomførte arbeider tett opp til vårt anleggsområde, fortsetter hun.

Sporveiens prosjektleder ønsker å si takk for tålmodigheten til naboer og andre som har vært berørt av arbeidene:

– Vi har stor forståelse for at det er krevende å bo og ferdes i et område der det bygges. Anleggsperioden i Skarpsno-prosjektet har vært kort, men intensiv, og jeg vil takke alle i området for tålmodigheten som er blitt vist, sier prosjektleder Laila Nilssen.

Dette er gjort i Skarpsno-prosjektet

  • Justering og utskifting av trikkespor, i henhold til teknisk regelverk
  • Justering av kantstein langs fortau og holdeplass
  • Asfaltering på holdeplassen og langs sporområdet
  • Jording av objekter på Skarpsno holdeplass
  • Lagt nye trekkerør for kabler Skarpsno likeretter

Kartet viser anleggsområdet i Skarpsno-prosjektet.

Her er bilder av det ferdige resultatetLes også: Alt om Trikkeprogrammet
Les også: Visjon om en grønnere by


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter