Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveiens ferdigstilling av oppgraderingsprosjektet på Majorstuen er en ny milepæl i Oslos trikkeprogram.I september var trikken tilbake i Bogstadveien og nå er den tilbake på nye spor i Valkyriegata. Sporveien er byggherre for oppgraderingen på Majorstuen og er glad for å være i havn med arbeidene.

Les mer: Alt om Majorstuen-prosjektet

Ferdigstillingen av arbeidene på Majorstuen betyr at trikken igjen kjører i Valkyriegata over Majorstuen. Avstigning for passasjerer skjer på den gamle holdeplassen i Kirkeveien, og påstigning fra en ny, universelt utformet holdeplass i Bogstadveien.

– Endelig er trikken tilbake
Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg er glad for at Majorstuen-prosjektet er ferdig. Det har gitt titusenvis av reisende et forbedret trikketilbud og Majorstuenområdet en flott oppgradering.

– Oslos kollektivtilbud blir stadig bedre. Nå får vi bredere fortau og en ny, universelt utformet holdeplass i Bogstadveien som gjør det enklere for flere å reise kollektivt – uansett alder og funksjonsevne. Straks ruller vi ut de første av 87 nye trikker som er universelt utformede, miljøvennlige og som har plass til flere ombord. Jeg heier på trikken fordi den hjelper oss å kutte biltrafikk og klimagassutslipp, og gjør Oslo til en triveligere og grønnere by, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

 

 Trikken er viktig for byen Som konsernsjef i Sporveien og leder av Oslos trikkeprogram, er Cato Hellesjø svært opptatt av trikken som premissgiver for et attraktivt og miljøvennlig byliv.

 – Majorstuen er et travelt og sentralt kollektivpunkt i Oslo. I Sporveien er vi veldig fornøyd med at vi nå har oppgradert et så viktig område, slik at reisende og næringsliv kan nyte godt av et velfungerende kollektivtilbud. Trikken legger til rette for et levende, miljøvennlig og attraktivt byliv. Nå kjører trikken, med hyppige avganger og mange passasjerer, i både Bogstadveien og i Valkyriegata igjen. Snart vil Oslos nye trikker bli mer synlige i bybildet, og det gleder vi oss veldig til, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

 

Nødvendig oppgradering
Infrastrukturen for trikk på Majorstuen har hatt et stort etterslep på vedlikehold. En opprustning har vært helt nødvendig for å kunne tilby Oslos borgere et effektivt og oppgradert trikketilbud. Området rundt Valkyrie plass med kryss ut i Kirkeveien og Sorgenfrigata, har fått en omfattende og helt nødvendig oppgradering.

Som del av opprustningen av den nedslitte trikkeinfrastrukturen i Majorstuen-området er det lagt et nytt såkalt vendespor i Jacob Aalls gate som vil øke sikkerheten og kapasiteten i trafikknettet, og strømledningene til trikken er oppgradert. En ny, universelt utformet holdeplass er tatt i bruk i Bogstadveien, og i samarbeid med Bymiljøetaten har fortau og gater fått en oppgradering. Sporveien har også samarbeidet med Vann- og avløpsetaten, som har skiftet ut over 100 år gamle rør slik at Majorstuen er sikret en god, fremtidig vanntilførsel.

Samlet plan for oppgradering
Oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen på Majorstuen har vært omfattende og kompleks, ikke minst fordi prosjektets mest intensive fase ble gjennomført under koranapandemiens utbrudd på vårparten. Kart og tegninger har ikke alltid stemt overens med terrenget. Flere aktører har samordnet sine operasjoner i et tettbygd og trafikkert strøk, for å unngå å grave i flere omganger og på best mulig måte redusere belastningen for de som ferdes, bor og driver næringsvirksomhet i området.

– Mange av Sporveiens prosjekter gjennomføres i tettbygde bygater eller boligstrøk. Vi må derfor planlegge ekstra nøye med tanke på sikkerhet, trafikkavvikling og fremkommelighet for de som bor og ferdes i området. Majorstuen inngår i bydel Frogner som har om lag 60 000 innbyggere. I tillegg er Majorstuen et av Oslos største kollektivknutepunkt med mange millioner av- og påstigninger årlig. For Sporveien er det viktig å være en ansvarlig og god nabo når vi flytter inn i et nabolag, og det er mange hensyn som skal spille sammen på en god måte. Vi er stolte av å være leverandør av et velfungerende trikketilbud i Oslos gater, forteller konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Takker for tålmodigheten
Kostnadsrammen for trikkeprosjektet på Majorstuen er om lag 250 millioner kroner. Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, er fornøyd med å avslutte prosjektet før jul.

– Vi er godt fornøyd med å komme i mål i henhold til tidsplanen. Det har vært en hektisk sluttfase med mye arbeid på kveld, natt og i helger for å holde fremdriften. Prosjektet ønsker å takke våre samarbeidspartnere og alle som har vært berørt av arbeidet vårt under anleggsperioden. De fleste forstår nødvendigheten av et omfattende prosjekt som dette, men det er likevel krevende mens det pågår. Innsatsen vi har lagt ned skal forhåpentligvis vare i mange år, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

 

Dette er gjennomført i Majorstuen-prosjektet

  • Oppgradert trikkeinfrastruktur med nye trikkespor
  • Nytt vendespor som øker sikkerheten og kapasiteten i trikkenettet
  • Oppgradert kontaktledningsanlegg (strømledninger til trikken)
  • Omlegging av rør og kabler under bakken
  • Oppgraderte holdeplasser og fortau
  • Nytt vannforsyningssystem

Det er gjennomført omfattende arbeider ved Valkyrie plass som del av Majorstuen-prosjektet.

Del av Trikkeprogrammet
Oslo kommunes trikkeprogram ledes av Sporveien, og målet med programmet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Det er laget en plan for infrastrukturoppgraderingene i Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning, i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig i 2017 og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019. Oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset og Thorvald Meyers gate på Grünerløkka var ferdig tidligere i år, mens Bispegata og Storgata er planlagt ferdigstilt i 2021.

Nye, moderne trikker til Oslo
I tillegg til gateopprustning og oppgradering av infrastruktur, består Trikkeprogrammet av fornyelse og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold, samt anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo. De første nye trikkene er ankommet Oslo, og Sporveien er i gang med testkjøringen byens gater.

Reise- og trafikantinformasjon
Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og eventuelle endringer og forsinkelser. Det vurderes fra prosjekt til prosjekt hvilke løsninger som best løser trafikkavviklingen. Se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen for informasjon om rutetider og planlegging av hvor du vil reise.

Les også:
Alt om Trikkeprogrammet
Les også:
Visjon om en grønnere by

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter