Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien nedre-prosjektet går inn i en ny fase etter påske når arbeidene flytter seg til Sandakerveien.


Mesteparten av arbeidene med trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien er ferdig, men noe gjenstår.

Opprustningen av trikkeinfrastrukturen nedenfor Storokrysset har pågått i halvannet år, med Sporveien som byggherre og ansvarlig for gjennomføringen. Arbeidene er for det meste ferdig i Grefsenveien, men noen arbeider gjenstår. Kontaktledningsmaster som holder trikkens strømledning på plass skal skiftes, og det skal blant annet asfalteres og merkes på dagtid.

Prosjektet Grefsenveien nedre er i sin helhet er planlagt ferdigstilt i desember 2021.

Les mer: Alt om Grefsenveien nedre-prosjektet

Grefsenveien holdeplass gjenåpnes
Natt til fredag 19. mars blir det arbeidet i området ovenfor og nedenfor Grefsenveien holdeplass for å klargjøre for trikk tilbake på dobbeltspor i Grefsenveien. Fra samme dato tas Grefsenveien holdeplass på ny i bruk, og den midlertidige holdeplassen ved Nordpolen avvikles.

Siste arbeider gjennomføres på Grefsenveien holdeplass før den på ny tas i bruk fredag 19. mars.

Oppstart arbeider i Sandakerveien etter påske
Anleggsarbeidene i Grefsenveien nedre-prosjektet er delt opp i faser, for å unngå å berøre hele strekningen mellom Vitaminveien og Åsengata samtidig.

Etter påske fortsetter oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen i Sandakerveien:

Etter påske starter arbeidene i dette området, i Sandakerveien ved Sandaker senter og Bjølsen Mølle.

• 19. april: Ny fase i arbeidene starter i Sandakerveien, med forberedende arbeider på kveldstid. Det blir buss for trikk fra kl 20 og ut driftsdøgnet. For mer informasjon om kollektivtrafikken, bruk RuterReise-appen eller se Ruter.no

• 20. april: Det blir nattarbeid for å legge inn enkeltspor for trikken, i Sandakerveien nedenfor krysset ved Hans Nielsens Hauges gate.

Merk at Grefsenveien vil være stengt for gjennomkjøring med bil fra Hans Nielsen Hauges gate til Vitaminveien frem til prosjektet som helhet er ferdigstilt, i desember 2021.

Les også: Spørsmål & svar om Grefsenveien nedre-prosjektet


Blå strek i kartet viser strekningen som blir rustet opp som del av Grefsenveien nedre-prosjektet. Kommende fase i prosjektet vil foregå i Sandakerveien ved Sandaker senter.

Midlertidig holdeplass ved Sandaker senter
Når arbeidene starter opp i Sandakerveien etter påske, blir det etablert en ny, midlertidig holdeplass som erstatning for Sandaker senter holdeplass.

• Plattformen i retning sentrum ligger i Vogts gate.
• Plattformen i retning Storo ligger utenfor Sandaker senter.

Den midlertidige holdeplassen er planlagt å være i drift frem til høsten 2021.

Hvorfor skal trikkeskinnene skiftes?
Hensikten med oppgraderingen av strekningen mellom Åsengata og Vitaminveien er å ruste opp trikkeinfrastrukturen der denne er gammel og slitt, og å imøtekomme tekniske krav til trikkeinfrastrukturen.

Oppgraderingen er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen.

Les mer: Alt om Trikkeprogrammet

Flere bilder fra Grefsenveien

Det vil fortsatt pågå noen arbeider i Grefsenveien, men mye er på plass.

Forbehold om endringer
Det må alltid tas forbehold om endringer i et såpass omfattende prosjekt. Det er ikke alltid at kartet stemmer med terrenget, og det kan eksempelvis dukke opp uforutsette kabler og rør under bakken som er krevende å håndtere.

Les også: God fremdrift i Grefsenveien
Les også: 5 grunner til trikk i Oslo


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter