Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Trikkens mål er å nå 100 millioner passasjerer i 2030, en dobling i antallet reiser fra de siste årene. Pandemien påvirket reisetall og trikketilbudet i 2020, men innfasingen av nye trikker til fremtidens byreise går som planlagt.

 


Sporveien Trikken AS (Trikken) styrer og drifter trikketilbudet i Oslo. Trikken kjører på tillatelse fra Statens jernbanetilsyn og på avtale med Ruter. Selskapet kjøper vedlikehold fra infrastruktur- og produksjonsenhetene i Sporveien, og leier trikker fra Sporveien Vognmateriell AS.

Trikken disponerer 40 vogner av typen SL79. Disse ble levert mellom 1982 og 1989, produsert av Duewag i Düsseldorf og Strømmens Verksted. SL95 er produsert i 32 eksemplarer av italienske Ansaldo, og ble levert fra 1995. 

Innen utgangen av 2024 skal Oslo ha 87 nye trikker på plass. Trikkene blir hetende SL18, etter året de ble bestilt, og de leveres av spanske CAF. De to første trikkene ankom Oslo høsten 2020. Les mer om nye trikker til Oslo og Trikkeprogrammet på fremtidensbyreise.no

 

I rute til vekst

I 2020 fraktet Trikken 22 millioner passasjerer, mot 53 millioner i 2019. Den viktigste årsaken til nedgangen i reiser var oppfordringen til befolkningen om å unngå kollektivreiser i koronapandemien. I tillegg var to av Trikkens mest trafikkerte tilbud, traseene over Grünerløkka og Majorstua, stengt over en lang periode på grunn av oppgraderinger. 

Les mer: Annerledesåret - Koronaviruset stopper ikke kollektivtrafikken

Trikken har innført en rekke smitteverntiltak og opprettholdt et godt tilbud for de som er avhengige av trikketilbudet i hverdagen. Pandemien gjorde imidlertid at selskapet ikke gjennomførte kundemålinger om bord etter februar. Da var kundetilfredsheten 98 prosent. Trikken holdt høy regularitet gjennom 2020 og kjørte 99,4 prosent av alle avganger, en forbedring fra 98,8 prosent i 2019.

I 2020 kom de to første av totalt 87 nye trikker til Oslo. En rekke små og store infrastrukturprosjekter er ferdigstilt, eller vil bli det i nær framtid, for å ta imot de nye trikkene. Det omfatter også basene og verkstedene på Holtet og Grefsen. Testkjøringen av de nye trikkene startet høsten 2020 og vil fortsette i 2021, deretter tar serieproduksjonen til. Innfasingen av de første trikkene starter i 2021, og leveransen skal være komplett i 2024. Da skal 71 gamle trikker være byttet ut med flere og lengre trikker med høyere kapasitet.

Skinnegående kollektivtrafikk er et miljøvennlig transportalternativ. Trikken arbeider spesielt for å redusere støy, øke energieffektiviteten og forebygge utslipp. Prioriteringene henger nært sammen med Oslo kommunes strategier for klima og luftkvalitet. Trikken fikk i 2020 2. plass i BIs bærekraftmåling, en anerkjennelse av selskapets leveranse til samfunnet. Selskapet har stilt krav om og forventer noe lavere støynivå med de nye trikkene. Ettersom underlaget påvirker støynivået, har også opp-graderingene av trikkeinfrastrukturen stor betydning.

 

 

For flere nøkkeltall om trikken se vår årsrapport

 

Videre utvikling - Trikkeprogrammet

De nye trikkene står sentralt i Trikkens strategi. Det overordnede målet for strategien er å nå 100 millioner reiser i 2030 gjennom å tilby et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Flere trikker med høyere kapasitet vil gi grunnlag for et enda bedre rutetilbud til de reisende. Til tross for utbruddet av koronapandemien og medfølgende risiko, er innfasingen av de nye trikkene i rute.

De nye trikkene bidrar dessuten til å utvikle Oslo som by. Trikkeprogrammets visjon er å skape fremtidens byreise, og de 87 nye trikkene og investeringene i infrastruktur er viktige for å skape attraktive byrom. 

Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og Fremtidens byreise her.

 

 


 

Utleie trikk

Vil du leie en trikk? Klikk her for mer informasjon.


Kontakt oss

E-post: trikken@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på trikk/trikkeholdeplass): +47 22 79 76 70

 

Du kan lese om trikkens og Sporveiens historie i vårt online museum - god fornøyelse!

Sporveien Trikken AS har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på kontrakt for administrasjonsselskapet Ruter AS.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter