Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


I over 140 år har sporvognsdrift vært en del av bybildet i hovedstaden. Sporveien Trikken AS har ansvar for all trikkedrift i Oslo, og fraktet 53 millioner reisende i 2019. Nå forbereder Trikken infrastruktur, vedlikehold og drift for å kunne ta imot 87 nye og moderne trikker som vil møte behovet for mer kollektivtransport i hovedstaden.


Sporveien Trikken AS har driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. Linjenettet består av seks linjer. Virksomheten driftes fra Grefsen og Holtet.

Trikken disponerer 40 vogner av typen SL79. Disse ble levert mellom 1982 og 1989, produsert av Duewag i Düsseldorf og Strømmens Verksted. SL95 er produsert i 32 eksemplarer av italienske Ansaldo, og ble levert fra 1995. 

Innen utgangen av 2024 skal Oslo ha 87 nye trikker på plass. Trikkene blir hetende SL18, etter året de ble bestilt, og de leveres av spanske CAF. Første testtrikk kommer til Oslo i 2020. Les mer om nye trikker til Oslo og Trikkeprogrammet på fremtidensbyreise.no

 

Vekst

Trikken hadde 53 millioner reisende i 2019. Det er to millioner flere enn i 2018. Resultatet er oppløftende, sett i lys av at Trikken er inne i en lang periode med omfattende infrastrukturoppgraderinger og tilhørende endringer i rutetilbudet. Kundetilfredsheten var 97 prosent, og regulariteten var 98,8 prosent. Trikken opprettholdt et stabilt rutetilbud gjennom 2019, til tross for et stort antall planlagte avvik og enkeltspor. Selskapet jobber aktivt for å holde leveransekvaliteten på et høyt nivå.

 

 

 

Nøkkeltall

Sporveien Trikken 2017  2018 2019
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen)  899 596 936 970  1 040 582
Driftskostnader NOK (tall i hele tusen) 876 151 940 702 1 036 057
Driftsresultat NOK (tall i hele tusen) 23 445 -3 732 4 525
Årsresultat NOK (tall i hele tusen) 23 445 - 3 732 5 407
Antall vognkilometer 4 559 952 4 802 000 4 660 981
Antall vogntimer 326 310 332 108 332 686
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 51,0 51,0 53
Antall linjer 6 6 6
Antall trikker 72 72 72
Kundetilfredshet 98% 97% 97% 
Regularitet 99,5% 99,1% 99,8%
Antall ansatte 382 387 410

Videre utvikling - Trikkeprogrammet

Trikken står foran et stort løft som vil gi Oslo nye og moderne trikker. Trikkens målsetting er å frakte hundre millioner reisende i 2030 – en dobling fra i dag. Sentralt i dette er anskaffelsen av 87 nye trikker. I 2024 skal hele dagens trikkepark være skiftet ut. Det gir mulighet for flere passasjerer, hyppigere avganger, nye linjer, utvidede rutetider og en modernisering av trikkedriften. Samtidig skal Trikken levere enda mer kollektivtrafikk for pengene, hver dag.

Den store satsingen på trikk gir en mer miljø- og klimavennlig byutvikling og et mer energieffektivt og driftssikkert trikketilbud. Flere trikker med økt kapasitet forbedrer trikketilbudet i Oslo

Arbeidet med anskaffelsen av nye trikker er organisert i et Trikkeprogram, som i tillegg omfatter oppgradering av infrastruktur og utvikling av eksisterende baser. Programmet ledes av Sporveien, som samarbeider tett med Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten. I tillegg er Vann- og avløpsetaten en viktig medspiller i mange av infrastrukturprosjektene som omfatter endringer i vann- og avløpssystemene i byen.

 Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og Fremtidens byreise her.

 

 

Trikkeprogrammet  

I 2015 vedtok bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut. 

 

Oslo kommune ga Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet i 2015 og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.  
Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).  
Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.  
De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.  
Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en samlet plan som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten skal koordinere og samkjøre sine respektive oppgraderingsplaner og gravearbeider.  

Det legges til rette for at de nye trikkene leveres for testkjøring fra og med 2020. Målet er at alle nye trikker er på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

 

Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.  
Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.  
Trikken i Oslo: 6 linjer (11, 12, 13, 17, 18, 19)  
72 trikker i dag. Fra 2020 begynner innfasingen av 87 nye trikker. Eksisterende trikker fases gradvis ut.  
97 holdeplasser   
Trikkenettet i Oslo er 40 km. 28,5 km går på byspor (deler trasé med bil), resterende på egen trasé  
2 baser (Holtet og Grefsen)   
51 millioner reiser (2018)   

Utleie trikk

Vil du leie en trikk? Klikk her for mer informasjon.


Kontakt oss

E-post: trikken@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på trikk/trikkeholdeplass): +47 22 79 76 70

 

Du kan lese om trikkens og Sporveiens historie i vårt online museum - god fornøyelse!

 

Sporveien Trikken AS har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på kontrakt for administrasjonsselskapet Ruter AS.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter