Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Alle skinnegående kjøretøy som skal benyttes på Sporveiens infrastruktur (T-bane og/eller trikk) skal ha tillatelse til å tas i bruk i henhold til Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (Kravforskriften) kapittel 12.


Dersom kjøretøyet som ønskes benyttet ikke tidligere har vært godkjent av Statens Jernbanetilsyn (SJT) for bruk på Sporveiens infrastruktur, må dette søkes om. Skinnegående kjøretøy som Sporveien benytter, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide kjøretøy som benyttes i forbindelse med oppdrag som utføres for Sporveien, må i tillegg ha gyldig brukstillatelse som utstedes av Sporveien etter SJT har gitt tillatelse til bruk. Vanlig behandlingstid for godkjenning av en ny skinnegående arbeidsmaskin er ca 3 måneder.

 

NB! Tillatelse til bruk på T-banenettet og trikkenettet krever to forskjellige søknader.

 

 

Godkjenning av skinnegående kjøretøy – Trikken

Dokumentasjonskrav for godkjenning av kjøretøy på T-banens og/eller Trikkens infrastruktur

For at Sporveien skal søke SJT om godkjenning av et kjøretøy på T-banens og/eller Trikkens infrastruktur trengs dokumentasjonen som er listet i søknadsskjemaet nederst på denne siden.

Utsteding eller fornyelse av brukstillatelse

Brukstillatelse utstedes for ca. 1 år om gangen, etter at kjøretøyet har fått tillatelse til bruk av SJT. Ved fornyelse av brukstillatelse kreves følgende dokumentasjon:

  1. Signert bekreftelse på at det er utført jevnlig vedlikehold på kjøretøyet
  2. Signert bekreftelse på at kjøretøyet ikke er modifisert eller bygd om
  3. Dokumentasjon på friksjonstest, evt. bremseberegning eller bekreftelse fra produsent
  4. Dokumentasjon på utført vedlikehold

Ansvarlig enhet i Sporveien

Trafikksikkerhetsavdelingen i Sporveien er ansvarlig for at brukstillatelse utstedes. Ferdig utfylt søknad (skjema nederst på siden) med dokumentasjon sendes til adressene under for arkivering og fordeling. Behandlingstiden vil være ca. 3 måneder etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Det anbefales å ta kontakt med Trafikksikkerhetsavdelingen i Sporveien på adressene under dersom noe skulle være uklart eller dersom det er ønske om mer informasjon.

Viktig informasjon om alle søknader

For at søknaden skal behandles må all nødvendig dokumentasjon være sendt inn. Komplett søknad skal sendes samlet i en e-post, og i tittelfeltet skal det stå hvilket kjøretøy + ID-nummer søknaden gjelder for. Kun et kjøretøy per e-post.


 

Kontakt

  1. Søknader for kjøretøy som ønskes brukt på T-banens infrastruktur skal sendes til: arbeidsmaskiner.t-banen@sporveien.com
  2. Søknader for kjøretøy som ønskes brukt på Trikkens infrastruktur skal sendes til: arbeidsmaskiner.Trikken@sporveien.com 
  3. Forespørsel om friksjonstest utført av Sporveien skal sendes til: friksjonstest@sporveien.com

Søknadsskjema


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter