Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


 

Sporveien har et viktig samfunnsoppdrag gjennom sine leveranser av kollektivtrafikk. Samtidig tar alle medarbeiderne i konsernet daglig samfunnsansvar gjennom sitt arbeid. Sporveiens viktigste miljøbidrag er å legge til rette for at flere velger kollektivtransport i stedet for bil.

 


Trikken og miljø

Oslo har miljøutfordringer, særlig som følge av økt bilbruk og CO2-utslipp. Vestlandsforskning har beregnet samfunnskostnadene for motorisert persontransport: Regnet per person¬kilometer er personbil en over fire ganger så stor belastning for Oslo som trikk. Nytteverdien av å få flere til å reise med trikk er derfor stor.


Universell utforming

Sporveien Trikken ønsker å gi de reisende et bedre tilbud gjennom:

  • Synlige holdeplasser
  • Attraktive holdeplasser
  • Lett av- og påstigning
  • Kortere stopp på holdeplass som følge av direkte på- og avstigning
  • Færre fall ved av- og påstigning 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter