Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Nydalen stasjon

T-bane+Nydalen.jpg


Aktiviteten og trafikken i Nydalen har økt betydelig de siste årene. Det, sammen med et generelt oppgraderingsbehov er bakgrunnen for at Sporveien 2. februar 2015 etablerte et større ombyggingsarbeid for Nydalen stasjon. Begge inngangspartiene skal oppgraderes og fornyes for å kunne møte skjerpede bygningskrav og et voksende antall reisende i årene som kommer. 


Bakgrunn

Hopp over det området

Aktiviteten og trafikken i Nydalen har økt betydelig de siste årene. Det, sammen med et generelt oppgraderingsbehov er bakgrunnen for at Sporveien 2. februar 2015 etablerte en større ombyggingsarbeid for Nydalen stasjon. Begge inngangspartiene skal oppgraderes og fornyes for å kunne møte skjerpede bygningskrav og et voksende antall reisende i årene som kommer. 


Fremdrift

Hopp over det området

Arbeidene med vestre inngangsparti ble igangsatt 2. februar 2015. Her er det etablert ett nytt trappeløp, eksisterende trapp er pusset opp og det er bygget en ny heis. Utgang mot vest har også fått et omfattende estetisk løft. Dette arbeidet er ferdigstilt i henhold til plan 2. september 2015. Arbeidet med østre inngangsparti settes i gang umiddelbart.

 

  • Primo september 2015: Østre trappeløp stenges.
  • September 2015 – desember 2015: Spunting gjennomføres, inngangsparti demonteres, betongkonstruksjon i tak sages ned for adkomst til rulletrapper. Eksisterende rulletrapper fjernes, nye trapper med bedre kapasitet monteres. Arbeidet er komplisert og vil medføre en del støy.
  • Januar 2016 – mars 2016: Bygningsarbeider utføres innvendig i østre inngangsparti. Østre stasjonseksteriør ferdigstilles.
  • 30. juni 2016: Østre inngangsparti gjenåpnes.
  • Juli 2016: Ferdigstilling av utvendig beplantning og andre estetiske detaljer.


Fakta

Hopp over det området

Sporveien skal etablere en ekstra trapp fra plattformen til utgang i plan U1 i torgbygget. Eksisterende trapp fra U1 til 1 skal erstattes med to nye rulletrapper. Det skal bygges heis fra plattformen opp i Torgbygget. Overflater byttes eller pusses opp, lysarmaturer skiftes og vindusflater økes.

 

Byggherrer:

  • Plattformer og adkomster: Sporveien
  • Ombygging Torgbygget: Avantor AS

 

Torgbygget

I samme periode, frem til juni 2016 gjennomfører Avantor, eier av bygningsmassen i Nydalen et omfattende oppussingsarbeid på Torgbygget utgang vest. Derfor vil området utvendig ha karakter av et anleggsområde, også i noe tid etter at Sporveien er ferdig med sine prosjekter. Sporveien har per november 2015 utført sitt arbeid, og Avantor sine arbeider pågår fortsatt.

 

Utgang øst

Østre adkomst får tre nye rulletrapper. Dette arbeidet er teknisk komplisert da det må skjæres større hull i tunneltaket for å få plass til de nye rulletrappene. De nye rulletrappene skal innheises i løpet av februar 2016.

"Tunnel of Light" er fjernet, noe som vil gi en større inngangsåpning med mer lys og luft. Det vil komme en ny kunstinstallasjon fra samme kunstner i taket i den nye vestibylen over rulletrappen.

Det utføres også oppgraderingsarbeider med brannsikring for hele stasjonen.

Ellers gjenstår det per februar 2016 komplettering og ferdigstillelse av stål- og glassarbeider. Fra mai 2016 vil det foregå utvendig grøntarbeider.


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Nyåpning av Nydalen t-banestasjonDette var slutt av innholdet. Footeren starter