Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Prinsens gate

prins.jpg


Et stort løft og bedre fremkommelighet med toveistrikk i Prinsens gate. Arbeidet startet i 2014 og pågikk til februar 2017. Prosjekteier er Bymiljøetaten i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Sporveien Oslo AS.


Bakgrunn

Hopp over det området

Oppgraderingen av Prinsens gate er et stort kommunalt løft som vil gi økt punktlighet og bedre fremkommelighet for kollektivpassasjerene:

Trikkesporene i Tollbugata legges over i Prinsens gate, slik at søndre streng for trikken samles i Prinsens gate.

Det skal bygges trikkespor i begge retninger, etableres to holdeplasser og en vareleveringslomme.

Fordi gaten graves opp benytter kommunen muligheten til å skifte gamle vann- og avløpsledninger. Gaten er i dag en flaskehals for kollektivtrafikken spesielt i rushtiden.

Total kostnadsramme er på 496 000 000 kroner.

 

Gevinster ved ferdigstilling av Prinsens gate 

 

  • Et stort kommunalt løft: økt punktlighet og bedre fremkommelighet for kollektivpassasjerene
  • Et område tilrettelagt for myke trafikanter
  • En estetisk oppgradering og et mer levende område
  • Bedre flyt og regularitet for trikken


Fremdrift

Hopp over det området

I februar 2016 starter anleggsarbeider i Øvre Slottsgate, mellom Prinsens gate og Tollbugata. Trikkens linjer 12, 13 og 19 er lagt om midlertidig til Grensen og Rosenkrantz’ gate. Arbeid er planlagt til ultimo februar 2017.  For mer informasjon se Oslo kommune.


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Naboinfo

I prosjektperioden må det påregnes dårligere fremkommelighet og ulemper knyttet til byggeaktiviteten i området: 

Prinsens gate er stengt for gjennomkjøring med bil. Varelevering ivaretas fra sidegatene.

Det pågår anleggsarbeider i Akersgata som er stengt fra Prinsens gate til Tollbugata. 

Butikkene holder åpent som normalt, det er gangveier og adkomst til alle innganger.

Tollbugata er åpnet for toveis biltrafikk fra Strandgata opp til Kongens gate.

I februar 2016 starter anleggsarbeider i Øvre Slottsgate, mellom Prinsens gate og Tollbugata.

Trikkens linjer 12, 13 og 19 er lagt om midlertidig til Grensen og Rosenkrantz’ gate.

Gå til rutetabeller og linjekart for trikk

Bussens ruter gjennom området er lagt om.

Gå til rutetabeller og linjekart for buss 

 

Kontakt

Gunnar Landa, Sporveien E-post

Byggherre E-post


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter