Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Østensjøbanen

IMG_4513.jpeg


Østensjøbanen ble åpnet som trikkelinje fra Vålerenga til Oppsal i 1926. I 1967 ble Østensjøbanen bygget om for å oppfylle kravene til T-banestandard og endestasjonen var Skullerud.

7.april 2015 ble Østensjøbanen stengt i sin helhet mellom Hellerud og Mortensrud for rehabilitering og modernisering. !0.januar 2016 delåpnet banen igjen frem til Bøler. Med endelig åpning til Mortensrud 3.april 2016 har Sporveien gjennomført total rehabilitering av Østensjøbanen på ett år.


Erstatningstrafikk – Buss for T-bane

Hopp over det området

 

 


Fakta

Hopp over det området

Hva skal gjøres i tidsrommet Østensjøbanen er stengt?


Dagens spor og skinnegang samt stasjonsplattformer skal rives. Stasjonene gjennomåpner med ny belysning, nye leskur og informasjonselementer. Banestrekningen vil i sin helhet fundamenteres på nytt med ny skinnegang, nye plattformer og nye strømskinner.

 • 5.9 km kjørevei skal fornyes
 • Ca. 100 000 Kubikkmeter masse utkjøring
 • Ca. 100 000 Kubikkmeter masse innkjøring
 • 20 000 meter skinner
 • 10 000 meter strømskinner
 • 15 000 sviller
 • 23 adkomstveier til anlegget
 • Skøyenåsen likeretterstasjon fornyes
  •  Se også denne fremdriftsplanen

 

 

 • Effektmål: - Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud. 
 • Resultatmål: -Ferdigstilles i 2016 og åpne for 2 tog i kvarteret
 • Økonomi: - Prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen. Prosjektet skal kunne kvalitetssikres i en KS2 som tilsvarer Oslo kommunes krav til styringsinformasjon
 • Trafikksikkerhet: -  Ivareta trafikksikkerhet og driftssikkerhet ved gjennomføring av prosjekter
 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS): -Overordnet mål er null skader på personell
 • Ytre miljø: -  Det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for prosjektet. MOP skal inneholde spesifikke tiltak som baseres på forhold som avdekkes i risiko- og sårbarhetsanalysen som skal gjennomføres med tanke på ytre miljø for anleggsfasen.
 • Kvalitet:
  o Banen skal dimensjoneres for 7,5 minutters ruter
  o Alle hastighetsbegrensninger skal fjernes som en del av fornyingen
  o Vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen skal fjernes (unntatt for signalanlegget)
 • Gevinster for de reisende: Økt frekvens, kapasitet og bedre rutetilbud i tlllegg til nyoppussede stasjoner.

 

Status november 2015

 Klikk på bildet for å åpne og laste ned hele statusrapporten (PDF) eller
klikk her

 

 

 

Slik blir Østensjøbanen

 

Klikk på bilde for å hente informasjonsbrosjyre (PDF)


Linjekart for T-bane

Hopp over det området

 

Linjekart for T-banen- gjelder fra 10.01.2016

 

 

Rutetabell for T-banen - gjelder fra 10.01.2016 

 

 

Linjekart for erstatningsbuss - gjelder fra 10.01.2016


Bakgrunn

Hopp over det området
 • Østensjøbanen ble åpnet som trikkelinje fra Vålerenga til Oppsal i 1926. I 1967 ble Østensjøbanen bygget om for å oppfylle kravene til T-banestandard og endestasjonen var Skullerud. Det var først i 1998 at strekningen ble forlenget til Mortensrud. 7. april 2015 startet arbeidene med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og til og med Skullerud. Arbeidet ferdigstilles april 2016. Når banen gjenåpnes vil antallet avganger økes fra en til to pr.kvarter.

 • Det omfattende vedlikeholdet av Østensjøbanen er sentralt for utnyttelse av kapasiteten i T-banenettet når Lørenbanen er ferdig i første kvartal 2016. Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger. I tillegg skal vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes (unntatt for signalanlegget).


Fremdrift

Hopp over det området

Østensjøbanen gjenåpner til Bøler 10.januar. Fra 3.april gjenåpnes for ordinær drift til og fra Mortensrud.

 • Anleggstart: 7.april 2015
 • Delåpning til Bøler 10. januar 2016
 • Ferdigstillelse: 3. april 2016
 • Åpning til Mortensrud: 3. april
 • Åpning av gangbro på Bøler: 20. september 2016

Strømførende skinner på Østensjøbanen


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Østensjøbanens gjenåpning til Bøler 10.januar 2016

Status Østensjøbanen uke 46 2015

Åpning av gangbro Bøler 20.09.2016
Den nye gangbroen på Bøler ble åpnet 20.september 2016


Rapporter

Hopp over rapporter

Naboinfo

Ulemper i stengeperioden

Med så omfattende anleggsarbeider som skal gjennomføres vil dette medføre økt støybelastning og anleggstrafikk. Det vil pågå anleggstrafikk med ut- og inntransportering av masse, i tillegg skal mye materiell ut og inn av stasjonsområdene.

Dette vil skje gjennom eksisterende adkomstveier og ved å anlegge midlertidige adkomstveier langs banen, i alt 12 adkomstveier.


Det vil bli gitt særskilt informasjon til naboer som blir berørt av massetransport og støyende arbeider.

 

Dereje Asafa, nabokontakt

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter