Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Lørenbanen

løren.png


3.april 2016 åpnet Lørenbanen – en ny T-banestrekning i tunnel fra Grorudbanen mellom Hasle og Økern til Ringbanen ved Sinsen. Samtidig åpner en ny underjordisk stasjon på Løren. På den måten tilbyr vi reisende i Groruddalen og på Løren et langt bedre kollektivtilbud. 


Åpning 3. april 2016

Hopp over det området

Den 3. april 2016 åpnet vi Lørenbanen og Løren stasjon. Se video for å få et lite innblikk i åpningsarrangementet.


Bakgrunn

Hopp over det området

Utbyggingen av nye boligområder på Løren de siste årene har satt fokus på behovet for et bedret kollektivtilbud i denne delen av Oslo. Samtidig er kapasiteten i sentrumstunellene svært nær sitt toppnivå. Derfor etablerte Sporveien i 2012 Lørenbaneprosjektet.

 

Ved åpningen 3.april fullførte vi prosjektet så vel på den tiden vi lovet som innenfor de kostnadsrammer prosjektet ble gitt.

 

Med Lørenbanen oppnår vi å:

 • Frigjøre kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstua. Dette vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene. Tunellkapasiteten i sentrum er utnyttet maksimalt, og frem til ny T-banetunell er bygget må trafikken gå andre veier.
 • Gi Grorudbanens trafikanter kortere reisetid til stasjoner langs T-baneringen.
 • Gi Løren-området generelt et bedre kollektivtilbud.
 • Løfte byutviklingen på Løren med nye Løren stasjon der de nye boligområdene vil bli knyttet til T-banen. Stasjonen er for øvrig bygget like dypt som Stortinget stasjon.


Kunst på Løren stasjon

Hopp over det området
 • Det er lang tradisjon for kunst på Oslos T-banestasjoner, helt siden utbyggingen av T-banenettet østover på 1970-tallet.
 • Kunstprosjektene på Løren stasjon er finansiert av Sporveien AS og produsert i regi av Oslo kommunes kunstordning som administreres av Kulturetaten.
 • Kunstordningen muliggjør permanente og temporære kunstprosjekter både innendørs og utendørs. Kunstverkene som utgjør Oslo kommunes kunstsamling vises i alle Oslos offentlige rom, både ute og inne.

 

Les mer om kunstverkene av Camille Norment og Sverre Wyller på Løren stasjon


Fakta

Hopp over det området

Prosjektet gir Oslos innbyggere:

 • 1,6 kilometer dobbeltsporet T-bane mellom Sinsen og Økern
 • En vakker arkitekttegnet ny underjordisk stasjon på Løren, som blir T-banestasjon nummer 101

Ved byggestart ble det distribuert en brosjyre til berørte naboer der byggeprosessen ble gjennomgått i detalj

 

Lørenbanen åpnet 3.april 2016.

 

Fakta om Lørenbanen

 • Adresse: Gildevangen 18 (øst), Gildevangen 12 (vest)
 • Prosjekteringsperiode vår 2012-høst 2014
 • Anleggsperiode juni 2013- april 2016
 • Totalkostnad: 1330 MNOK (dette er for selve Lørenbanen, prosjektet omfatter i tillegg tiltak på Grorudbanen for ca. 150 MNOK)
 • Antall mennesker som har jobbet på prosjektet. På det meste ca. 200 samtidig
 • Nøkkelfunksjoner: Byggherre: Sporveien/Infrastruktur/utbyggingsavdelingen. Hovedkonsulent: Aas Jacobsen.
 • Arkitekt Arne Henriksen arkitekter og MDH Arkitekter.
 • Entreprenører og leverandører: Skanska, Hent, Railcom, Torpol, Siemens, HAB, Malthe Winje
 • Dybde under bakken stasjonshall: 26 m (som Stortinget)
 • Fall i tunnelen: På det bratteste 52,82 promille.
 • Lengde banestrekning:1600m
 • Masse uttransportert: ca. 350 000 m3 (sum fjell og løsmasser).
 • Antall sviller montert: 4524.
 • Meter strømskinne montert: 3500 m.
 • Ballastpukk: 12 000 m3, eller 9824 tonn.
 • Hastighet på togene: 50 km/t.
 • Driftsdøgn: Første tog fra Økern mot Sinsen 0535, siste tog samme vei 0035. Første tog fra Sinsen mot Økern 0601, siste tog samme vei 0046.
 • Passasjerunderlag: 8000 pr dag.
 • Hvor mange er det plass til på stasjonsområdet: det er lagt opp til at 1400 personer skal kunne evakueres via stasjonsplattformen i løpet av 4-5 min. Dette har vært dimensjonerende for stasjonen.
 • Hovedmateriale brukt i stasjonshall og inngangsparti: betong, glass og stål.
 • Ansvarlig for utsmykning: Sverre Wyller / Camille Norment.
 • Medgått liter blå maling: ca. 2000 liter.

 


 

Nyheter:


Fremdrift

Hopp over det området

2012:

 • 1. halvår: Optimalisering økonomi og framdrift, revidert teknisk forprosjekt, gjennomføringsstrategi, KS2 (Metier)
 • 2. halvår: Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag tunnel og koblingssoner mot Grorudbanen og Ringbanen, grunnerverv.

2013:

 • 1. halvår: Innhenting av tilbud/kontrakter, grunnerverv, byggestart i juni.
 • 2. halvår: Tunneldriving og koblingssone Grorudbanen, prosjektering av Løren stasjon.

2014:

 • 1. halvår: Tunneldriving, koblingssone Grorudbanen, tilbudsgrunnlag stasjon
 • 2. halvår: Tunneldriving ferdig, koblingssoner Grorudbanen og Ringbanen, kontrakt på bygging av Løren stasjon klar.

2015:

 • 1. halvår: Koblingssoner ferdigstilt, vann- og frostsikring av tunnel, bygging av Løren stasjon.
 • 2. halvår: Sporarbeider, ferdigstilling av stasjon, signalanlegg monteres.

2016:

 • Januar-april 2016: Avsluttende arbeider, testing og prøvedrift.
 • 3. april 2016: Åpning av banestrekning og Løren stasjon. Nytt rutekart for T-banen.


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Åpning av Lørenbanen 3. april 2016
3. april 2016 åpnet vi Lørenbanen og Løren stasjon.

Lørenbanen juli 2015

Åpning av Lørenbanen 3.april 2016
Lørenbanen ble åpnet for ordinær drift søndag 3.april 2016.

Lørenbanen i ett år

Lørenbanen mot Økern
En reise på skinner fra Sinsen mot Økern

Lørenbanen i rute

Lørenbanen i august 2014

Lørenbanen mot Sinsen
Lørenbanen på skinner fra Økern mot Sinsen


Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter