Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Nytt signalsystem for T-banen

Bilde1.jpg


Sporveien investerer i et nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger.

Oslo er blant byene i Europa som har sterkest vekst i kollektivtrafikken. Med økt befolkningsvekst og mål om redusert biltrafikk, vil T-banen i de kommende årene nå et kapasitetstak. Dagens signal- og sikringsanlegg for T-banen er gamle, der de eldste delene stammer fra åpningen av de første linjene på 1960-tallet, og har for lengst passert sin antatte tekniske og økonomiske levealder.

En nødvendig oppgradering av T-banen
Et nytt signal- og sikringssystem for T-banen er en nødvendig oppgradering av et av landets viktigste transportsystem. Det vil gi et mer robust system, med økt kapasitet, lavere risiko for feil og høyere grad av sikkerhet. Det vil gjøre det mulig å utnytte mulighetene som kommer med framtidige oppgraderinger av T-banen, slik som ny Majorstua stasjon og ny sentrumstunnel.

 CBTC står for communication based train control, eller kommunikasjonsbasert togstyring, og er et system for helhetlig styring og sikring av trafikken, basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.

Jevnere trafikkflyt
Det nye signalsystemet er ikke avhengig av sporfelt og lyssignaler for å styre trafikken. Systemet fungerer slik at togene starter på signal fra fører. Systemet justerer og optimaliserer farten og avstanden mellom togene underveis, og stopper toget automatisk ved plattformen. Det gjør det mulig å kjøre togene med kortere avstand enn det som er tilfelle i dag. Trafikken flyter jevnere og raskere, og T-banen får mulighet til å ha flere tog i drift samtidig og med enda bedre punktlighet.


Fremdrift

Hopp over det området

 

2013–2014

Konseptvalgutredning

Les mer om konseptvalgutredningen

 

2015–2017

Forprosjekt

Les mer om forprosjektet

 

2018–2021

Kravspesifisering og anskaffelse

 

2022–2023

Design og utvikling 

 

2023–2027

Innføring og drift

 

(Oppgitte datoer kan bli gjenstand for endringer)

 

 

 


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter