Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Nytt signalsystem CBTC for T-banen

Bilde1.jpg


Sporveien investerer i et nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger.

Store deler av signalsystemet for T-banen baserer seg på teknologi fra 1960-tallet som er krevende og kostbart å vedlikeholde. I 2019 bevilget derfor Oslo bystyre 5,4 milliarder kroner til et nytt signalsystem med CBTC-teknologi. CBTC står for Communication Based Train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Med CBTC-teknologien får Sporveien et moderne digitalt system for halvautomatisk styring og sikring av T-banen. Dette legger til rette for økt kapasitet, flere avganger og bedre trafikkflyt. Et nytt CBTC signalsystem for T-banen er også en forutsetning for Fornebubanen, nye Majorstuen T-baneknutepunkt og andre planlagte T-baneprosjekter.

 

Prosjektets omfang

Prosjektet har ansvar for å innføre et nytt CBTC signalsystem for styring og sikring av T-banen. Dette omfatter blant annet:

 • Anskaffelse og innføring av selve CBTC signalsystemet:
  • Sentralisert systemutstyr
  • Utstyr langs sporet for alle linjer, stasjoner og basene på Ryen og Avløs
  • Utstyr i alle T-banetog og arbeidsmaskiner
  • Løsning for trådløs kommunikasjon mellom T-banetog og infrastruktur
  • Nytt trafikkstyringssystem (ATS)
  • Komplett CBTC signalsystem til Fornebubanen
 • Understøtte framtidige T-baneprosjekter og videre utvikling av T-banen
 • Samarbeide med linjeorganisasjonen for å planlegge og gjennomføre Sporveiens byggherre-leveranser nødvendig for CBTC-implementeringen
 • Etablering av strategi og prosedyrer for drift og vedlikehold, og inngåelse av kontrakt med valgt CBTC-leverandør for vedlikehold gjennom hele systemets levetid
 • Oppdatere all nødvendig dokumentasjon inkludert Teknisk regelverk og driftshåndbøker, samt å sikre opplæring av personell for drift og vedlikehold
 • Bidra til gevinster for Sporveien og brukere av T-banen gjennom å kunne utnytte mulighetene CBTC signalsystem gir for økt togkapasitet, økt regularitet, digitalisering og tjenestetilbud

 

CBTC-teknologi er bransjestandard

CBTC-teknologien er bransjestandard for styring og sikring av T-banetrafikk. Teknologien legger til rette for helhetlig styring av T-banetrafikken, og er allerede i bruk i byer som New York, Paris, London, Madrid, København og en rekke andre store byer. I desember 2021 inngikk Sporveien en avtale med Siemens Mobility som leverandør av selve CBTC-systemet.

Med dagens signalsystemer for T-banen er togsporene inndelt i faste seksjoner, kalt sporfelt. Elektriske kretser langs skinnene angir hvilket sporfelt T-banetoget befinner seg i, men ikke nøyaktig posisjon for toget. Det gjør at togene må kjøre med ekstra god sikkerhetsavstand. I et CBTC signalsystem angir sensorer i sporet nøyaktig posisjon for togene. CBTC-systemet kommuniserer trådløst med togene, og optimaliserer i samspill med fører og trafikksentralen både hastighet og avstand mellom togene. Da kan togene kjøre tettere og med bedre flyt, hvilket muliggjør flere samtidige tog, og dermed større kapasitet, i T-banesystemet.
 

Sporveien først i verden til å styre T-banen over mobilnettet

CBTC-teknologien baserer seg på trådløs kommunikasjon mellom T-banetog og infrastruktur. I andre byer med tilsvarende signalsystemer bygges det vanligvis egne trådløse nettverk for denne kommunikasjonen. Sporveien vil, som første operatør i verden, kjøpe denne kommunikasjonen som en tjeneste over offentlig mobilnett.  Sporveien har inngått avtaler med Telia og ICE som leverandører av kommunikasjonsløsningen for systemet. Telias mobilnett utgjør hovedkomponenten i kommunikasjonsløsningen og inkluderer strenge krav til tjenestekvalitet, oppetid og rettetid, samt garanti for full dekning og prioritet i nettverket for styringssignalene. ICE skal levere supplerende abonnementer til det samme signalsystemet, med prioritet i mobilnettet, men med standard betingelser for tjenestekvalitet.

Sammen sikrer disse avtalene den nødvendige robustheten i kommunikasjonsløsningen, i tråd med tilgjengelighetskravene for T-banen. 

Ved å styre det nye signalsystemet over eksisterende mobilnett bruker vi velprøvd teknologi på en ny og smart måte. Dette gir oss en mer fremtidsrettet løsning, med høyere driftssikkerhet og lavere kostnader, blant annet fordi vi unngår å bygge og vedlikeholde egne trådløse nettverk. Sporveiens teknologivalg er et resultat av en grundig prosess, basert på utredninger og diskusjoner med både leverandørmarkedet, mobiloperatørene, myndigheter, forsknings- og fagmiljøer.

 

Her kan du se en kort film om det nye signalsystemet med CBTC-teknologi:

 


Fremdrift

Hopp over det området

013–2014

Konseptvalgutredning

Les mer om konseptvalgutredningen

 

2015–2017

Forprosjekt

Les mer om forprosjektet

 

2018–2021

Kravspesifisering og anskaffelse

 

2022–2023

Design og utvikling 

 

2023–2028

Innføring og drift

 

(Oppgitte årstall kan bli gjenstand for endringer)

 

 

 

Film og bilder

  


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter