Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Østensjøbanen Etterstad–Hellerud

Sporveksel (5).jpg


Sporveiens arbeid med å fornye deler av Østensjøbanen går nå inn i en intens fase. 18. mai startet en stengeperiode på 3,5 måned for Østensjø- og Furusetbanen for å fullføre byggingen av ny trasé opp til Hellerud T. Det innebærer høy aktivitet, og støy særlig ved tunnelens østre portal opp ved Hellerud. Lambertseterbanen holder stengt til 30. mai for å fjerne midlertidig sporveksel og for å gjøre andre spor- og signalarbeider.

For mest mulig oppdatert informasjon - les Naboinfo-boksen. Den ligger til høyre i nettleseren på pc/mac, eller nederst på siden hvis du leser på mobil.

 

 HER GIKK T-BANEN: 17. mai gikk fortsatt Østensjø- og Lambertseterbanen forbi her. To dager senere er skinnene revet opp og i ferd med å fjernes fra Østensjøbanens gamle trasé.

 

Sporveiens Østensjøbaneprosjekt er inne i siste fase. Fra 18. mai stengte T-banens linje 2 og 3 for å fjerne skinner og deretter sprenge bort masser nedenfor Hellerud T-banestasjon. Dette er nødvendig for å kunne bygge T-banens nye trasé ut av Hellerudtunnelen og opp til Hellerud stasjon.

Sporveien vil også arbeide for fullt med å fjerne den midlertidige sporforbindelsen som har vært i bruk i ett års tid, og som ligger i området mellom Bryn bru og Høyenhall (se bildet over). Det er dette arbeidet som medfører at T-banens linje 4 (Lambertseterbanen) må stenge fra 18.-30. mai. Lambertseterbanen skal også heves nedenfor Høyenhall stasjon for å komme på samme nivå som ny Østensjøbane, i tillegg til at det gjøres spor- og signalarbeider.

 

 Nye Østensjøveien bru krysser Østenveien litt ovenfor gamlebrua, som skal rives 10.-11. juni 2023. Brua ble støpt i mars, og reisverket fjernet første helga i påsken. Bak ser man T-banetrafikk på gamle Østensjøveien bru, som har nådd sin levetid.
 

 

Ferdig i september

T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud stasjon er i ferd med å bli helt ny. I september i 2023 skal den bratte, svingete strekningen i åssiden opp mot Hellerud være historie - 100 år etter at den ble bygget for trikken i perioden 1923-26.

Snart vil T-banen kunne holde god fart ut fra Brynseng T-banestasjon, over nye Bryn bru og nye Østensjøveien bru og videre inn i nye Hellerudtunnelen opp til Hellerud T. Det blir en enorm forbedring fra dagens bratte, svingete og støyende trasé. For Sporveien betyr ny trasé mindre vedlikehold, mindre slitasje på materiell, høyere hastigheter og mulighet til å ta igjen tapt tid for forsinkede tog. I dag greier man i liten grad å ta igjen tapt tid, og dette forplanter seg over hele T-banenettet.

Her skal det sprenges: I sommer må store masser sprenges bort og transporteres bort ved østre portal opp mot Hellerud T.

Opp mot dobbel hastighet på strekningen
Ny strekning i tunnel medfører mindre stigning, og sammen med utretting av banekurvaturen vil dette redusere reisetiden og bedre kapasiteten mellom Brynseng og Hellerud stasjon. I første omgang vil farten øke fra 25-30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk, er målet å komme opp i 60 km/t.

Hellerudtunnelen ble ferdig boltet og fikk membran montert i november. Deretter ble fjellet sprøytet med sprøytebetong, og deretter vann- og frostsikret.

Prosjektets omfang
Mellom Brynseng og Hellerud har det frem til oktober 2022 stått to eldre stålbruer; Bryn bru over Alnaelva og jernbanesporet, samt brua over Østensjøveien. Disse ble oppført i perioden 1923-26 og var i slutten av sin levetid. Bryn bru, som ble revet 8.-9. oktober 2022 blr erstattet av ny bru i samme trasé, mens Østensjøveien bru blir revet 10.-11. juni 2023 som følge av at fremtidig bru er etablert i ny trasé opp mot tunnelen. Den nye brua over Østensjøveien lander i vestre tunnelportal til Hellerudtunnelen. Tunnelen er cirka 400 meter lang og kommre ut av fjellet rett vest for Hellerud stasjon. Prosjektet omfatter sporene som strekker seg til slutten av plattformene på Hellerud stasjon.

Når T-banetraseen er ferdig, vil dagens banetrasé bli frigjort. I anleggsperioden sommeren 2023 fungerer gammel trasé som anleggsvei for å frakte ut masser fra sprengningene ved østre portal.

Bymiljøetaten fant dessverre ikke penger til å anlegge gang- og sykkelvei gjennom den gamle traseen.

Gamle Bryn bru ble revet og heist ut helgen 8.-9. oktober 2022.

 

INNLØFT: I uke 6 og 7 ble nye Bryn bru heist inn.

 

Sporveien har tildelt entreprenørkontrakt for gjennomføring av grunnarbeidene i prosjektet
AF Gruppen er entreprenøren som utfører grunnarbeidene. Sprengningsarbeidet pågikk for fullt i Hellerud-tunellen inn mot sommerferien 2022, og gjennomslag i den nesten 400 meter lange tunnelen ble markert i august 2022. 

Bildet er fra innsiden av tunnelen som er under bygging, tatt i midten av juli 2022.


Fremdrift

Hopp over det området

 

 

 

Status per uke 45: