Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Østensjøbanen Etterstad–Hellerud

Vestre portal.jpg


Ved inngangen til 2023 har Sporveien kommet langt i arbeidet med å fornye deler av Østensjøbanen. Både vestre og østre portal til nye Hellerudtunnelen er nå ferdig støpt, og inne i tunnelen følges fremdriftsplanen til punkt og prikke. Før jul ble arbeidet med vann- og frostsikring inne i tunnelen fullført, og neste store milepæl er innheising av ny Bryn bru i uke 6-7.

For mest mulig oppdatert informasjon - les Naboinfo-boksen. Den ligger til høyre i nettleseren på pc/mac, eller nederst på siden hvis du leser på mobil.

 

Slik så det ut ved vestre portal av Hellerudtunnelen før jul 2022. Foran tunnelåpningen bygges fundament som skal bære brua over Østensjøveien.

 

Rundt en kilometer av Østensjøbanen skal fornyes, det vil si T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud stasjon. Strekningen ble bygd i perioden 1923–1926 og bærer preg av det. Den gamle tekniske løsningen gir mye vedlikehold, og i tillegg er strekningen bratt og svingete. Dette gir mye støy og slitasje, og bidrar til å begrense hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning. Den lave hastigheten gjør at forsinkede tog i liten grad greier å ta igjen tapt tid og dette forplanter seg over hele T-banenettet.

Opp mot dobbel hastighet på strekningen
Ny strekning i tunnel medfører mindre stigning, og sammen med utretting av banekurvaturen vil dette redusere reisetiden og bedre kapasiteten mellom Brynseng og Hellerud stasjon. I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk, er målet å komme opp i 60 km/t.

Hellerudtunnelen ble ferdig boltet og fikk membran montert i november. Deretter ble fjellet sprøytet med sprøytebetong, og deretter vann- og frostsikret.

Prosjektets omfang
Mellom Brynseng og Hellerud har det frem til oktober 2022 stått to eldre stålbruer; Bryn bru over Alnaelva og jernbanesporet, samt brua over Østensjøveien. Disse ble oppført i perioden 1923-26 og er i slutten av sin levetid. Bryn bru, som ble revet 8.-9. oktober 2022 vil bli erstattet av ny bru i noenlunde samme trasé, mens den andre blir revet som følge av at fremtidig bru blir etablert i ny trasé. Den sistnevnte brua vil lande i vestre tunnelportal til Hellerudtunnelen. Tunnelen vil bli cirka 400m lang og komme ut av fjellet rett vest for Hellerud stasjon. Prosjektet vil avsluttes rett vest for plattformene på Hellerud stasjon.

Når T-banetraseen er ferdig, vil banen gå inn i tunnel nord for eksisterende bru over Østensjøveien og komme ut nær Hellerud stasjon. Dette vil frigi dagens banetrasé for en fremtidig gang- og sykkelvei, noe som eventuelt blir finansiert av Bymiljøetaten.

Gamle Bryn bru ble revet og heist ut helgen 8.-9. oktober 2022. Ny bru skal heises inn i februar 2023, etter at fundamentering er utført.

 

Sporveien har tildelt entreprenørkontrakt for gjennomføring av grunnarbeidene i prosjektet
AF Gruppen er entreprenøren som utfører grunnarbeidene. Sprengningsarbeidet pågikk for fullt i Hellerud-tunellen inn mot sommerferien 2022, og gjennomslag i den nesten 400 meter lange tunnelen ble markert i august 2022. 

Bildet er fra innsiden av tunnelen som er under bygging, tatt i midten av juli 2022.


Fremdrift

Hopp over det området

 

 

 

Status per uke 45: