Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Østensjøbanen Etterstad - Hellerud

Ø-banen3.jpeg


Oppgraderingen av Østensjøbanen skal tilrettelegge for økt kapasitet på T-banenettet frem til 2040, og vil gi redusert kjøretid på begge spor mellom Brynseng og Hellerud sammenliknet med dagens situasjon.

T-banestrekningen som skal oppgraderes er på tilsammen ca. én kilometer og byr på mange utfordringer. Den er bratt og kurvete, går over to eldre bruer, trafikkerte veier og Alnaelva. Sporveien skal oppgradere strekningen til ny standard med høyere kjørehastighet og lavere vedlikeholdsbehov.

Oppgraderingen inkluderer tunnel

Sporveien ønsker å legge T-banen i tunnel ned fra Hellerud mot Bryn. Den nye tunnelen, Hellerudtunnelen, vil bli ca. 400 meter inklusive portaler. Da vil T-banen gå inn i terrenget cirka ti meter sør for broen over Østensjøveien og komme ut nærmest mulig Hellerud stasjon. Dette frigir plass til ny gang- og sykkelvei i dagens T-banetrase. 

Begge broene på strekningen, Bryn bro (over Alnaelva og jernbanen) og broen over Østensjøveien, skal skiftes ut.


Fremdrift

Hopp over det området

Sporveien har følgende overordnet hovedfremdriftsplan for prosjektet:

Aktivitet  
Forprosjekt ferdig Juni 2018
Oppstart detaljprosjektering Første kvartal 2019
Behandling reguleringsplan Sommeren 2020
Forberedende arb. Fjerde kvartal 2019
Forberedende arbeider              Vår/sommer/høst 2020
Byggestart hovedarbeider   Høsten 2021
Ny trasé tas i bruk Høst 2023

 

Endringer i fremdriftsplanen kan forekomme.

Tidligere nyhetsbrev

Juni 2020 - Vi bygger ny T-banestrekning

Oktober 2020 - Byggestart utsatt til høsten 2021

Registrer deg for nyhetsbrev her


I forbindelse med oppgraderingen av Østensjøbanen skal T-banens linjer 2 og 3 gå tilnærmet normalt i byggetiden. Det gjør det nødvendig å koble Østensjøbanen sammen med Lambertseterbanen ved å legge inn en midlertidig sporforbindelse. Denne forbindelsen legges over tomten mellom Østensjøbanen og Lambertseterbanen.

 

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Store deler av den gamle traséen mellom Brynseng stasjon og Hellerud ble anlagt og tatt i bruk i 1923-1926. I 1967 ble banen lagt om fra sporvognsdrift til T-banestandard mellom Etterstad og Skullerud.

Østensjøbanens ytre strekning mellom Hellerud og Skullerud ble ombygget i 2015-2016.

Dagens bratte og kurvede trasé mellom Bryn bru og Hellerud begrenser hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning, og fører til både støy og stor slitasje. 

Påvirkning - reisende

Det er linje 3 til Mortensrud og linje 2 til Ellingsrudåsen som benytter traseen mellom Bryn bru og Hellerud. Østensjøbanen har høy frekvens med 16 tog pr time og pr retning store deler av døgnet. T-banelinjene på Østensjøbanen vil i stor grad opprettholdes mens byggingen foregår. Det blir mulig siden prosjektet kobler sammen Østensjøbanen med Lambertseterbanen rett nedenfor Høyenhall stasjon. Da vil linjene til Ellingsrudåsen og Mortensrud benytte Lambertseterbanens spor slik at prosjektet frigjør plass til å skifte ut Bryn bru. Denne løsningen gir langt kortere perioder med buss for bane, mens selve tilkoblingen skjer. 

Påvirkning - naboer

Mange blir berørt i anleggsperioden, spesielt naboer på strekningene mellom T-banestasjonene Brynseng og Hellerud samt Brynseng og Høyenhall. Sporveien gjør sitt ytterste for å begrense ulempene og satser på god informasjon til de berørte. Primært vil dette skje gjennom prosjektets digitale nyhetsbrev.

Registrer deg for digitalt nyhetsbrev her

(Nyhetsbrevet gir deg kun relevant informasjon tilknyttet dette prosjektet. Når arbeidene er ferdig slettes din epost-adresse. Du kan selvsagt fjerne deg fra denne listen tidligere).

Vil du ha mer informasjon eller ønsker å gi innspill?
Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til nabokontakt@sporveien.com (merk eposten med "Østensjøbanen").

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter