Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


T-banens fellesstrekning

Tunellarbeid-2019-SPV-05765- Foto_Simen_Prestaasen.JPG


T-banetunellen gjennom Oslo sentrum bærer preg av slitasje på flere områder og skal oppgraderes. Målet med arbeidene er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil drift og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet i årene som kommer.


Bakgrunn

Hopp over det området

Fellesstrekningen er navnet på delene av T-banenettet som betjenes av fire eller flere T-banelinjer og omfatter strekningen Majorstuen - Brynseng. Aldrende infrastruktur i kombinasjon med et økende antall reisende og hyppigere avganger gjennom flere år medfører stor grad av slitasje. Sporveien startet derfor opp et større oppgraderingsarbeid i 2017 som er planlagt ferdig i løpet av 2021. Prosjektet utfører arbeid i sentrumstunellen mellom Majorstuen og Tøyen og på delstrekningene Tøyen – Helsfyr, Sinsen og Hasle. 

Et annet mål med oppgraderingen er å legge til rette for et helt nytt signal- og sikringssystem på T-banen med såkalt CBTC-teknologi. Det nye signalsystemet vil bidra til flere og mer presise avganger, samt en mer sikker og fremtidsrettet styring av T-banen. Du kan lese mer om CBTC-prosjektet HER


Fremdrift

Hopp over det området

Vedlikeholdsarbeid i mai

I forbindelse med Kristi himmelfartshelgen, natt til 13.05 til og med natt til 17.05, skal det utføres nødvendige vedlikeholdstiltak i tunellen mellom Stortinget og Majorstuen. Arbeidet omfatter dryppsikring og betongrehabilitering, samt bytte av om lag 600 strømskinnebukker (festene som holder strømskinnene i riktig avstand til sporet). Ved Majorstuen T-banestasjon skal det byttes 60 meter med spor før plattformen på østgående side. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig slik at vi blir raskere ferdig og minsker den totale belastningen for naboer og de som er avhengig av T-banen i hverdagen.

Riggområde og parkering ved Majorstuen base

På grunn av plassutfordringer inne i tunnelsystemet vil Sporveiens base på Majorstuen bli brukt som riggområde mens arbeidene pågår. Dette medfører periodevis støy knyttet til økt aktivitet på basen og anleggstrafikk i området. Det vil også være behov for noe for- og etterarbeid, samt tilkjøring av maskiner og materiell. Parkering for anleggsarbeiderne er lagt til området ved Sørkedalsveien 17 og 21. I uke 18 og 19 må det påregnes økt aktivitet og anleggstrafikk på basen på dagtid grunnet forberedelser til arbeidene.

Støy

Vi forstår godt at det kan være krevende å være nærmeste nabo til pågående vedlikeholdsarbeid. Sporveien forsøker på best mulig måte å ta hensyn til omgivelsene, blant annet ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav og tilrettelegge for at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt. I innsovningsperioden mellom kl. 23:00 og 01:00 skal det ikke utføres støyende arbeid. Generelt sagt er det bytte av spor ute ved Majorstuen T-banestasjon (60 meter før plattformen på østgående side) og arbeid ved tunnelåpningen som vil kunne oppleves mest støyende. Berørte naboer vil bli varslet i forkant. 

Stengt på T-banen gjennom sentrum

Mens vedlikeholdsarbeidet pågår vil T-banen vil være stengt mellom Majorstuen og Stortinget. Dette gjelder hele driftsdøgnet fra 13.05 til og med 16.05. T-banen kjører som normalt igjen mandag 17.05 (merk at det kan være endringer i rutetilbudet i forbindelse med grunnlovsdagen). For oppdatert reiseinformasjon, se Ruters nettside eller reiseapp.

Markeringen viser Sporveiens baseområde på Majorstuen (kart: Varsling24).

Den oransje linjen viser tunelltraseen mellom Majorstuen og Stortinget der mye av vedlikeholdsarbeidet vil pågå (kart: Ruter.no).


Nattarbeid og støy

Hopp over det området

Vi forstår svært godt at det kan være krevende for nærmeste naboer når vedlikeholdsarbeidene pågår, og vi forsøker på best mulig måte å ta hensyn ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav. Dersom det skal utføres sterkt støyende arbeider vil vi søke om dispensasjon fra støyforskriftene og berørte naboer varsles i forkant av arbeidene på SMS, e-post eller informasjonsskriv. Det skal ikke utføres støyende arbeid i innsovningsperioden mellom kl.23.00 og 01.00.


Dette skal gjøres

Hopp over det området

Prosjektet omfatter diverse vedlikeholdstiltak på dagens infrastruktur som bytte av skinner, sviller og sporveksler, samt oppgradering av jording og tunnellys. Det skal også utføres berg- og dryppsikring, tele- og automasjonstiltak, arbeid i kabelkanaler og tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC).

Anleggsarbeidene skal utføres etappevis og er planalgt ferdige i mai 2021.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter