Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Fellesstrekningen Majorstuen – Helsfyr

fellesstrekningen_gulmaskin


T-banetunnelen gjennom sentrum, også kalt Fellesstrekningen, skal nå oppgraderes.

Fellesstrekningen er de delene av T-banenettet som betjenes av fire eller flere T-banelinjer, og består av delstrekningene Majorstuen - Tøyen, Tøyen - Helsfyr og Tøyen – Hasle. Med mer enn 119 millioner reisende i 2019 betyr det stor grad av slitasje, som igjen har ført til nedsatt hastighet i noen områder. Sporveien startet derfor opp et større oppgraderingsarbeid i 2017, som er planlagt ferdige i 2021.


Bakgrunn

Hopp over det området

For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal Fellesstrekningen oppgraderes med nye skinner, nytt strømanlegg, og økt automatisering. Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger eller tyngre vedlikeholdsarbeid før nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi er på plass. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger, og er planlagt satt i drift innen 2027. For mer informasjon om CBTC se her: https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2797922 


Fremdrift

Hopp over det området

Oppgraderingen er en kompleks oppgave. samtlige T-banelinjer passerer gjennom sentrumstunnelen, og det er kun et lite vindu om natten når det ikke er trafikk at det er mulig å gjøre vedlikeholdsarbeid. Når større arbeider skal utføres vil det i kortere perioder være nødvendig å stenge tunnelen for trafikk, men dette forsøker Sporveien å unngå i størst mulig grad. Det betyr at store deler av arbeidene må utføres på kveld- og natt, og i ferier og høytider slik at færrest mulig reisende blir berørt.


 

12/9 – 21/9 Frostsikring i tunnelen mellom Carl Berner og Hasle T-banestasjon

For å unngå isdannelser og nedfall i tunnelen skal det utføres frost- og fjellsikring mellom T-banestasjonene Carl Berner og Hasle. Dette arbeidet pågår døgnkontinuerlig gjennom hele perioden. Det skal ikke pågå støyende arbeid mellom kl. 2300 og 0100.

Fjellsikring utføres ved å påføre fjellet sprøytebetong og deretter bore og settes inn sikringsbolter. Sprøytingen utføres i flere omganger, og er ikke støyende. Når sprøytebetongen har herdet starter vi opp med boring for sikringsboltene som skal settes inn i fjellet. Dette arbeidet vil i perioder være svært støyende for de nærmest husstandene. Erfaringsmessig oppleves dette arbeidet svært ulikt fra person til person da selve duringen fra borret kan oppleves som mer plagsomt enn selve støyen for noen. Selve boringsarbeidet er forventet å starte opp fredag 18/9 og vil pågå periodevis frem til 21/9.

 


 

9/9 – 25/9 Riggområde på Hasle

Hasle stasjon vil fungere som riggplass for entreprenør i perioden 12/9 til 21/9. Det vil i tillegg bli noe tilrigging i forkant samt nedrigging i etterkant. De som bor i området kan forvente anleggstrafikk i forbindelse med arbeidet. Vi forsøker å holde leveranser til tidsrommet mellom kl 07 -19.

Fra onsdag 16/9 til og med fredag 18/9 vil det være leveranser av betong mellom kl 07-19, og dette vil i perioder medføre noe støy.

 


Nattarbeid og støy

Hopp over det området

Vi forstår svært godt at det kan være krevende for de nærmeste naboene når vedlikeholdsarbeidene pågår, og vi forsøker på best mulig måte å ta hensyn ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav. Dersom det skal utføres støyende arbeider vil vi søke om dispensasjon fra støyforskriftene. Berørte naboer varsles i forkant av arbeidene.

Generell arbeidstid:

  • Hverdager: kl.01:00 til kl.23:00 Det skal ikke pågå støyende arbeid mellom kl. 2300 og 0100.
  • Lørdag, søndag og høytids- og helligdager: kl.01:00 - kl.23:00. Det skal ikke pågå støyende arbeid på søndag og høytids- og helligdager.

 


Dette skal gjøres

Hopp over det området

Prosjektet omfatter blant annet tiltak på skinner, sviller, sporveksler, strømskinneanlegg, utbedring av slitte kabler, oppgradering av jording, tunnellys, arbeider i kabelkanaler, samt gjennomføring av tele og automasjonstiltak, tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC) og tunnelsikring.

Anleggsarbeidene er planlagt utført etappevis avhengig av lokasjon frem til sommeren 2021.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter