Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Helsfyr-Majorstuen

fellesstrekningen_gulmaskin


Fellesstrekningen Majorstuen – Helsfyr bærer preg av slitasje på flere områder og skal oppgraderes.

Oppgraderingen av T-banetunellen gjennom sentrum, også kalt fellesstrekningen, startet i 2017, og utføres etappevis. Etter planen skal alt vedlikehold av strekningen mellom Majorstuen og Tøyen, og Tøyen og Helsfyr være utført innen 2021. Arbeidet skal tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift av T-banen.

Oppgraderingen er en kompleks oppgave. samtlige T-banelinjer passerer gjennom sentrumstunnelen, og det er kun et lite vindu om natten der det ikke er trafikk, og mulig å gjøre vedlikeholdsarbeid. Dette medfører at det underveis i prosjektet er nødvendig å stenge tunnelen for trafikk i korte eller lengre perioder. 

Perioder med stenging legges så langt det lar seg gjøre til for eksempel, natt og kveld, påske, pinse og fellesferien. Årsaken til at arbeidet legges til disse tidspunktene er at det statistisk sett er færre reisende, og dermed færrest mulig som blir berørt.


Bakgrunn

Hopp over det området

I 2016 hadde T-banen over 100 millioner reisende fordelt på fem T-banelinjer. Alle fem linjer kjører på fellesstrekningen mellom Majorstuen og Tøyen, og linje 1-4 kjører i tillegg fra Tøyen til Helsfyr. Strekningen Majorstuen-Helsfyr bærer derfor preg av slitasje, og fører til nedsatt hastighet i noen områder. For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal strekningen oppgraderes med nye skinner, nytt strømanlegg, automasjon tiltak med mer. Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger eller tyngre vedlikeholdsarbeid før ny sentrumstunell er på plass i 2030.


Fakta

Hopp over det området

Tiltakene omfatter blant annet:

 • Tunneloppgraderinger
 • Vekselsbytter
 • Nye sviller
 • Nye skinner
 • Strømanlegg
 • Tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC)
 • El/Tele/automasjon tiltak
 • Kostnadsramme: 420 millioner kroner


Fremdrift

Hopp over det området

Følgende stengeperioder er planlagt i 2019:

 • 7. januar – 29. mar. 2019: Strekningen Majorstuen – Stortinget stenges i forbindelse med nattarbeid, klokken 21:00 – 05:00 natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 
 • Påsken 2019: Stenging strekningen Majorstuen – Grønland f.o.m 13. – t.o.m 22. apr. 2019.
 • Pinsen 2019 - Skrifte veksel på Majorstuen, 8. til 11. jun 2019.
 • Sommer 2019 – Strekningen mellom Tøyen – Brynseng natt til 3. aug. - natt til 19. aug. 2019.
 • Høstferien 2019 - Skrifte veksel på Majorstuen, natt til 3. oktober tom natt til 7. oktober  

Endringer kan forekomme.

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter