Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


T-banens fellesstrekning

Tunellarbeid-2019-SPV-05765- Foto_Simen_Prestaasen.JPG


T-banetunellen gjennom Oslo sentrum bærer preg av slitasje på flere områder og skal oppgraderes. Målet med arbeidene er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil drift og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet i årene fremover.


Nattarbeid og støy

Hopp over det området

Vi forstår svært godt at det kan være krevende for nærmeste naboer når vedlikeholdsarbeidene pågår, og vi forsøker på best mulig måte å ta hensyn ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav. Dersom det skal utføres sterkt støyende arbeider vil vi søke om dispensasjon fra støyforskriftene og berørte naboer varsles i forkant av arbeidene på SMS, e-post eller informasjonsskriv. Det skal ikke utføres støyende arbeid i innsovningsperioden mellom kl.23.00 og 01.00.


Dette er gjort

Hopp over det området

Anleggsarbeidene ble utført etappevis mellom mars 2018 og mai 2021, i forbindelse med kvelder, netter, helger og høytider som påske, pinse og Kristi himmelfart. Det er erfaringsmessig et lavere antall reisende på disse tidspunktene, noe som har bidratt til minst mulig belastning for de som er avhengig av T-banen i hverdagen. Prosjektet har jobbet ut fra en kostnadsramme på 478 millioner og utført en rekke viktige og nødvendige vedlikeholdstiltak i sentrumstuenellen, deriblant: 

  • 6 100 meter skinner og tilhørende sviller er byttet.
  • 30 000 kvadratmeter tunellhvelving er dryppsikret (det er også utført andre sikringstiltak som fjellrensk, betongrehabilitering og montering av sikringsbolter).
  • 14 500 meter strømskinner er byttet (fra stål til aluminium).
  • 20 sporveksler og tilhørende drivmaskiner er byttet.
  • 1 860 meter med dreneringsledninger er lagt og nye pumpekummer er etablert.
  • Omfattende kabelarbeid og opprydding er gjennomført.
  • Tunellbelysningen er oppgradert (utskiftning av gamle lysarmaturer, samt rengjøring av evakueringsskilt).
  • Tilrettelegging for nytt signalsystem med CBTC-teknologi (les mer om prosjektet HER).


Bakgrunn

Hopp over det området

Fellesstrekningen er navnet på delene av T-banenettet som betjenes av fire eller flere T-banelinjer og omfatter strekningen Majorstuen - Brynseng. Aldrende infrastruktur i kombinasjon med et økende antall reisende og hyppigere avganger gjennom flere år medfører stor grad av slitasje. Sporveien startet derfor opp et større oppgraderingsarbeid i 2017 som ble ferdigstilt i mai 2021. Prosjektet har utført arbeid i sentrumstunellen mellom Majorstuen og Tøyen og på delstrekningene Tøyen – Helsfyr/Hasle.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter