Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgradering av planoverganger

Harbitzalleen.jpg


Sporveien oppgraderer planovergangene på forstadsbanene. Dette gjelder Lilleakerbanen og Ekebergbanen i Oslo.


Tryggere planoverganger for alle

Hopp over det området

Åtte bomanlegg på Lilleakerbanen er oppgradert, mens Nedre Skøyenvei er planlagt ferdigstillt våren 2020. I uke 37 startet vi også opp på Ekebergbanen og tre nye anlegg er snart ferdigstilt. De nye bomanleggene er mer lukket, slik at det ikke lenger er mulig å passere planovergangene når bommen er nede. 

Trikk i bygater reguleres av veitrafikkloven, mens forstadsbaner reguleres av jernbaneloven. På fortstadsbaner må sikkerhetstiltak, inkludert bomanlegg, utformes slik at de er innenfor det statlige regelverket knyttet til jernbaneloven. 

Regelen er at når det varsles rødt og bommen går ned, er det forbudt å oppholde seg innenfor bommen. Trikken er tung (faktisk mellom 40 og 80 tonn avhengig av trikketype) og har høyere fart her enn i byen. 

Det vil si at det er vanskelig for trikken å stanse i tide om noen løper foran i siste liten for å rekke bommen. For bilister og fotgjengere kan det se ut som at faresituasjoner er over når trikken klarer å bråbremse og sammenstøt unngås. Det som ofte skjer, er at noen ombord i trikken faller og blir skadet som følge av bråbremsingen. De som gjerne rammes hardest, er eldre og uføre eller mindre barn. 

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Trikkenettet Sporveien drifter, består i dag av 16 planoverganger som er sikret med bomanlegg. Bomanleggene er i dårlig forfatning, lite driftssikre og ikke tilpasset dagens trikkedrift.

De nye bomanleggene skal sikre bedre fremkommelighet for gående, syklende, kjørende og trikken. Bedre teknologi er tatt i bruk for å ivareta sikkerheten i og ved planovergangene. For deg som gående, syklende eller kjørende vil endringen medføre at anlegget vil reagere raskere og at de blir vesentlig mer driftssikre enn dagens anlegg.  Det vil ikke lenger være mulig å passere planovergangene når bommen er nede. Dette gjøres for å øke sikkerheten, møte kravene i jernbaneloven, og øke fremkommeligheten for trikken.

Alle planoverganger utstyres med lyd- og lyssignaler for varsling til gående, syklende og kjørende.

Lydsignalene skal også ivareta sikkerheten for de med nedsatt funksjonsevne. Det benyttes flere høyttalere (enn i dag) på hvert anlegg, slik at lydnivå rundt hver høyttaler kan settes så lavt som mulig. Sporveien har engasjert akustikkfirmaet Brekke & Strand for å beregne lydnivået, slik at lyden fra bomanleggene ikke er høyere enn det som er nødvendig for å tilfredsstille kravet til sikker passasje og universell utforming.

Arbeidet med oppgraderingen begynte i 2016, med planovergangen i Harbitzalleen (Lilleakerbanen) som pilotprosjekt. Gjennom pilotprosjektet opparbeidet Sporveien seg verdifull erfaring, som er nedfelt i et nytt teknisk regelverk. Planovergangen ved Sportsplassen (Ekebergbanen) ble oppgradert i mai 2017, basert på det nye regelverket. Utskiftning av de resterende bomanleggene skal ferdigstilles i løpet av 2019.

Bomanleggene som skal oppgraderes er:

Lilleakerbanen

 • Sollerud
 • Lilleaker
 • Hoff
 • Adventveien og Abbedisvingen
 • Bekkefaret
 • Holgerlystveien og Bestum Skolevei
 • Nedre Skøyenvei
 • Harbitzalleen er oppgradert

Ekebergbanen

 • Sørlistien
 • Kastellveien
 • Kastellbakken
 • Seterliveien / Bråten
 • Sportsplassen er oppgradert
 • Planovergangen ved Ekebergparken er satt på «vent» i påvente av avklaring i Kongsveien.


Fremdrift

Hopp over det området

Disse bomanleggene er satt i drift


De nye bomanleggene har dessverre hatt feil som har medført at de har blitt satt ut av drift flere ganger. Leverandøren har nå lokalisert årsaken til feilen som viser seg å være en produksjonsfeil på alle signallampene som er levert til prosjektet. Da det ikke er mulig å holde bomanleggene i drift med feil på signallampene, må anleggene settes ut av drift inntil det er levert nye lamper fra underleverandøren. Det vil ta noe tid å få produsert signalhoder med nye komponenter.

 

Etter første leveranse av modifiserte lamper er følgende bomanlegg satt i drift: Lilleaker, Hoff og Sollerud.


Hvis alt går som vi håper skal de fleste være skiftet innen midten av januar. Leverandøren gjør det de kan for å få det på plass så raskt som overhode mulig. Vi vil idriftsette ett og ett anlegg etter hvert som lampene er skiftet. 

 

Oppstart Ekebergbanen uke 37

Sporveien planlegger oppstart av anleggsarbeider i forbindelse med nye bomanlegg på Kastellbakken og Seterliveien/Bråten. Det innebærer at bomanleggene vil være ute av drift i 6-8 uker før nytt anlegg er på plass. Bygg- og anleggsarbeider vil utføres på dagtid, men det kan oppstå behov for noe nattarbeid i forbindelse med arbeid i sporet. Dette vil i så fall varsles spesielt. Vi beklager eventuelle ulemper arbeidene medfører og ber kjørende om å kjøre varsomt og ta hensyn til anleggsarbeidene for økt sikkerhet for alle.  

 

Testing av bomanlegg på Sørlistien natt til fredag 6. desember

Sporveien planlegger testing av nytt bomanlegg ved Sørlistien natt til fredag 6. desember. Det bør påregens noe støy fra trikk og signalanlegg mellom kl. 01 og 05. Av sikkerhetsmessige og praktiske hensyn utføres arbeidet på natten. 

 

Vinter 2016

Pilottesting av den nye planovergangen ved Harbitzalleen

Mai 2017 Oppgradering av planovergangen ved Sportsplassen
Vår 2019 Oppstart resterende planoverganger
Vinter 2019/Vår 2020 Ferdigstillelse

 

 Det vil forekomme noe støyende arbeid og det vil være noe behov for nattarbeid i byggeperioden.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter