Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgradering av planoverganger

Harbitzalleen.jpg


Sporveien oppgraderer planovergangene på forstadsbanene. Dette gjelder Lilleakerbanen og Ekebergbanen i Oslo.


Bakgrunn

Hopp over det området

Trikkenettet Sporveien drifter, består i dag av 16 planoverganger som er sikret med bomanlegg. Bomanleggene er i dårlig forfatning, lite driftssikre og ikke tilpasset dagens trikkedrift.

De nye bomanleggene skal sikre bedre fremkommelighet for gående, syklende, kjørende og trikken. Bedre teknologi er tatt i bruk for å ivareta sikkerheten i og ved planovergangene. For deg som gående, syklende eller kjørende vil endringen medføre at anlegget vil reagere raskere og at de blir vesentlig mer driftssikre enn dagens anlegg.  Det vil ikke lenger være mulig å passere planovergangene når bommen er nede. Dette gjøres for å øke sikkerheten, møte kravene i jernbaneloven, og øke fremkommeligheten for trikken.

Alle planoverganger utstyres med lyd- og lyssignaler for varsling til gående, syklende og kjørende.

Lydsignalene skal også ivareta sikkerheten for de med nedsatt funksjonsevne. Det benyttes flere høyttalere (enn i dag) på hvert anlegg, slik at lydnivå rundt hver høyttaler kan settes så lavt som mulig. Sporveien har engasjert akustikkfirmaet Brekke & Strand for å beregne lydnivået, slik at lyden fra bomanleggene ikke er høyere enn det som er nødvendig for å tilfredsstille kravet til sikker passasje og universell utforming.

Arbeidet med oppgraderingen begynte i 2016, med planovergangen i Harbitzalleen (Lilleakerbanen) som pilotprosjekt. Gjennom pilotprosjektet opparbeidet Sporveien seg verdifull erfaring, som er nedfelt i et nytt teknisk regelverk. Planovergangen ved Sportsplassen (Ekebergbanen) ble oppgradert i mai 2017, basert på det nye regelverket. Utskiftning av de resterende bomanleggene ferdigstilles i løpet av 2020 og våren 2021.

Bomanleggene som skal oppgraderes er:

Lilleakerbanen

 • Sollerud
 • Lilleaker
 • Hoff
 • Adventveien og Abbedisvingen
 • Bekkefaret
 • Holgerlystveien og Bestum Skolevei
 • Nedre Skøyenvei
 • Harbitzalleen er oppgradert

Ekebergbanen

 • Sørlistien
 • Kastellveien
 • Kastellbakken
 • Seterliveien / Bråten
 • Sportsplassen er oppgradert
 • Planovergangen ved Ekebergparken er satt på «vent» i påvente av avklaring i Kongsveien.


Fremdrift

Hopp over det området

Disse bomanleggene er satt i drift

 

Per 20. mai 2021 er følgende nye bomanlegg i drift: Lilleaker, Hoff, Sollerud, Bekkefaret, Bestum skolevei, Holgerslystveien, Adventveien/Abbedisvingen og Nedre Skøyen vei på Lilleakerbanen, samt Sørlistien, Kastellbakken, Seterliveien og Kastellet på Ekebergbanen.

 

 

 

 

Vinter 2016

Pilottesting av den nye planovergangen ved Harbitzalleen

Mai 2017 Oppgradering av planovergangen ved Sportsplassen
Vår 2019 Oppstart resterende planoverganger
Vinter 2019/Vår 2020 Ferdigstillelse

 

 Det vil forekomme noe støyende arbeid og det vil være noe behov for nattarbeid i byggeperioden.


Tryggere planoverganger for alle

Hopp over det området

Ni bomanlegg på Lilleakerbanen er oppgradert, mens Ekebergbanen har fire nye anlegg ferdigstilt. De nye bomanleggene er mer lukket, slik at det ikke lenger er mulig å passere planovergangene når bommen er nede. 

Trikk i bygater reguleres av veitrafikkloven, mens forstadsbaner reguleres av jernbaneloven. På fortstadsbaner må sikkerhetstiltak, inkludert bomanlegg, utformes slik at de er innenfor det statlige regelverket knyttet til jernbaneloven. 

Regelen er at når det varsles rødt og bommen går ned, er det forbudt å oppholde seg innenfor bommen. Trikken er tung (faktisk mellom 40 og 80 tonn avhengig av trikketype) og har betydelig høyere fart her enn i byen. 

Det vil si at det er vanskelig for trikken å stanse i tide om noen løper foran i siste liten for å rekke bommen. For bilister og fotgjengere kan det se ut som at faresituasjonen er over når trikken klarer å bråbremse og sammenstøt unngås. Det som ofte skjer, er at noen ombord i trikken faller og blir skadet som følge av bråbremsingen. De som gjerne rammes hardest, er eldre og uføre eller mindre barn. 

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter