Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgradering av Ryen Base

Ryen vognhall


T-banens verksted på Ryen skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon for fremtidens T-banedrift.

Hvorfor skal basen oppgraderes?

Ryen base er helt sentral for vedlikeholdet og driften av T-banen i Oslo.Her rengjøres, stalles og repareres T-banevognene.

Ryen base er hovedverkstedet for T-banen i Oslo og ble bygget til oppstarten av T-banedriften på 60-tallet.
Verkstedbygningen med vedlikeholdsspor og verkstedlokaler var tilpasset datidens drift. Dagens T-banevogner er større og krever mer plass, flere spor og en annen logistikk inne på verkstedet.

Hva lenge skal prosjektet pågå?

Planlagt oppstart er i august 2019 og byggearbeidene vil pågå ca. 17 måneder.

Hva er omfanget av arbeidene?

Ombyggingen av Ryen verksted vil kun foregå innenfor Sporveiens eiendom.
Verkstedsdriften på Ryen vil pågå som normalt i hele byggeperioden.

Endringer inne

  • Fire nye spor for vedlikehold av T-banevognene 
  • Nytt oppmøtested for T-baneførere
  • Etablering av nytt lager
  • Ombygging av varmesentral,
  • søppelsugeanlegg med mer.

Endringer ute

  • Nytt og større tilbygg - eksisterende tilbygg rives
  • Ny hall for lakkering
  • Avfallscontainere flyttes østover på tomten

Fremdrift

August 2019: Oppstart av byggearbeider 

Januar 2021: Ferdigstillelse

 

Peling på Ryen T-banebase 2019 og 2020

I løpet av november og desember 2019, samt i januar tom mars 2020 vil det tidvis pågå peling på basen. Pelingen utføres i forbindelse med oppføring av tre nye bygninger, og må utføres for å gi en solid fundamentering av byggene. Det vil også utføres noen rivningsarbeider i samme periode.

Peling vil kun bli utført på hverdager mellom kl 07:00 – 19:00, og støy må påberegnes mens arbeidet pågår. Sporveien har fått innvilget støydispensasjon for arbeidene. Det utføres ingen byggearbeider på Ryen mellom 23. desember - 1. januar. Arbeidene starter opp igjen tirsdag 2. januar 2020. 

Når peler er satt vil det være betongarbeider og byggeaktivitet knyttet til oppføring av de tre nye bygningene. Øvrige aktiviteter vil i stor grad foregå innendørs.

 

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter