Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgradering av Ryen Base

Ryen vognhall


T-banens verksted på Ryen skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon for fremtidens T-banedrift.

Hvorfor skal basen oppgraderes?

Ryen base er helt sentral for vedlikeholdet og driften av T-banen i Oslo.Her rengjøres, stalles og repareres T-banevognene.

Ryen base er hovedverkstedet for T-banen i Oslo og ble bygget til oppstarten av T-banedriften på 60-tallet.
Verkstedbygningen med vedlikeholdsspor og verkstedlokaler var tilpasset datidens drift. Dagens T-banevogner er større og krever mer plass, flere spor og en annen logistikk inne på verkstedet.

Hva lenge skal prosjektet pågå?

Planlagt oppstart er i august 2019 og byggearbeidene vil pågå til sommeren 2021.

Hva er omfanget av arbeidene?

Ombyggingen av Ryen verksted vil kun foregå innenfor Sporveiens eiendom.
Verkstedsdriften på Ryen vil pågå som normalt i hele byggeperioden.

Endringer inne

  • Fire nye spor for vedlikehold av T-banevognene 
  • Nytt oppmøtested for T-baneførere
  • Etablering av nytt lager
  • Ombygging av varmesentral,
  • søppelsugeanlegg med mer.

Endringer ute

  • Nytt og større tilbygg - eksisterende tilbygg rives
  • Ny hall for lakkering
  • Avfallscontainere flyttes østover på tomten

Fremdrift

August 2019: Oppstart av byggearbeider 

Sommer 2021: Ferdigstillelse

 

Oppgradering av veksel og spor på sørsiden av  Ryen Base

Vendetunnelen på sørsiden av Ryen base brukes til å rangere togtrafikken på basen og er driftskritisk for å opprettholde operativ drift inne på området. Spor og veksler i og utenfor tunnelen bærer preg av slitasje og må oppgraderes.

Omfang av arbeidet

I slutten av juni starter arbeidet med å oppgradere spor og veksler inkludert masseutskiftning i og utenfor vendetunnelen. Det skal skiftes ut 5 sporveksler, utføres 300 meter sporfornying og strømskinneanlegget skal oppgraderes til nytt aluminiumsanlegg.

Når skal arbeidet pågå?

Verkstedet på Ryen base er avhengig av at oppgraderingsarbeidet gjennomføres i en rolig driftsperiode og på kortes mulig tid. Derfor er arbeidet planlagt utført døgnkontinuerlig i sommermånedene.

Arbeidet har planlagt oppstart onsdag 24.06 kl. 07:00 og hovedarbeidet avsluttes fredag 24.07 kl. 19:00. Det vil være døgnkontinuerlig arbeid alle dager utenom lørdager.

Forberedende arbeider vil starte i uke 25 med innkjøring av materiell og noen timer arbeid enkelte netter.

Støyende arbeid og arbeid nattestid

Vi er klar over at det er utforende å bo og ferdes i området under anleggsarbeidet. Vi beklager dette. Vi ønsker å bli raskt ferdig og for å holde fremdriften vil det arbeides døgnkontinuerlig utenom lørdag. Sporveien forholder seg til Bydelsoverlegens retningslinjer og nattarbeid varsles derfor i forkant.

Det kan forventes moderat støy gjennom hele anleggsperioden. Entreprenøren vil tilstrebe å støye minst mulig når det arbeides på natten og på søndager. Det vil ikke bli utført støyende arbeid i innsovningsperioden mellom kl. 23:00 og 01:00.

Innspill eller spørsmål?

Spørsmål om arbeidet kan rettes til Sporveien ved e-post: nabokontakt@sporveien.com, merk subjektfeltet med Ryen base, eller til HMS-ansvarlig i Sporveien, Ivar Kristoffersen, på ivar.kristoffersen@sporveien.com.

 

 

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter