Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Likeretter Sollerud

Sollerud_2


Likeretterstasjonen til trikken på Bestum skal erstattes av ny likeretterstasjon på Sollerud i enden av Jonas Dahls vei. Den nye likeretteren skal sikre stabil strømforsyning og imøtekomme krav om økt kapasitet i kollektivtrafikken fremover.

Bakgrunn
Over 170 millioner reiser ble foretatt med T-bane eller trikk i 2018 og antall reisende er forventet å øke i årene som kommer. For å tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift må flere utdaterte likeretterstasjoner langs T-banenettet og trikkenettet oppgraderes. Den nye likeretterstasjonen på Sollerud skal erstatte eksisterende anlegg på Bestum.

Hva er en likeretter?
En likeretter omdanner vekselstrøm til likestrøm og sender det ut på strømnettet. 

Gangvei opprettholdes
For å opprettholde passasje på gangveien fra Lilleaker til Sollerud i anleggsperioden, vil vi først etablere kummer og føringsveier ut til spor. Gangveien legges da litt opp på tomten. Når dette arbeidet er ferdig, flyttes gangveien tilbake til der den går i dag og det etableres et gjerde mot byggegropen. Gangveien vil bli skiltet.

Trikken går som normalt
Arbeidene med ny likeretterstasjon på Sollerud vil ikke påvirke trikkedriften, så trikken vil gå som normalt.

Fremdrift
Anleggsarbeidene startet i begynnelsen av april 2019. Selve bygge- og anleggsarbeidene ble i hovedsak ferdig i november 2019. Deretter kom elektroentreprenøren inn for å montere det elektrotekniske utstyret. Dette arbeidet vil pågikk frem til slutten av januar 2020. Prøvedriften ble utsatt til slutten av mai på grunn av arbeidet med å sette opp nye KL-master, samt føringskabler. Etter ca. fire ukers prøvedrift nå i mai/juni vil vi rive det gamle bygget og tekniske anlegget på Bestum. 

Rivning av gamle Bestum likeretter uke 32

Sporveien har bygget ny likeretter for trikken på Sollerud. Denne er nå i prøvedrift. Når den idriftsettes vil Sporveien ved Askim Entreprenør starte nedmontering av gamle Bestum likeretter. Det er ikke adkomstvei til likeretteren, slik at likeretterbygget med innmat må demonteres og fraktes bort via sporet. Likeretteren består av elementbygg som kan deles opp på stedet. Tomten istandsettes etter rivning.

Varighet

Rivearbeidene er planlagt igangsatt mandag 03/08/2020 og vil vare ut uke 32, samt noen dager i uke 33 ved behov.

Dette skal gjøres

Arbeidet starter inne i bygget med demontering av elektroutstyret. Demontering av bygget gjøres ved hjelp av liten gravemaskin, kran over spor og ved manuelt arbeid. Tak og veggelementer kuttes i håndterbare elementer ved bruk av vinkelsliper/betongsag på dagtid og fraktes ut på natt ved bruk av kran eller bobcat. Fundamentet deles/pigges i håndterbare elementer ved hjelp av liten gravemaskin på dagtid og fraktes ut på natt ved bruk av kran eller bobcat.

Støy

Særlig støyende arbeider (som pigging) gjennomføres på dagtid. Dessverre må mye av arbeidet gjennomføres nattestid ettersom det krever tilgang på trikkesporet. Tilgang på trikkesporet kan kun fås nattestid. Arbeidene som er planlagt utført på nattestid anses som lite eller moderat støyende arbeider. Nattarbeid vil foregå i perioden når trikken ikke er i trafikk mellom klokken 01 og 05. 

 

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter