Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Likeretter Sollerud

IMG_2359.jpg


Likeretterstasjonen til trikken på Bestum skal erstattes av ny likeretterstasjon på Sollerud i enden av Jonas Dahls vei. Den nye likeretteren skal sikre stabil strømforsyning og imøtekomme krav om økt kapasitet i kollektivtrafikken fremover.

Bakgrunn
Over 170 millioner reiser ble foretatt med T-bane eller trikk i 2018 og antall reisende er forventet å øke i årene som kommer. For å tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift må flere utdaterte likeretterstasjoner langs T-banenettet og trikkenettet oppgraderes. Den nye likeretterstasjonen på Sollerud skal erstatte eksisterende anlegg på Bestum.

Hva er en likeretter?
En likeretter omdanner vekselstrøm til likestrøm og sender det ut på strømnettet. 

Gangvei opprettholdes
For å opprettholde passasje på gangveien fra Lilleaker til Sollerud i anleggsperioden, vil vi først etablere kummer og føringsveier ut til spor. Gangveien legges da litt opp på tomten. Når dette arbeidet er ferdig, flyttes gangveien tilbake til der den går i dag og det etableres et gjerde mot byggegropen. Gangveien vil bli skiltet.

Trikken går som normalt
Arbeidene med ny likeretterstasjon på Sollerud vil ikke påvirke trikkedriften, så trikken vil gå som normalt.

Fremdrift
Anleggsarbeidene starter i begynnelsen av april 2019. Selve bygge- og anleggsarbeidene vil i hovedsak være ferdig medio oktober 2019. Da kommer elektroentreprenøren inn og monterer det elektrotekniske utstyret. Dette arbeidet vil pågå frem til slutten av januar 2020. Etter dette vil stasjonen settes i drift og prøvedriften starter. Prøvedriften er utsatt til slutten av april på grunn av arbeidet med å sette opp nye KL-master, samt føringskabler. 

 

Nattarbeid i uke 11

Det vil bli utført arbeider ved trikkesporene på Sollerud natt til fredag 13. mars i forbindelse med etablering av nye KL-master (kjøreledningsmaster). Det vil være noe støy fra løfting av master med mobilkran og verktøy for å montere mastene.

Arbeidet utføres i henhold til støydisp. mellom kl 01 og 06. Av sikkerhetsmessige og praktiske hensyn utføres arbeidet på natten. Vi beklager ulempen. 

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter