Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bekkestua bussanlegg

Bussanlegg_tegning_Bekkestua.PNG


Vi bygger om bussanlegget på Furubakken for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk med flere og større busser og for å muliggjøre Ruters ambisjon om fossilfri kollektivtrafikk i 2020.

 

Bakgrunn

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Nye miljøkrav og veksten i busstrafikken forutsetter videreutvikling og utvidelse av bussanleggene. Bussanlegg gjennomførte en mulighetsstudie i 2017, og et teknisk forprosjekt i 2018, for hvordan bussanleggene på Skui og Bekkestua kan videreutvikles og tilrettelegge for økt kapasitet og elektrisk bussdrift. Nå er entreprenør kontrahert og bygg og anleggsarbeidene starter opp i september 2019. Samlet er investeringene i de to anleggene forventet å beløpe seg til 160 millioner kroner.

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet skal rive det gamle verkstedet, utvide dagens administrasjonsbygg, frigjøre mer areal til busser, samt forberede infrastruktur for busser som går på elektrisitet. I tillegg opprettes det støyskjerming rundt det nye anlegget.

 

Gangvei opprettholdes

Gangveien bak Furuveien 6 vil beholdes. Merk at området vil bli sperret av i forbindelse med sprengning av fjell i området.

 

Hva består bygg- og anleggsarbeidene av?

Hovedelementer i disse arbeidene er:

  • rivning og sanering av verkstedbygg og villa
  • omlegging av vann og avløp
  • utvidelse og optimalisering av parkeringsarealer
  • tilrettelegging for elektrisk bussdrift
  • støyskjerming
  • utvidelse av eksisterende verkstedbygg

Støy, støv og lys

Bygg- og anleggsarbeider vil primært utføres på dagtid. Skulle det dukke opp behov for nattarbeid vil dette varsles særskilt via sms. Følgende arbeider vil nok oppleves som støyende:

  • Håndtering av steinmasser
  • Boring, sprengning og pigging – antatt varighet på 6 uker
  • Rivning – antatt kombinasjon av tygging, pigging og graving – antatt varighet på 6 uker

Lyssetting av anleggsområdet skal gjøres på en slik måte at de ikke oppleves sjenerende for naboene til anlegget. Anleggsarbeidene vil kunne medføre støv. For å bøte på dette har vi planlagt tiltak som vanning, rengjøring, hjulspyling og støvsuging underveis i anleggsperioden.

Trafikk

Det er gjort tiltak for å redusere antall busser som kjører inn og ut av bussanlegget i anleggsperioden, men det må påregnes mye anleggstrafikk inn og ut av bussanlegget utover høst 2019 og tidlig vår 2020.

Fremdrift

Vi starter opp med rigging og forberedende arbeider i uke 35. Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2020. I september og oktober vil prosjektet rive, fjerne asfalt og masser, samt sprenge fjell.

 

Støyende arbeider i uke 47, 48, 49 og 50

I forbindelse med fjerning av grunnfjell rundt tomten i Furuveien 6 (som grenser opp mot Furulia) vil prosjektet starte opp igjen med sømboring og sprengsningsarbeider tirsdag 19. november. Sprengningsarbeidene vil pågå i ca. 3-4 uker.

Kart

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter