Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Grenbaner

Sporveien Oslo AS - vekselbytte.jpg


Grenbaneprosjektet består av flere ulike vedlikeholdstiltak for å sikre stabil drift og bidra til økt kapasitet på T-banen.

Prosjektet startet i 2018 og skulle vært ferdig i løpet av 2021. På grunn av Covid-19 har deler av prosjektet blitt utsatt og arbeidene er nå forventet ferdig i løpet av 2022. For tiden pågår arbeidene for fullt på Røabanen. 

T-banenettet i Oslo fraktet mer enn 119 millioner reisende i 2019. På enkelte strekninger er det nå økt slitasje på utstyret og dette fører i perioder til nedsatt hastighet. For å sikre stabil drift, tilrettelegge for økt kapasitet skal Sporveien nå utføre omfattende oppgradering av flere strekninger.


April - november 2020 Røabanen

Hopp over det området

Arbeidene starter ved Østerås og beveger seg nedover mot sentrum. Berørte naboer vil motta varsel før arbeidene starter opp i deres nærområde.


Arbeidstider

  • Fra natt til 28/10 til natt til 13/11: Avsluttende arbeid ved Østerås og Eiksmarka stasjonsområde

Det vil i denne perioden pågå arbeid hver natt til mandag til natt til fredag fra kl.0100 til kl.0500. Arbeidene vil foregå rundt Eiksmarka og Østerås stasjonsområde, og er antatt å være av mindre støyende karakter. Arbeidene vil medføre anleggstrafikk til og fra stasjonsområdet. 


Nattarbeid og støy

Hopp over det området

Vi forstår svært godt at det kan være krevende for de nærmeste naboene når vedlikeholdsarbeidene pågår, og vi forsøker på best mulig måte å ta hensyn ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav. 

Dersom det skal utføres støyende arbeider vil vi søke om dispensasjon fra støyforskriftene, og disse vil du finne nederst på denne siden. Berørte naboer varsles i forkant. Det skal ikke utføres støyende arbeider i innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og 01.00. Beboere med særskilte behov der støy kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe, kan søke om alternativ overnatting via e-post til nabokontakt@sporveien.com. E-posten må inneholde skriftlig dokumentasjon for alternativ overnatting (for eksempel en erklæring fra fastlegen din) og informasjon om navn, adresse og eventuelle handicap, barn og husdyr. Sporveien har en avtale med Thon hotell, og du vil motta mer informasjon om dette dersom søknaden din innvilges.


Fremdrift

Hopp over det området

T-banen i Oslo er i drift nesten hele døgnet. Det betyr at det er få timer igjen der vi kan utføre vedlikeholdsarbeid. Vi har som mål å påvirke trafikken i minst mulig grad, og derfor må store deler av vedlikeholdsarbeidet utføres på natt.

Når større og mer tidkrevende arbeid skal utføres er det noen ganger nødvendig å stenge T-banen for trafikk. Det gjør vi når det er færrest mulig reisende; på kveld og natt, i ferier og utenom rushtid.

I april var det planlagt stans på Røabanen, med buss for bane slik at vi kunne jobbe døgnet rundt for å bli ferdig med arbeidene i løpet av to ukers tid. På grunn av Covid-19 ble dette avlyst, og arbeidene må nå utføres på natt, i de timene det ikke er trafikk på banen.

Sammen med vår entreprenør RailCom jobber vi for å finne løsninger som gjør at arbeidene kan gjennomføres så raskt og enkelt som mulig, med minst mulig belastning på omgivelsene.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter