Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Grenbaner

Sporveien Oslo AS - vekselbytte.jpg


Prosjektet Grenbaner omfatter flere små og store vedlikeholdstiltak over hele  T-banenettet. 

Grenbaner er alle T-banens linjer. Prosjektet hadde oppstart i 2018 og skal etter planen pågå ut 2021. Arbeidet gjøres etappevis og skal tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift av T-banen.


Gjennomføring og fremdrift

Hopp over det området

Vedlikeholdsvinduet på T-banen er kort, og mye av vedlikeholdsarbeidet krever mer enn de tre til fire timene man har til rådighet når det ikke er trafikk på T-banen. I forbindelse med tidkrevende vedlikeholdsarbeider, slik som for eksempel skifte av sporveksler, skinner og strømskinner, er Sporveien nødt til stenge T-banen for trafikk på enkelt strekninger i korte eller lengere perioder.  

Perioder med stenging legges så langt det lar seg gjøre til for eksempel, natt og ferier. Årsaken til at arbeidet legges til disse tidspunktene er at det statistisk sett er færre reisende, og dermed færrest mulig som blir berørt.


Vedlikeholdsarbeid på Røabanen

I perioden 14. april til begynnelsen av juli vil Sporveien utføre vedlikeholdsarbeid langs Røabanen, mellom Ekraveien og Eiksmarka i Bærum. Arbeidet går ut på å skifte kjøre- og strømskinner fra Ekraveien stasjon til og med Grinidammen bro samt vedlikehold av kabelkanaler frem til Østerås stasjon.

Arbeidet vil foregåperiodevis fra kl. 19.00 og kl. 01.00 til kl. 06.00 om morgenen i perioden 14. april til begynnelsen av juli 2020. Vi beklager ulempene som arbeidene måtte medføre. Vi forsøker å best mulig ta hensyn til beboere i området. Vi holder oss innenfor gjeldende støykrav og unngår å arbeide med støyende arbeider i innsovningsperioden mellom kl. 23.00 –01.00.

På lørdager og søndager, samt høytids- og helligdager, vil det arbeides fra kl. 08.00 -16.00. 

Sporveien tilbyr alternativt overnatting for de med særskilte behov som krever det. Ta kontakt via nabokontakt@sporveien.com, helst én dag i forkant. E-posten må inneholde informasjon om navn, adresse og eventuelle handicap, barn og husdyr.

Reisende vil ikke bli berørt av arbeidet. 

I disse korona-tider tar vi forbehold om at tidsangivelser og fremdrift må justeres. 


Sommeren 2020: Bygging av støttemur ved Damfaret Bro

Fra 26. juni - midten av juli vil Sporveien, i samarbeid med PA-entreprenør og Norconsult, gjennomføre vedlikeholdsarbeid ved Damfaret bro i området Godlia. Området befinner seg lands Furusetbanen, mellom T-banestoppene Hellerud og Tveia. Sporveien vil rive den eksisterende støttemuren og ersatte den med en ny. Dette arbeidet er nødvendig for å hindre utglidning mot T-banen. 

Det planlegges for at arbeidene vil foregå fra og med fredag 26.juni til og med søndag 28.juni fra kl. 07.00-23.00. 8. juli vil det pågå støpearbeider fra kl. 19 til 23.00. Øvrige dager vil arbeidene pågå mellom 07.00 og 19.00.

Arbeidet vil være ferdig i midten av juli, og alt av byggematerialer vil være ryddet og vegetasjon vil være ferdig sådd til da. 

I disse korona-tider tar vi forbehold om at tidsangivelser og fremdrift må justeres. 


Bakgrunn

Hopp over det området

I 2018 fraktet T-banen 122 millioner passasjerer og kjørte til sammen en strekning på 9 218 013 km. T-bane vogner som kjører tusenvis av gange frem og tilbake sliter på infrastrukturen og T-banenettet bærer flere steder preg av slitasje. Dette fører til nedsatt hastighet på enkelte strekninger. For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal flere strekninger derfor oppgraderes med blant annet nye skinner, veksler, strømskinner.

Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger og akutte driftsforstyrrelser på T-banen.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter