Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Grenbaner

Sporveien Oslo AS - vekselbytte.jpg


Prosjektet Grenbaner omfatter flere små og store vedlikeholdstiltak over hele  T-banenettet. 

Grenbaner er alle T-banens linjer. Prosjektet hadde oppstart i 2018 og skal etter planen pågå ut 2021. Arbeidet gjøres etappevis og skal tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift av T-banen.


Gjennomføring og fremdrift

Hopp over det området

Vedlikeholdsvinduet på T-banen er kort, og mye av vedlikeholdsarbeidet krever mer enn de tre til fire timene man har til rådighet når det ikke er trafikk på T-banen. I forbindelse med tidkrevende vedlikeholdsarbeider, slik som for eksempel skifte av sporveksler, skinner og strømskinner, er Sporveien nødt til stenge T-banen for trafikk på enkelt strekninger i korte eller lengere perioder.  

Perioder med stenging legges så langt det lar seg gjøre til for eksempel, natt og ferier. Årsaken til at arbeidet legges til disse tidspunktene er at det statistisk sett er færre reisende, og dermed færrest mulig som blir berørt.

Følgende arbeider er planlagt i 2019:

  • Natt til 28. sept til og med natt til 7. okt: Vekselskifte ved Borgen T-banestasjon, samt skifte av strømskinne mellom Borgen og Majorstuen. I tillegg er det nødvendig med noe etterarbeid i okt og nov: 
    • Natt til 25. og 26. november - Pakking og justering av sporet. Det vil bli benyttet en pakkemaskin for å pakke pukken under skinnene for å sikre stabiliteten i sporet. For å utføre arbeidet er Sporveien av praktiske og sikkerhetsmessige grunner nødt til å utføre sporarbeidet når det er ikke er T-bane drift på strekningen, derfor utføres arbeidet på nattestid. 
  • Natt til 26.okt til og med natt til 28 okt: Fjellsikring mur på Furuset banen

Endringer kan forekomme. 


 


Bakgrunn

Hopp over det området

I 2018 fraktet T-banen 122 millioner passasjerer og kjørte til sammen en strekning på 9 218 013 km. T-bane vogner som kjører tusenvis av gange frem og tilbake sliter på infrastrukturen og T-banenettet bærer flere steder preg av slitasje. Dette fører til nedsatt hastighet på enkelte strekninger. For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal flere strekninger derfor oppgraderes med blant annet nye skinner, veksler, strømskinner.

Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger og akutte driftsforstyrrelser på T-banen.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter