Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

trase-ny-tunnel.jpg


Planene for en ny T-banetunell fra Majorstuen til Tøyen med mulig forlengelse til Bryn er i gang. Tunnelen blir koblet sammen med dagens T-bane på Stortinget. Sporveien har ansvaret for å projektere og bygge den nye T-banetunellen.


Fakta

Hopp over det området

T-banetunnelen skal gå fra Majorstuen via Stortinget til Tøyen. I de neste planfasene blir det vurdert om tunnelen blir forlenget til Bryn. Det anbefales ny stasjon på Bislett og Grünerløkka. Antall stasjoner og konkret plassering av oppganger blir vurdert i de neste planfasene.

 


Status og fremdrift

Hopp over det området
  • Forslag til planprogram var på høring høsten 2017. Ruter har laget forslag til revidert planprogram på bakgrunn av høringsinnspillene. Forslaget til revidert planprogram ble oversendt til plan- og bygningsetaten (PBE) i  februar 2018. 

 

  • I mai 2019 vedtok Bystyret at ny T-banetunnel skal planlegges fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Nybrua på nedre Grünerløkka og Tøyen. I juli 2019 fastsatte PBE planprogrammet for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum.  Planprogrammet beskriver hva som skal bli undersøkt og konsekvensutredet i det videre planarbeidet.

 

 

 

  • Sporveien og Ruter jobber nå sammen for å etablere prosjektet.


Bakgrunn

Hopp over det området

 

  • Ny T-banetunnel fra Majorstuen via Bislett, Stortinget og Grünerløkka til Tøyen
  • Nye stasjoner på Bislett og Grünerløkka ved Nybrua
  • Dobler kapasiteten i T-banesystemet
  • Foreløpig kostnadsestimat: 17,4 milliarder kroner

En ny tunnel vil gi økt kapasitet gjennom sentrum. Det betyr flere og hyppigere avganger ikke bare i sentrum, men på hele T-banenettet med over 100 T-banestasjoner. Samtidig blir både Bislett og Grünerløkka tilgjengelig med T-banen. Når hovedstrømmene av reisene til og fra sentrum er med skinnegående transport under bakken, frigjør det plass på overflaten til sykkel og gange.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter