Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Majorstuen T-baneknutepunkt

11654194.jpg


Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt med over 70.000 gjennomreisende hver dag fordelt på T-bane og trikk. En ny T-banestasjon på Majorstua vil skape et trygt og effektivt knutepunkt som vil håndtere økningen i antall reisende i årene som kommer. 


Bakgrunn

Hopp over det området

I løpet av de neste årene skal Fornebubanen føres inn til Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel bygges for å øke hele kapasiteten på T-banen. En oppgradering av Majorstuen med økning fra to til fire spor er av stor betydning for å få den kapasiteten på T-banen Oslo trenger.

 

Sporveien og Ruter har sett på flere alternative løsninger for Majorstuen stasjon. Vi forventer at alternativ blir valgt i løpet første halvår 2020 Reguleringsplanen med konsekvensutredning er utarbeidet av Ruter på bestilling fra Oslo kommune, og er gjort i tett samarbeid med Sporveien.

 

En ny bydel over sporområdet
En ny T-banestasjon under bakken frigjør et areal på ca. 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde. Planforslaget foreslår å bygge på en tredjedel av området. Området gir rom for over 400 nye boliger, skole, barnehager,  kulturaktiviteter og rundt 1300 kontorarbeidsplasser. Resten blir by- og grøntområder for lokalbefolkningen. 

 

Forberedt for ny baneinfrastruktur
En ny T-banestasjon legger til rette for innføring av Fornebubanen, som er planlagt ferdigstilt i 2027. Den nye stasjonen inngår også i planene om ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, og må bygges før den nye tunnelen. 

 

Fjerner barrierer og omveier
Planforslaget syr sammen områder som i dag er avskåret fra hverandre av arealer som i dag blir brukt til skinner.  Nye gang- og sykkelforbindelser reduserer dagens omveier med opptil én kilometer, og sørger for at færre behøver å ta seg frem via Majorstuakrysset.

 

Tilrettelagt for myke trafikanter
Areal i planområdet tilrettelagt for byliv og myke trafikanter øker fra 25 til 55 prosent.  Å legge om trafikken i Majorstuakrysset og ny forbindelse mellom Slemdalsveien og Sørkedalsveien bedrer forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk.

 

Ny park åpner Frognerelva og gir nye turveiforbindelser
En ny park i dagens sporområde får et areal tilsvarende Studenterlunden, Spikersuppa og Eidsvolls plass til sammen. Parken gir mulighet for åpning av Frognerelva gjennom planområdet. Parken vil inngå i en av byens viktigste blågrønne korridorer og gir sammenhengende turveiforbindelse mellom Oslofjorden og Nordmarka.

 

I tråd med kommunens miljøambisjoner
Den foreslåtte omreguleringen av Majorstuen vil halvere bilbruk i området sammenlignet med tilsvarende utbygging i Oslo for øvrig. Prosjektet bygger opp rundt prinsipp om knutepunktfortetting og kommunens blågrønne struktur på samme tid.


Status og fremdrift

Hopp over det området
  • Sporveien og Ruter har sett på flere alternative løsninger for Majorstuen stasjon. Vi forventer at alternativ blir valgt i løpet første halvår 2020. Stasjonen kan tidligst være ferdig i 2027-28.  
  • Sporveien og Ruter jobber nå sammen for å etablere prosjektet.

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter