Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Majorstuen T-baneknutepunkt

Reisetorg.jpg


Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt med over 70.000 gjennomreisende hver dag fordelt på T-bane og trikk. En ny T-banestasjon på Majorstua vil skape et trygt og effektivt knutepunkt som vil håndtere økningen i antall reisende i årene som kommer. 


Bakgrunn

Hopp over det området

En ny T-banestasjon under bakken kan frigjøre et areal på ca. 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde. Planforslaget foreslår å bygge på en tredjedel av området. Området gir rom for over 400 nye boliger, skole, barnehager,  kulturaktiviteter og rundt 1300 kontorarbeidsplasser. 

Fra ett til to plansløsning

Gjeldende reguleringsplan innebærer toplansløsning, men i en utredning fra 2019, gjennomført av Sporveien i samarbeid med Ruter, anbefales det stasjonsløsning i ett plan med fire spor ved siden av hverandre. Å bygge i ett plan er både raskere og rimeligere enn å bygge i to plan, selv om det krever ny regulering.

 

Ill av ettplansløsning; Sporveien/ MDH arkitekter

 

En ettplansløsning muliggjør utbygging i to sammenhengende etapper, der første del av ny stasjon kan stå ferdig til å kobles på Fornebubanen når den står klar i 2027/2028. Dermed unngår vi bruk av midlertidige løsninger for påkobling av Fornebubanen på Majorstuen. Der første byggetrinn muliggjør påkobling til Fornebubanen vil etappe to gi økt kapasitet når alle fire spor tas i bruk.


Mål

Hopp over det området

Nye Majorstuen T-banestasjon er et sentralt knutepunkt for Oslos fremtidige T-banenett. Den nye stasjonen vil koble sammen Fornebubanen med dagens banestrekninger og blir også tilkoblingspunktet for den planlagte sentrumstunnelen.

En oppgradering av Majorstuen med økning fra to til fire spor er av stor betydning for å få den kapasiteten på T-banen Oslo trenger.

Eksisterende Majorstuen stasjon er en av de mest sentrale brikkene i dagens T-banesystem. Ombygging av denne vil kreve grundig planlegging for ikke å påvirke trafikk på eksisterende baner mer enn høyst nødvendig. Det er mange grensesnitt mellom Fornebubanen, nytt signal- og sikringssystem, ny sentrumstunnel og eksisterende trafikk som skal ivaretas.

Når det gjelder utviklingen av området på overflaten er dette en egen reguleringsplan der Ruter er ansvarshavende. Begge reguleringsplaner utarbeides i tett samarbeid mellom Sporveien og Ruter.

Fjerner barrierer og omveier

Planforslaget syr sammen områder som i dag er avskåret fra hverandre av arealer som i dag blir brukt til skinner.  Nye gang- og sykkelforbindelser reduserer dagens omveier med opptil én kilometer, og sørger for at færre behøver å ta seg frem via Majorstuakrysset.

Bedre tilrettelegging for myke trafikanter

Areal i planområdet skal tilrettelegges for byliv og myke trafikanter. En ny forbindelse mellom Slemdalsveien og Sørkedalsveien vil bedre forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk i området.

 


Status og fremdrift

Hopp over det området

Bestilling på forprosjekt og detaljregulering er gitt av byrådet i Oslo og Sporveien har nå startet opp dette arbeidet. 

Planen er å bygge ut Majorstuen T-baneknutepunkt i to, sammenhengende etapper, hvor første del av ny stasjon søkes ferdigstilt samtidig som Fornebubanen, og siste del av stasjonen gir økt kapasitet til fire spor. Dette sikrer at man unngår midlertidige løsninger for påkobling av Fornebubanen på Majorstuen, samtidig som kapasiteten for T-banen vil øke når alle fire spor tas i bruk.


Siste nytt

Hopp over det området

Byrådet i Oslo har nylig bedt Sporveien starte opp forprosjekt og detaljregulering av Majorstuen T-baneknutepunkt. Som følge av dette er konkurransegrunnlag for rådgivertjenester publisert via transQ (system for leverandørregistrering og forhåndskvalifisering). Konkurransen inneholder rådgivingstjenester tilknyttet forprosjekt (inkludert arkitekt), og reguleringsplan samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag for selve utbyggingen. 
 
Konkurransen gjennomføres i to trinn der Sporveien i første runde inviterer kvalifiserte selskaper til å sende inn søknad om å delta i konkurransen. Disse søknadene blir så evaluert. 
 
Med kvalifikasjonsfrist i begynnelsen av juni, og tilbudsfrist i slutten av juni er målet å kunne signere kontrakt i løpet av september i år.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter