Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Støytiltak Kolsåsbanen

Støyskjerm-3.jpg


Sporveien vil iverksette støyskjermer som et tiltak mot støy for beboere i området Åsjordet som ikke oppfyller kravene som er satt for støy. 

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Da Sporveien oppgraderte Kolsåsbanen i tidsrommet 2006-2014 ble det iverksatt støytiltak langs hele banestrekningen Sørbyhaugen-Kolsås. Tiltakene som ble utført var med hjemmel i krav satt til ute- og innendørs støy ved nærliggende boliger. Etter at Kolsåsbanen åpnet igjen i 2014 har togene parkert på Avløs base på kveldstid. Det har vært nødvendig for Sporveien å parkere togene her på grunn av logistikk. Dette har bidratt til flere passeringer i døgnet, slik at gjennomsnittstøyen har økt. Som en konsekvens av økningen er det i dag enkelte boenheter som ikke oppfyller kravene som er satt til støy, gitt i retningslinjene «T-1442: Behandling av støy i arealplanleggingen». Det har derfor blitt utført nye støyvurderinger for området, hvor målingene er basert på et standardisert regelverk.


Støytiltak

Hopp over det området

På bakgrunn av målingene vil Sporveien iverksette støytiltak for de boenhetene dette gjelder. Boliger, som har blitt oppført etter det tidspunktet reguleringsplanen for Kolsåsbanen ble vedtatt, omfattes ikke av pålegg som er gitt Sporveien om tiltak mot støy. I disse tilfellene er det utbygger – den ansvarlige for oppføring av boligen(e) – sitt ansvar om å oppfylle støykrav.

For beboere i området Åsjordet vil det iverksettes støyskjermer som et tiltak mot støy. Det er mange forhold som har blitt vurdert for å finne ut hvilke støytiltak som gir den mest optimale støyreduksjonen jf. de kravene som er stilt. Vurderingene er eksempelvis beliggenhet, orientering av uteareal og høydeforskjeller fra T-bane-trase.

Lengde og høyde på støyskjermene reguleres av målinger og beregninger som er utført, men også av estetiske hensyn. Retningslinjene sier at alle beboere bør ha tilgang til en stille side – en skjermet side – utendørs, og at kravet til innendørsstøy skal ivaretas.


Fremdrift

Hopp over det området

Sporveien er nå ferdig med prosjekteringsfasen, og planlegger den praktiske gjennomføringen av alle arbeidene som skal utføres. Prosjektet planlegger å kontrahere entreprenør i begynnelsen av juli.

Vi planlegger at grunnarbeidene med fundamentering starter sen-sommeren 2020, og at montering av støyskjermer vil være ferdig utført i løpet av oktober–november 2020.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter