Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Støytiltak Kolsåsbanen Åsjordet

Støyskjerm-3.jpg


For eiendommer nær Åsjordet T-banestasjon, og som nå ligger over støykravet satt i veilederen «T-1442: Behandling av støy i arealplanleggingen», skal det gjøres støyreduserende tiltak.

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Da Sporveien oppgraderte Kolsåsbanen mellom 2006 og 2014 ble det iverksatt støytiltak langs hele banestrekningen Sørbyhaugen-Kolsås. Tiltakene var med hjemmel i krav satt til ute- og innendørs støy ved nærliggende boliger. Etter at Kolsåsbanen gjenåpnet i 2014 har togene parkert på Avløs base på kveldstid. Dette har vært nødvendig av logistikkhensyn men har bidratt til flere passeringer i døgnet slik at gjennomsnittstøyen har økt.

Som en konsekvens påføres enkelte boenheter i dette området støy som ligger over kravene gitt i veilederen «T-1442: Behandling av støy i arealplanleggingen», utgitt av Miljødirektoratet. Sporveien har derfor utført nye støyvurderinger for området, som tar utgangspunkt i et standardisert regelverk.


Støytiltak for berørte boliger

Hopp over det området

På bakgrunn av målingene og beregningene som er gjort vil Sporveien iverksette støytiltak for de boenhetene dette gjelder (se oversiktsbilde under som viser hvor skjermene kommer).

(Prosjektet vil også utføre enkelte støytiltak andre steder på Kolsåsbanen, men 90 prosent av tiltakene kommer på Åsjordet).

Boliger som har blitt oppført etter tidspunktet reguleringsplanen for Kolsåsbanen ble vedtatt, omfattes ikke av de påleggene som er gitt Sporveien rundt tiltak mot støy. I disse tilfellene er det utbygger – den ansvarlige for oppføring av boligen(e) – sitt ansvar å oppfylle støykrav.

For de eiendommene i området Åsjordet som dette gjelder, skal det etableres støyskjermer. Det er mange forhold som har blitt vurdert for å finne ut hvilke støytiltak som gir den mest optimale støyreduksjonen jfr. krav som er stilt. Vurderingene er eksempelvis beliggenhet, orientering av uteareal og høydeforskjeller fra T-banetrasé. Lengde og høyde på støyskjermene varierer og reguleres av målinger og beregninger som er utført, men også av estetiske hensyn. Retningslinjene sier at alle beboere bør ha tilgang til en «stille og skjermet side» utendørs, samt at kravet til innendørsstøy skal ivaretas. 


Fremdrift

Hopp over det området

Prosjekteringsfasen er ferdig og Sporveien planlegger nå den praktiske gjennomføringen av arbeidene.

Foreløpig fremdriftsplan:

  • Grunnarbeider med fundamentering starter sensommeren 2020
  • Monteringen av støyskjermer er ferdig i oktober/november 2020.

I disse tider med koronasmitte må det tas høyde for endringer i fremdriftsplanen. Dette vil varsles berørte eiendommer.  


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter