Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Strandgata

Trikker-i-Strandgata-SPV-02266_500- Foto_Andreas_Lauvstad_jpg.jpg


Onsdag 17.juni starter Sporveien arbeidene med oppgradering av signalanlegg for trikken. Arbeidene vil foregå i kryssene Prinsens gate/Strandgata og Prinsens gate/ Fred Olsens gate fra 17. juni til 15. august.


Arbeidstider

Hopp over det området

Mandag til fredag fra kl. 0700 til 1600. Det vil normalt være pause i arbeidene mellom kl. 11.00 og 11.30, men endringer kan forekomme.

Arbeidene som skal utføres er pigging, graving, støping og asfaltering og vil medføre støy i perioder. Dispensasjon fra støyforskriftene er søkt om og innvilget fra bydelsoverlegen. Denne kan du laste ned fra www.sporveien.com/prosjekter under prosjekt Strandgata – oppgradering av signalanlegg.


Redusert fremkommelighet

Hopp over det området

 

Arbeidene med signalanlegget vil pågå på en side av veien om gangen. Det betyr at det blir skiltet toveis trafikk i en retning. Manuell dirigering av trafikk benyttes ved behov. All adkomst til eiendommer opprettholdes. 

Vi beklager de ulemper arbeidene medfører.


Reise- og trafikantinformasjon

Hopp over det området

Arbeidene vil i liten grad påvirke kollektivtrafikken. For oppdatert og nøyaktig reiseinformasjon se Ruter.no eller sjekk RuterReise-appen.

Trafikkavvikling:

Både trikk og buss skal gå som normalt i hele anleggsperioden, men mindre avvik på trase kan forekomme i perioder. Trikk fra Jernbanetorget vil bli forsøkt lagt via Fred Olsens gate når det arbeides i Strandgata. Trikk i Strandgata i retning Jernbanetorget skal passere som normalt under arbeidene.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter