Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg Stubberud

oversiktsbilde mot sør.jpg


Sporveien Bussanlegg AS disponerer i dag et område på 10.000 m2 som planlegges å utvides til hele 48.000 m2. Det fremtidige hel-elektrifiserte anlegget vil være Nordens største med plass til 165 store busser (en kombinasjon av vanlige leddbusser og dobbeltleddbusser).

Bakgrunn

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. I forbindelse med bussanbud i Oslo som skal starte opp i 2022, er det behov for økt miljøvennlig bussanleggskapasitet. På Stubberud disponerer Ruter/Bussanlegg arealer for bussdrift, og har dialog med grunneier (EBY) blitt enige om å utvide dagens arealer for etablering av et fullverdig bussanlegg med mulig kapasitet for inntil 165 busser. Anlegget forberedes for full elektrifisering av bussdriften for å møte målet om utslippsfri busstrafikk i 2028. Anlegget skal stå ferdig til Ruters disposisjon og oppstart av busskontrakt i 2023.

Hva skal vi gjøre?

I dag disponerer Bussanlegg AS ca. 10.000m2 i Verkseier Furulunds vei på Stubberud for oppstilling av busser. Dette området disponeres av dagens bussoperatør. Dette området planlegges å utvides og bygges om til et fullverdig, men midlertidig, bussdepot på opp til ca. 48.000m2. I tillegg til at området for bussoppstillingsplasser skal utvides, skal vi etablere en rekke bygg og konstruksjoner på plassen:

-          Administrasjonsbygg (830 m2)

-          Vaskehall og verkstedhall

-          Infrastruktur for vann- og avløp

-          Personbilparkering

-          To adkomster til området

-          Grunnarbeider for uteareal og bygg, samt ladekonstruksjoner

-          Montering av likerettere og laderamper

-          Nettstasjoner

-          Dreneringsløsning for overflatevann

-          Område for snødeponering

-          Utendørsbelysning for hele området

Fremdrift

KF entreprenør er kontrahert på prosjektet og startet opp med byggearbeider i juni 2021. Byggearbeidene vil foregå frem til sommeren 2022. Installasjon av ladere og testing av ladere og busser vil foregå frem til desember 2022.

Informasjon og kontakt

Her vil vi legge ut informasjon om aktiviteter som berører naboer underveis. Har du bekymringer eller spørsmål, ta kontakt med oss på nabokontakt@sporveien.com


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter