Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg Rosenholm

Buss_mijø_illustrasjon_istock.jpg


På Rosenholm skal eksisterende bussanlegg klargjøres for håndtering av større busser (leddbusser), samt ladeløsninger for elektrisk bussdrift. I dag er det et biogassanlegg og et hydrogenanlegg på området. Det vil være kontinuerlig bussdrift på anlegget under hele gjennomføringsfasen.

Bakgrunn

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. I forbindelse med bussanbud Oslo Syd, som skal starte opp i 2022, er det behov for økt miljøvennlig bussanleggskapasitet. Bussanlegget skal klargjøres for oppstart av ny anbudskontrakt fra Ruter i januar 2022. Det er tatt i bruk et tilleggsareal til anlegget som øker den samlede oppstillingskapasiteten fra 100 til 125 busser. Ny vaskehall skal øke kapasiteten for vasking av busser.

 

Dette skal vi gjøre

Fase 1: operatøruavhengige tiltak:

-      Bygging av ny vaskehall som tilbygg til eksisterende driftsbygning

-          Sprengning av fjell øvre plan (avhenger av tillatelse)

-          Etablering av nettstasjon 1 (6MW) og mottak av høyspent til anlegget

-          Bygging av nettstasjon 2 (4MW)

-          Nytt miljøvennlig sedumtak legges på de nye nettstasjonene

 

Fase 2: operatøravhengige tiltak:

-          Omlegging av oppstillingsarealene inkludert dekkeutskifting

-          Kabling og etablering av fundamenter for ladestasjoner som leveres av operatør

-          Fjerning av eksisterende biogassanlegg og hydrogenanlegg er besluttet

 

Mange aktører involvert

Ruters er bestiller av prosjektet og deres ansvarsmodell for gjennomføring av elektrifisering brukes også i dette prosjektet. Det innebærer at bussoperatør gjennom anbudsprosessen skal styre valg av teknologi, størrelser og energiløsninger for bussene. Dette forsinker naturligvis prosjekteringen av oppstillingsarealer og utforming av ladeløsninger. Elvia skal levere høyspentleveranser til nettstasjonene som skal bygges. Nåværende bussoperatør er Unibuss, og det vil være full drift på anlegget under byggefasen.

Fremdrift

Anleggsarbeidene starter opp i begynnelsen av februar 2021 og vil pågå frem til januar 2022.

Støy og annen belastning for omgivelsene

Bygg- og anleggsarbeidene vil primært utføres hverdager på dagtid. Skulle det være behov for arbeid på natt eller i helger vil dette i så fall varsles spesielt og utføres i henhold til lovkrav for støy. Lyssetting av anleggsområdet skal gjøres på en slik måte at det ikke oppleves sjenerende for naboer. Ved arbeider som vil kunne medføre støv vil det implementeres støvdempende tiltak ved behov.

Buss og anleggstrafikk

Det vil være full bussdrift på anlegget samtidig som anleggsarbeidene pågår. Det må påregnes anleggstrafikk i tillegg til bussdrift inn og ut av anlegget. Det vil bli skiltet i nærområdet.

Takk for tålmodigheten

Entreprenøren vil gjøre sitt beste for å ta mest mulig hensyn til naboer og omgivelser i bygge- og anleggsperioden. Vi takker for tålmodigheten og beklager eventuelle ulemper arbeidet medfører. Dersom du har bekymringer eller spørsmål vedrørende arbeidene, ta kontakt. 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Naboinfo

Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til: nabokontakt@sporveien.com

 

Vi starter opp med anleggsarbeider i uke 5. For mer detaljert informasjon, se vedlegget under Rapporter nederst på siden. 

 

Uke 37, 38 og 39

I løpet av september vil det asfalteres inne på området. Det kan også forekomme støy på dagtid, som følge av mulig pigging, i forbindelse med bygging av en ny kulvert frem til uke 40. Vi beklager ulempen. 

 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter