Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Rosenholm bussanlegg

Buss_mijø_illustrasjon_istock.jpg


På Rosenholm skal eksisterende bussanlegg klargjøres for håndtering av flere busser, større busser (leddbusser), samt ladeløsninger for elektrisk bussdrift. I dag er det et biogassanlegg og et hydrogenanlegg på området. Det vil være kontinuerlig bussdrift på anlegget under hele gjennomføringsfasen.

Bakgrunn

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. I forbindelse med bussanbud Oslo Syd, som skal starte opp i 2022, er det behov for økt miljøvennlig bussanleggskapasitet. Bussanlegget skal klargjøres for oppstart ny anbudskontrakt fra Ruter i januar 2022. Det er tatt i bruk et tilleggsareal til anlegget som øker den samlede oppstillingskapasiteten fra 100 til 150 busser. Ny vaskehall skal øke kapasiteten for vasking av busser (150 busser).

 

Dette skal vi gjøre

Fase 1: operatøruavhengige tiltak:

-      Bygging av ny vaskehall som tilbygg til eksisterende driftsbygning

-          Sprengning av fjell øvre plan (avhenger av tillatelse)

-          Etablering av nettstasjon 1 (6MW) og mottak av høyspent til anlegget

-          Bygging av nettstasjon 2 (4MW)

-          Nytt miljøvennlig sedumtak legges på de nye nettstasjonene

 

Fase 2: operatøravhengige tiltak:

-          Omlegging av oppstillingsarealene inkludert dekkeutskifting

-          Kabling og etablering av fundamenter for ladestasjoner som leveres av operatør

-          Fjerning av eksisterende biogassanlegg og hydrogenanlegg kan bli besluttet

 

Mange aktører involvert

Ruters er bestiller av prosjektet og deres ansvarsmodell for gjennomføring av elektrifisering brukes også i dette prosjektet. Det innebærer at bussoperatør gjennom anbudsprosessen skal styre valg av teknologi, størrelser og energiløsninger for bussene. Dette forsinker naturligvis prosjekteringen av oppstillingsarealer og utforming av ladeløsninger. Elvia skal levere høyspentleveranser til nettstasjonene som skal bygges. Nåværende bussoperatør er Unibuss, og det vil være full drift på anlegget under byggefasen.

 

Fremdrift

Arbeidet med forprosjekt og detaljprosjektering ble avsluttet november 2020 og anbudsprosessen og kontrahering av entreprenør pågår ut året. Byggeperioden er planlagt med oppstart januar 2021. Byggearbeidene vil foregå frem til januar 2022.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter