Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Vedlikeholdsarbeider ved Blindern og Ullevål stadion

Vekselbytte-inngaende-spor-Majorstuen-T-bane-230716-SPV-01232_1920- Foto_Jan_Rustad.jpg


Sporveien skal gjennomføre flere nødvendige vedlikeholdstiltak på strekningen Blindern - Ullevål stadion. Hensikten er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover. Første del av arbeidene ble gjennomført sommeren 2021. Andre del ble utført sommeren 2022.


Bakgrunn

Hopp over det området

Kontinuerlig vedlikehold og opprusting av eksisterende infrastruktur er sentrale elementer i et velfungerende T-banetilbud. På strekningen mellom Blindern og Ullevål stadion bærer mye av infrastrukturen preg av slitasje og oppgraderingsbehovet er stort. Dette skyldes blant annet alderdom og stor belastning gjennom flere år med et økt antall reisende og hyppigere avganger. Sporveien skal derfor gjennomføre flere nødvendige vedlikeholdstiltak på strekningen.


Fremdrift

Hopp over det området

3. -27. juli 2022:

Blindern T-banestasjon (planlagt arbeid fra 3. - omlag 15. juli ): 

  • Fjerning av sporveksler og annen eldre infrastruktur for å redusere støy
  • Tiltak på stasjonen for å redusere avstand mellom plattform og togside (innebærer kapping av plattformkant og sporjusteringer)

Ullevål T-banestasjon  (planlagt arbeid fra 3. - 26. juli ):

  • Bytte av sporveksler, drivmaskiner og strømskinner
  • Utskifting av masser under spor
  • Tiltak for å minske avstand mellom plattform og togside på stasjonen (innebærer kapping av plattformkant og justering av sporet) 
  • Fra ca 20. juni etableres det riggområde mellom Ring 3 og Rektorhaugen Kanvas barnehage. 

Holstein T-banestasjon (planlagt arbeid fra 12. - omlag 23. juli ):

  • Tiltak for å minske avstand mellom plattform og togside på stasjonen (justering av sporet). 

 

26 - 30. juli 2021:

  • Bytte av strømskinner på strekningen Blindern - Ullevål stadion.
  • Bytte av isolasjonsskjøter på strekningen Forskningsparken - Berg.
  • Bytte av sviller og befestigelse på Berg bru. 

Januar 2021: 

  • Grunnboring ved Blindern T-banestasjon


Vedlikeholdsarbeider Blindern juli 2022

Hopp over det området

Vedlikeholdsarbeidene ved Blindern omfatter fjerning av sporveksler og annet eldre infrastruktur for å redusere støy. I tillegg skal det gjøres tiltak på stasjonen for å redusere avstand mellom plattform og togside (innebærer kapping av plattformkant og sporjusteringer). 

Ved Blindern stasjon starter vi etter planen opp arbeidene 3. juli og holder på 1-2 uker, hovedsakelig på dagtid. Berørte naboer vil varsles på SMS i forkant av anleggsperioden. 

Det markerte området viser traseen der vedlikeholdsarbeidet vil pågå (kart: Finn.no).
 


Vedlikeholdsarbeid Ullevål Stadion juli 2022

Hopp over det området

Arbeidene ved Ullevål stadion omfatter flere vedlikeholdstiltak som bytte av sporveksler, drivmaskiner og strømskinner, samt utskifting av masser under spor. På selve stasjonen blir det utført tiltak for å minske avstand mellom plattform og togside (innebærer kapping av plattformkant og justering av sporet). Hensikten med arbeidene er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover.

Det må medregnes en god del støy i anleggsperioden, da det blant annet skal skiftes masser under sporet. Ved Ullevål vil vi også i deler av perioden jobbe døgnkontinuerlig. På denne måten kan vi bli raskere ferdig og minske den totale belastningen for naboer og de som er avhengig av T-banen i hverdagen.

Alle berørte naboer vil varsles på SMS i forkant av anleggsperioden. 

Dersom du har legeerklæring på at du trenger alternativ losji i perioder med mye byggestøy, så kan du henvende deg til oss på nabokontakt@sporveien.no

 Det markerte området viser traseen der vedlikeholdsarbeidet vil pågå (kart: Finn.no).


Støy, rigg og alternativ transport

Hopp over det området

Støy
Vi forstår godt at det kan være krevende å være nærmeste nabo til pågående vedlikeholdsarbeid. Sporveien forsøker på best mulig måte å ta hensyn til omgivelsene, blant annet ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav og tilrettelegge for at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt.

I innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og 01.00 skal det ikke utføres støyende arbeid og berørte naboer vil bli varslet i forkant. Prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften til Oslo kommune (se vedlegg nederst på siden).

Riggplass ved Ullevål på nordsiden av Ring 3
I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet er det behov for å bruke en riggplass til lagring og håndtering av materiell, inn-/utkjøring til anleggsområdet, samt parkering og brakke til arbeiderne.

Riggområdet er lagt til Nils Bays vei 50 mellom Ring 3 og Rektorhaugen Kanvas barnehage. Det er direkte tilgang til ringen, så det vil ikke bli trafikk i smågatene i nærområdet, men det må påregnes økt aktivitet og anleggstrafikk som innebærer noe støy i området hele døgnet i denne perioden. Vi beklager ulempen dette medfører! 

Arbeidene med å etablere riggplassen begynner mandag 20 juni i uke 25. Og området skal være tilbakestilt mandag 8 august i uke 32. Riggplassen kommer til å bli sikret mot at noen skal kunne komme seg inn på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buss for T-bane 
Mens vedlikeholdsarbeidet pågår vil T-banen være stengt på strekningen mellom Majorstuen og Sognsvann/Nydalen. Det kjøres derfor buss for T-bane i perioden 3. - 27.juli. For oppdatert reiseinformasjon, se Ruters reiseplanlegger


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter