Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Vedlikeholdsarbeid ved Blindern/Ullevål stadion

Vekselbytte-inngaende-spor-Majorstuen-T-bane-230716-SPV-01232_1920- Foto_Jan_Rustad.jpg


Sporveien planlegger flere nødvendige vedlikeholdstiltak på strekningen Blindern - Ullevål stadion. Hensikten er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover. Første del av arbeidene gjennomføres sommeren 2021.


Bakgrunn

Hopp over det området

Kontinuerlig vedlikehold og opprusting av eksisterende infrastruktur er sentrale elementer i et velfungerende T-banetilbud. På strekningen mellom Blindern og Ullevål stadion bærer mye av infrastrukturen preg av slitasje og oppgraderingsbehovet er stort. Dette skyldes blant annet alderdom og stor belastning gjennom flere år med et økt antall reisende og hyppigere avganger. Sporveien har derfor besluttet å gjennomføre flere nødvendige vedlikeholdstiltak på strekningen.


Vedlikeholdsarbeid juli 2021

Hopp over det området

Vedlikeholdsarbeidet sommeren 2021 utføres i perioden 26.-30.juli og omfatter følgende tiltak:

 • bytte av strømskinner mellom Blindern og Ullevål stadion
 • bytte av isolasjonsskjøter mellom Forskningsparken og Berg
 • Bytte av sviller og befestigelse på Berg bru (før Berg stasjon) 

Arbeidet starter opp natt til 26.07 og avsluttes natt til 31.07. Det jobbes døgnkontinuerlig slik at vi blir raskere ferdig og minsker den totale belastningen for naboer og reisende med T-banen.

Den oransje linjen viser traseen der vedlikeholdsarbeidet vil pågå (kart: Ruter.no).

Endring i planlagt fremdrift
På grunn av utfordringer knyttet til leveransen av nødvendig materiell blir arbeidsomfanget i juli 2021 mindre omfattende enn opprinnelig planlagt. Vedlikeholdstiltakene som utsettes blir gjennomført senere, men nøyaktig tidspunkt er foreløpig ikke avklart.


Støy
Vi forstår godt at det kan være krevende å være nærmeste nabo til pågående vedlikeholdsarbeid. Sporveien forsøker på best mulig måte å ta hensyn til omgivelsene, blant annet ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav og tilrettelegge for at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt. I innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og 01.00 skal det ikke utføres støyende arbeid og berørte naboer vil bli varslet i forkant. Prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften til Oslo kommune (se vedlegg nederst på siden).

Riggplass ved Ullevål/Ullevål hageby
I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet er det behov for å bruke en riggplass til lagring og håndtering av materiell, inn-/utkjøring til anleggsområdet, samt parkering og brakke til arbeiderne. Riggområdet er etablert i sporområdet ved Ullevål/Ullevål hageby (Bukken Bruses vei/ Tyrihansveien/Vestgrensa). Det må påregnes økt aktivitet og anleggstrafikk i området hele døgnet i denne perioden og vi beklager ulempen dette medfører! Se kartet under for flere detaljer.

Riggplassen er etablert i sporområdet ved Bukken bruses vei (nr.2-6), Tyrihansveien (nr.30-37) og Vestgrensa (nr.32). Kart: Varsling24. 

Bildeforklaring:

 1. Brakker/parkering og HMS-tavle
 2. Inn- og utkjøring til anleggsområdet
 3. Lagringsplass
 4. Lagringsplass 

Buss for T-bane 
Mens vedlikeholdsarbeidet pågår vil T-banen være stengt på strekningen mellom Majorstuen og Sognsvann/Nydalen. Det kjøres derfor buss for T-bane i perioden 26. - 30.juli. For oppdatert reiseinformasjon, se Ruters reiseplanlegger


Fremdrift

Hopp over det området

Januar 2021:

 • Grunnboring ved Blindern T-banestasjon.

26 - 30. juli 2021:

 • Bytte av strømskinner på strekningen Blindern - Ullevål stadion.
 • Bytte av isolasjonsskjøter på strekningen Forskningsparken - Berg.
 • Bytte av sviller og befestigelse på Berg bru.

Planlagt:

 • Vedlikeholdstiltak som bytte av gamle sporveksler, drivmaskiner og skinnegang, utskifting av spormasser og tiltak på stasjonene for å redusere avstand mellom togside og plattform (innebærer sporjusteringer og kapping av plattformkant). Nøyaktig tidspunkt for gjennomføring er foreløpig ikke avklart.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter