Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg Mortensrud

Mortensrud_Bussanlegg_Visualisering_OK.png


Det er behov for tilleggskapasitet til eksisterende bussanlegg på Klemetsrud. Dette skal løses med et midlertidig anlegg på Mortensrud.

Bakgrunn

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Anlegget bygges og finansieres av Bussanlegg og leies ut til Ruter som er bestiller. Det er inngått en leieavtale med Olav Thon Eiendomsselskap om leie av eiendom i Thomas Ulvens vei frem til 2028. Det skal ikke etableres ladeinfrastruktur ved ferdigstillelse av dette anlegget, men det skal legges til rette for fremtidig lading av el-busser.

Dette skal vi gjøre

Vi skal opparbeide midlertidig bussoppstillingsplasser for 70 busser med tilhørende funksjoner for optimal bussdrift som vask -og verkstedhall, administrasjonsbygg og tankløsning for biodiesel (HVO). Sporveien tar over eiendommen fra dagens leietager med et bearbeidet dekke bestående av sprengstein og duk, maskinkult som entreprenør skal benytte som oppbygging av bærelag, sandfangskummer og vannledning.

Hovedleveranser i prosjektet:

  • Nødvendig opparbeidelse av adkomstveien frem til avkjøring til eiendommen.
  • Åpne opp undergang og koble gang/sykkelvei mot eksisterende gangveier.
  • Grunnarbeider for vask/verksted, bussoppstillingsplasser og administrasjonsbygg.
  • Etablere infrastruktur for VA og EL.
  • Etablere vaskehall og verkstedhall. Vaskehall skal ha en tørrsone og en våtsone. Verkstedhallen skal ha 7 spor (3 doble spor og ett for PKK). Verkstedhallen skal inneholde garderobe, spiseplass, toalett samt øvrige støttearealer for verksteddriften.
  • Bussoppstillingsplasser for 70 busser.
  • Administrasjonsbygg med kontorer, garderober, pauserom og toaletter for ansatte.
  • Biloppstillingsplasser for ansatte.
  • Sykkelparkering.
  • Legge til rette for en fremtidig lading av el-busser.

 

Fremdrift

Arbeidet med forprosjektet ble avsluttet i november 2020. Entreprenør, HAB, er kontrahert og byggeperioden startet sommeren 2021 med planlagt ferdigstillelse i januar 2022.

 

 

 

 

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter