Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


M4000 nye T-banevogner

Fornebuporten cropped 2


Sporveien skal kjøpe inn nye T-banevogner som skal være klare til åpningen av Fornebubanen. Det er satt i gang et anskaffelsesprosjekt som skal gå frem mot 2027/28. Planlagt kontraktsinngåelse vil etter planen skje i første halvdel av 2024. 


Mål

Hopp over det området
  • Vognparken skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke kapasitetsbehovet for T-bane etter åpning av Fornebubanen, utvidet tilbud som følge av nytt signal- og sikringsanlegg og andre oppgraderinger i T-banenettet. 
  • Vognparken skal være bærekraftig i hele levetiden med tanke på kostnader, miljøpåvirkning og sosiale hensyn.
  • Vognparken skal ha en ytelse som gir effektiv og pålitelig T-banedrift. 
  • Vognparken skal forbedre sikkerhetsnivået og tilgjengelighet sammenlignet med dagens nivå.


Siste nytt:

Hopp over det området

Anskaffelseskonkurranse

Sporveien kunngjorde prekvalifisering for anskaffelsen av nye vognsett til T-banen 23. juni 2022.  I tillegg til hovedleveransen på 20 3-vognssett, vil Sporveien inkludere en opsjon på inntil 90 ekstra vognsett.

Her finner du lenke til utlysning på Doffin

 

Vedtak om finansiering

Oslo bystyre vedtok 16. februar 2022 å finansiere innkjøp av 20 vognsett som skal leveres til åpningen av Fornebubanen i 2027/28. 

Bystyrets vedtak gir rom for å kjøpe inn 20 vognsett av tre vogner, men med mulighet for å utvide bestillingen til 29 dersom det kommer på plass finansiering reforhandlinger av Oslopakke 3. I tillegg legges det opp til opsjon i avtalen på å kjøpe inn ytterligere 80 vognsett, som skal dekke fremtidige behov for oppgraderinger og utskiftninger av T-baneparken.

Request For Information (RFI)

Sporveien sendte våren 2021 ut en RFI (Request for Information), for skape interesse hos potensielle leverandører.

I RFIen gis det informasjon om, og stilles spørsmål rundt følgende temaer:

Omfang, tidsplan og prosess, krav til vognene, Klimaforhold, infrastrukturgrensesnitt, verksted og baser, passasjergrensesnitt, førergrensesnitt, diagnose og kommunikasjonssystemer, tilleggsleveranser og garantier

Forprosjektet tar utgangspunkt i Konseptvalgutredningen  fra 2018.  


Bakgrunn

Hopp over det området

T-banen utgjør ryggraden i Oslos kollektivtilbud. Befolkningsvekst og høye miljøambisjoner, i kombinasjon med byggingen av Fornebubanen, nytt CBTC-signal- og sikringsanlegg og nytt T-baneknutepunkt på Majorstuen, gir behov for en større vognpark.

På bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (20/4498 - 1) har Sporveien gjennomført forprosjekt for anskaffelse av nye vogner til T-banen. I tillegg til selve forprosjektet er det gitt i oppdrag å «gjennomføre supplerende utredninger om langsiktig kapasitetsbehov og behovet for baser/verksteder tilpasset den framtidige vognparken» sammen med Ruter.


Status og fremdrift

Hopp over det området
  • Anskaffelseskonkurransen ble kunngjort i Doffin 23. juni 2022. Konkurransen har mål om å signere konktrakt med leverandør våren 2024.  
  • Bystyret gjorde vedtak om finansiering i bystyremøte 16. februar 2022.
  • Styringsdokument ble sendt til Oslo kommune som oppdragsgiver høsten 2021.  
  • Request for Information (RFI) er sendt ut i markedet for skape interesse hos potensielle leverandører. i april 2021. 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter