Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


M4000 nye T-banevogner

MX3000-T-bane-eksterior-SPV-02728- Foto_Werner_Anderson.jpg


Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bedt Sporveien om å sette i gang et forprosjekt for anskaffelse av nye T-banevogner. I den forbindelse har Sporveien ansvar for å vurdere forskjellige tekniske løsninger og kostnad knyttet til både innkjøp og drift. Denne informasjonen vil være med å danne grunnlag for politisk behandling av en anskaffelse av nye T-banevogner.


Bakgrunn

Hopp over det området

T-banen utgjør ryggraden i Oslos kollektivtilbud. Økt befolkningsvekst og antall reisende, i kombinasjon med byggingen av Fornebubanen og høye miljøambisjoner, gir behov for en større vognpark.

På bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (20/4498 - 1) har Sporveien startet opp forprosjekt for anskaffelse av nye vogner til T-banen. I tillegg til selve forprosjektet skal vi også «gjennomføre supplerende utredninger om langsiktig kapasitetsbehov og behovet for baser/verksteder tilpasset den framtidige vognparken» sammen med Ruter.


Mål

Hopp over det området
 • Vognparken skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke kapasitetsbehovet for T-bane etter åpning av Fornebubanen, utvidet tilbud som følge av nytt signal- og sikringsanlegg og nytt Majorstuen Tbaneknutepunkt og ny sentrumstunnel. 
 • Vognparken skal være bærekraftig i hele levetiden med tanke på kostnader, miljøpåvirkning og sosiale hensyn.
 • Vognparken skal ha en ytelse som gir effektiv og pålitelig T-banedrift. 
 • Vognparken skal forbedre sikkerhetsnivået sammenlignet med dagens nivå.


Status og fremdrift

Hopp over det området
 • For tiden jobber prosjektet med å utarbeide underlag til politisk behandling (styringsdokument) og konkurransegrunnlag.  
 • Utkast til styringsdokument ventes å kunne oversendes til Oslo kommune som oppdragsgiver innen utløpet av august 2021.  
 • Foreløpig fremdriftsplan legger opp til at konkurransegrunnlag kan være ferdig i løpet av 2021/2022.
 • Request for Information (RFI) er sendt ut i markedet for skape interesse hos potensielle leverandører. 


Siste nytt:

Hopp over det området

Request For Information (RFI)

Sporveien har nå sendt ut en RFI (Request for Information), for skape interesse hos potensielle leverandører.

Vi ønsker med dette å skape interesse for den kommende anskaffelsen, samt å samle inn viktig informasjon til konkurransegrunnlaget sier prosjektleder Ingerid Eknes i Sporveien. 

Forprosjektet tar utgangspunkt i Konseptvalgutredningen  fra 2018.  

Selv om det er mange fordeler med å kjøpe inn standard løsninger, såkalt "hyllevare", er det viktig at potensielle leverandører kjenner til lokale forhold i Oslo, som for eksempel spesielle klimaforhold og infrastrukturgrensesnitt. 

I RFIen gis det derfor informasjon om, og stilles spørsmål rundt følgende temaer:

 • Omfang, tidsplan og prosess (vognantall/opsjoner)
 • Krav til vognene: basis + mulige tillegg (HKB, GoA4, dobbel signalutrustning, sanding, redusert traksjon,  gap reduction, batteridrift, støyreduksjon)
 • Klimaforhold
 • Infrastrukturgrensesnitt
 • Verksted og baser
 • Passasjergrensesnitt
 • Førergrensesnitt
 • Diagnose og kommunikasjonssystemer
 • Tilleggsleveranser
 • Garantier

Forespørselen er blant annet lagt ut på Doffin. Potensielle leverandører har frist på seg frem til 6.april for å svare ut forespørselen.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter