Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Pilestredet og Parkveien

trikken_19.jpg


I løpet av oktober skal det utføres nødvendig vedlikehold av gammel og slitt infrastruktur på deler av trikketraseen til 17-, 18- og 19-trikken mellom Holbergs plass og Dalsbergstien. Arbeidene utføres i perioden 4. oktober til 31. oktober.

Dette skal gjøres:

  • Sporveksler og svingene i trikkesporet skal oppgraderes og i Parkveien, Pilestredet, Welhavens gate og Holbergs vei. Sporveksler er en innretning i trikkesporet for å flytte vognen fra et spor til et annet. Sporvekslene som skal skiftes ut denne gangen, ligger i krysset Pilestredet/Parkveien og i krysset Parkveien/Welhavens gate.

  • Arbeidet som skal gjennomføres omfatter utgraving, sveising, sliping, trekking av rør/kabler, støping og asfaltering.


Fremkommelighet

Hopp over det området

Grunnet vedlikeholdsarbeidet vil det i perioden 4. til 31. oktober bli kjørt buss for trikk mellom Adamstuen og Jernbanetorget for 17- og 18-trikken. 19-trikken er innstilt mellom Jernbanetorget og Majorstuen. For oppdatert reiseinformasjon og rutemønster, bruk Ruter-appen, eller se Ruter.no.

Arbeidet vil påvirke kjøremønsteret i området, og beboere bes følge skilting i gatene. Entreprenøren vil være behjelpelig med tilgang for varelevering under byggetiden.

Det må påberegnes reduserte parkeringsmuligheter i området under anleggsperioden.


Bakgrunn for arbeidet

Hopp over det området

Trikkeinfrastrukturen i området er gammel og slitt og har et stort behov for vedlikehold og utskifting. Arbeidet som nå blir gjennomført, skal sikre at spor og sporveksler henger sammen uten krevende tilpasninger til eksisterende spor.

Arbeidet vil føre til en forbedret standard og sikkerhet på strekningen.


Arbeidstid og nattarbeid

Hopp over det området

Sporveien tilstreber å legge det meste av anleggsarbeidet til dag- og kveldstid. På hverdager vil det bli arbeidet mellom kl 07-23 og i helgene mellom kl 09-19.

Sterkt støyende arbeid
Det skal periodevis utføres sterkt støyende arbeider fra 12. til 22. oktober kl 08-19.
Det tas faste pauser mellom kl 11-12 og 15-16.

Eksempel på sterkt støyende arbeider er pigging med gravemaskin.

I hovedsak vil de sterkt støyende arbeidene pågå periodevis til og med onsdag 13. oktober, og fra mandag 18. oktober til og med onsdag 20. oktober. 

Nattarbeid
Det er nødvendig med to netter med nattarbeid:

  • Natt til tirsdag 5. oktober

Ny sporveksel skal plasseres i gaten. En arbeidsbil løfter ut den gamle sporvekselen, og den nye plasseres. Dette er ikke særskilt høylytt arbeid, og vil ta ca. 2,5 timer.

  • Natt til torsdag 7. oktober

Nytt fundament skal støpes. Arbeidet er nødvendig å gjennomføre på natten for å unngå forsinkelser. Arbeidet er ikke særskilt høylytt, og vil vare ca. 2 timer.

Det må påregnes periodevis støy og anleggstrafikk. Sporveien forsøker etter beste evne å ta hensyn til beboere i området og unngår å arbeide i innsovningsperioden mellom kl. 23–01.

De korte periodene med nattarbeid er nødvendig for å sikre fremdriften.


Fremdrift

Hopp over det området
  • Mandag 4. oktober starter arbeidet med å bytte en såkalt sporveksel i krysset Pilestredet/Parkveien. Arbeidet varer til søndag 10. oktober. I samme periode skiftes trikkesporet i svingen (en kurve) der Holbergs gate og Pilestredet krysser.

  • Mandag 4. oktober starter arbeidet med å skifte en sporveksel i krysset til Parkveien og Welhavens gate. Dette arbeidet varer i fire uker og avsluttes søndag 31. oktober.


Det tas forbehold om endringer i fremdriften, som oppdateres fortløpende.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter