Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Livsforlengende tiltak på T-banen

Ryen.jpg


Fra 26. mai til 06. juni skal Sporveien oppgradere T-banestrekningen i området mellom Ryen stasjon og Ryen Base.

Fra 26. mai til 06. juni skal Sporveien oppgradere T-banestrekningen i området mellom Ryen stasjon og Ryen Base. Arbeidene ved Ryen omfatter flere vedlikeholdstiltak både inne på basen og i hovedspor. Hensikten med arbeidene er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover.

Vekslene i hovedspor er spesielt utsatt for slitasje og skal nå vedlikeholdes. Vekslene er i daglig bruk og benyttes hver eneste dag og benyttes for å få tog inn og ut av Ryen Base.


Sporvekselbytte inn-/utkjøringsspor Ryen Base og Ryen T-banestasjon

Hopp over det området

Dette skal gjøres: 

Aktiviteter i Hovedspor Lambertseterbanen

•       Bytte av 4 stk sporveksler

•       Etablere ny tilførsel og vekselvarme

 

Aktiviteter inne på Ryen Base

•       Bygging av 180 m spor

•       Innlegging av ny veksel

•       Etablere nytt strømskinneanlegg

 

Det må medregnes en del støy i anleggsperioden, da det blant annet skal skiftes masser under sporet og en del kapping av skinner. Arbeidene i perioden vil forgå døgnkontinuerlig. På denne måten kan vi bli raskere ferdig og minske den totale belastningen for naboer og de som er avhengig av T-banen i hverdagen.

Riggplass ved Ryen Base

I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet er det behov for å bruke en riggplass til lagring og håndtering av materiell, inn-/utkjøring til anleggsområdet, samt parkering. Prosjektet vil benytte riggplass inne på Sporveiens område like før avkjøring til Vårveien fra Enebakkveien (se bilde). Det må påregnes økt aktivitet og anleggstrafikk i området hele døgnet i denne perioden. Vi beklager ulempen dette medfører.

 


Støy

Hopp over det området

Vi har stor forståelse for at det kan være krevende å være nærmeste nabo til pågående vedlikeholdsarbeid. Sporveien forsøker på best mulig måte å ta hensyn til omgivelsene, blant annet ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav og tilrettelegge for at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt.

«Normal» anleggsstøy kan forventes gjennom hele perioden. Typiske arbeidsoperasjoner som vil gi økt støy er bruk av skinnekappmaskin, boltemoped og håndtering av ballast. Disse aktivistene vil foregå periodevis gjennom stengeperioden og gi noe førhøyet impulsstøy.

Prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften til Oslo kommune (se vedlegg på høyre side av prosjektsiden).


Delperiode 1: Jernbanetorget til Helsfyr/Carl Berners plass

Hopp over det området

Fra 27. februar til 25. mars utførte Sporveien vedlikeholdsarbeid på fellesstrekningen mellom Jernbanetorget og Helsfyr/Carl Berners plass. 

Dette har blitt gjort mellom Jernbanetorget og Helsfyr/Carl Berners plass:

  • 4400 m skinneskift
  • Oppgradering av langsgående jordingsanlegg
  • Drypp- og fjellsikring på flere av banestrekningene
  • Tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC)
  • El-, tele- og automasjonstiltak
  • Oppgradering av drens- og pumpeanlegg

 

27. februar-25. mars: Stengeperiode mellom Jerbanetorget og Helsfyr/Carl Berners plass

Sporveien skal i en periode fra 27. februar til 25. mars utføre vedlikeholdsarbeid på fellesstrekningen. Det skal utføres skinneskift, sikringsarbeid, etablering av nytt jordingsanlegg og oppgradering av strømskinneanlegg med mer.

Prosjektet skal skifte 4400 m skinner. Derfor må de gamle skinnene fraktes ut. Utkjøring av skinner vil bli gjennomført på natten, og vil kunne gi noe støy for naboer i området. På dagtid vil skinnene transporteres videre.

Etterstad base vil fungere som riggområde i deler av anleggsperioden fra 7.-22. mars, samt noe forberedende arbeid på dagtid i forkant. Dette vil medføre økt anleggstrafikk til og fra området i perioden, spesielt på kveldstid. 

Entreprenørene har oppstart klokken 20.00 på Ola Narr, Etterstad base og Hasle stasjon, og vil benytte tiden frem til kl. 21.00 til forberedelser hver kveld fra søndag til torsdag. Dette er et tiltak for å begrense støy på natten. Arbeidene foregår inne i tunellen om natten fra 21-05. Noe støy vil kunne forekomme også etter klokken 21, men arbeidene vil vise respekt og ta hensyn til naboene i innsovningsperioden mellom kl. 23-01.


Delperiode 1: Majorstuen til Stortinget

Hopp over det området

Fra 6. februar til 25. februar har T-banestrekningen mellom Majorstuen og Stortinget blitt oppgradert. 

Sporveien har fra 6. februar til 25. februar utført vedlikeholdsarbeid på fellesstrekningen. Det har blitt utført skinneskift, montering av håndløper, etablering av nytt jordingsanlegg og oppgradering av strømskinneanlegg med mer.

Prosjektet har skiftet 2400 m skinner. Derfor må de gamle skinnene fraktes ut. Utkjøring av skinner har blitt gjennomført på natten, og vil kunne gi noe støy for naboer i området. På dagtid vil skinnene transporteres videre.

Majorstuen base vil fungere som riggområde i hele anleggsperioden fra 6.-25. feruar, samt noe forberedende arbeid på dagtid i forkant. Dette vil medføre økt anleggstrafikk til og fra området i perioden, spesielt på kveldstid. 

Entreprenørene har oppstart klokken 20.00 på Majorstuen base, og vil benytte tiden frem til kl 21.00 til forberedelser hver kveld fra søndag til torsdag. Dette er et tiltak for å begrense støy på natten. Arbeidene foregår inne i tunellen om natten fra 21-05. Noe støy vil kunne forekomme også etter klokken 21, men arbeidene vil vise respekt og ta hensyn til naboene i innsovningsperioden mellom kl. 23-01.


Bakgrunn

Hopp over det området

For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal Fellesstrekningen oppgraderes nå med nye skinner og belysning samt forberedende arbeider ifm CBTC (Communication Based Train Control). Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger eller tyngre vedlikeholdsarbeid før nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi er på plass. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger, og er planlagt satt i drift innen 2027. For mer informasjon om CBTC se her: https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2797922


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter